dowiedz się więcej

Książki

Książki specjalistyczne zawierające aktualne informacje techniczne przydatne w codziennej pracy użytkownika metrologii

Pod tytułem "Wielosensoryczna metrologia współrzędnościowa" ukazało się w 2003 roku pierwsze skondensowane doniesienie o tej technologii (tom 248 z serii "Biblioteka Techniki"). W 2011 r. ukazał się tom 231 "Tomografia rentgenowska w metrologii przemysłowej", w którym po raz pierwszy przedstawiono technologię rentgenowskiej tomografii komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem metrologii przemysłowej. W zwartej i zrozumiałej formie wyjaśniono zasadę działania, możliwe zastosowania, specyfikację i niepewność pomiaru oraz inne ważne cechy szczególne współrzędnościowych maszyn pomiarowych z rentgenowską tomografią komputerową.
W nowym tomie 352 "Wielosensoryczna metrologia współrzędnościowa: pomiary z optyką, skanerami i tomografią rentgenowską" znaczenie techniki wielosensorowej zostało uwzględnione w rozszerzonym zakresie. Oprócz funkcji i zastosowań uwzględniono również siłę pomiarową i wpływ temperatury.
Podstawą książek referencyjnych jest specjalistyczna wiedza ekspertów z Werth Messtechnik GmbH w zakresie metrologii optycznej i techniki wielosensorowej, zgromadzona w ciągu 70 lat historii firmy, jak również doświadczenie zdobyte w ciągu ponad 15 lat pionierskiej pracy w dziedzinie metrologii współrzędnościowej z wykorzystaniem techniki czujników rentgenowskich.

Książki

Wielosensorowa technologia pomiaru współrzędnych

<p>Pierwszy skoncentrowany raport na temat tej technologii został opublikowany w 2003 roku pod tytułem "Multisensor Coordinate Metrology" (tom 248). Następnie w 2006 r. dokonano rewizji treści i dodano tomografię rentgenowską. W 2011 roku opublikowano tom 231, który obejmuje wyłącznie metrologię współrzędnościową z tomografią rentgenowską. Skłoniło to do opracowania nowego tomu 352 o wprowadzonym już tytule. Uwzględniono w nim znaczenie technologii czujników w rozszerzonym zakresie. Została ona szczegółowo opisana pod względem funkcji i zastosowań. Uwzględniono jednak również inne ważne tematy, takie jak siła pomiarowa i wpływ temperatury.</p>
Wydawca: Süddeutscher Verlag onpact GmbH
Wielosensorowa technologia pomiaru współrzędnych

Tomografia rentgenowska w metrologii przemysłowej

<p>Książka "Tomografia rentgenowska w metrologii przemysłowej" z serii "Die Bibliothek der Technik" stanowi uzupełnienie wydanego kilka lat temu tomu "Multisensor Coordinate Metrology". Po raz pierwszy technologia tomografii rentgenowskiej została przedstawiona z naciskiem na metrologię przemysłową. Zasada działania, możliwe zastosowania, specyfikacja i niepewność pomiaru, a także inne ważne cechy szczególne współrzędnościowych maszyn pomiarowych z tomografią rentgenowską są wyjaśnione w zwartej i zrozumiałej formie. Podstawą tego jest specjalistyczna wiedza ekspertów z Werth Messtechnik GmbH w zakresie bezkontaktowej technologii pomiarowej, budowana przez ponad 60 lat historii firmy, a także doświadczenie zdobyte przez 10 lat pionierskiej pracy w dziedzinie współrzędnościowej technologii pomiarowej z czujnikami rentgenowskimi.</p> <p>Książka ta jest szczególnie odpowiednia dla zainteresowanych specjalistów w dziedzinie produkcji lub metrologii z najważniejszymi podstawami do zrozumienia tej technologii. Jest zalecana jako praca podstawowa dla wszystkich, których obszar odpowiedzialności obejmuje sprawdzanie geometrii części produkcyjnych.</p>
Tomografia rentgenowska w metrologii przemysłowej
Kontakt
Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość w swoim języku.