Wielosensorowa metrologia współrzędnościowa: Pomiar wymiarów za pomocą optyki, skanerów i tomografii rentgenowskiej

Nowa książka w serii "Biblioteka Techniki"

Pod tytułem "Wielosensorowa metrologia współrzędnościowa" ukazał się w 2003 roku (tom 248) pierwszy skoncentrowany raport na temat tej technologii. Następnie w 2006 r. dokonano rewizji treści i dodano temat rentgenowskiej tomografii komputerowej.

W 2011 r. ukazał się tom 231, który poświęcony jest wyłącznie metrologii współrzędnościowej z wykorzystaniem rentgenowskiej tomografii komputerowej.

Była to okazja do przygotowania nowego tomu 352 o wprowadzonym już tytule. Tutaj znaczenie technologii multisensorycznej jest uwzględnione w szerszym zakresie. Jest to szczegółowo przedstawione w funkcji i zastosowaniu. Uwzględniono jednak również inne ważne tematy, takie jak siła pomiarowa i wpływ temperatury.

 

Nowy podręcznik "Wielosensorowa metrologia współrzędnościowa - pomiary wymiarowe z wykorzystaniem optyki, sond i tomografii rentgenowskiej" oferuje użytkownikom aktualne, szczegółowe informacje techniczne przydatne w ich codziennej pracy.

Próbka do czytania

Książka zamówień

 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips