Werth TomoScope L

Werth TomoScope® L

Nowy poziom metrologii do pełnych i precyzyjnych inspekcji geometrycznych- Multisensoryczna maszyna współrzędnościowa połączona z tomografią komputerową do pomiarów dużych elementów i komponentów o znacznej gęstości materiału.

Budowa Tomograf komputerowy zintegrowany z multisensoryczną techniką pomiarową (zgłoszony do patentu).
Blad graniczny dopuszczalny dla pomiarów dlugosci do 4.5 µm
Maksymalne wymiary detalu Ømax. = około 451 mm; Lmax. = około 652 mm (zależnie od stopnia powiększenia komponentu)
Przeznaczenie Pomiary elementów o znacznej gęstości (aluminium, stal, tytan, elastometry, tworzywa hybrydowe, 2K,
ceramika tworzywa wzmacniane włóknem szklanym itp.) przy wykorzystaniu systemu tomografii komputerowej i multisensorycznej firmy Werth.
 

The Multisensor

Newsletter
of Werth Messtechnik GmbH

Search for machine, sensor, application

in application reports, editorials and practical tips