dowiedz się więcej

Pomieszczenie pomiarowe

Wysokowydajne, wieloczujnikowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe zapewniające maksymalną dokładność w pomieszczeniu pomiarowym

Seria przyrządów Werth VideoCheck® stanowi doskonałą platformę do rozwiązywania wymagających zadań pomiarowych dzięki mechanice precyzyjnej i nowoczesnej technologii sterowania. Identyfikowalne odchyłki pomiaru długości do zakresu 1/10 µm umożliwiają dotykowe i optyczne pomiary 3D z najniższą niepewnością pomiaru. Ze względu na wysoką dokładność podstawową urządzenia te stanowią idealną podstawę dla szerokiej gamy technologii wieloczujnikowych.

Kontakt
„We apologize for any linguistic errors. The new version of our website was translated exclusively by DeepL, corrections will be made in a timely manner.” OK