dowiedz się więcej

Tactile

Elastyczne i w znacznym stopniu niezależne od powierzchni pomiary przez dotyk za pomocą elementu sondy

Dzięki technologii pomiaru dotykowego obrabiany przedmiot może być dotykany ze wszystkich stron. Do pomiarów dotykowych 3D otworów, powierzchni cylindrycznych i płaszczyzn silnie nachylonych dostępne są konwencjonalne sondy pomiarowe, dotykowo-optyczne i mikrosondy z różnymi układami i elementami sond.

Sonda skanująca SP25M
Sonda skanująca SP25M
Sonda pomiarowa SP80
Sonda pomiarowa SP80
Werth Fibre Probe® WFP 2D
Werth Fibre Probe® WFP 2D
Werth Fibre Probe® WFP 3D
Werth Fibre Probe® WFP 3D
Sonda konturowa Werth WCP
Sonda konturowa Werth WCP
Dotykowa sonda wyzwalająca TP200
Dotykowa sonda wyzwalająca TP200
Kontakt
„We apologize for any linguistic errors. The new version of our website was translated exclusively by DeepL, corrections will be made in a timely manner.” OK