Werth Fasertaster WFP

TP200

Hoognauwkeurig, schakelend tastsysteem

De TP200 is een kostengunstig schakelend tastsysteem t.b.v. het puntsgewijs meten van 3D elementen aan werkstukken.