dowiedz się więcej

Artykuł branżowy

Podstawowa wiedza na temat funkcji i zastosowania technologii wielosensorowej i tomografii komputerowej

Zgromadzona wiedza, oparta na dziesięcioleciach doświadczeń z optyką, sondami, tomografią komputerową i technologią wielosensorową, pomaga użytkownikom z powodzeniem wykorzystywać ich współrzędnościowe maszyny pomiarowe do elastycznych, bezpiecznych i identyfikowalnych pomiarów 3D, zgodnych z międzynarodowymi standardami.

Artykuł branżowy
Filtr

Kompletny pomiar na zewnątrz i wewnątrz – Tomografia rentgenowska w metrologii współrzędnościowej

<p>PODSTAWY CZĘŚĆ 3 W metrologii współrzędnościowej stosuje się głównie czujniki dotykowe i optyczne oraz rentgenowską tomografię komputerową. Urządzenia do tomografii rentgenowskiej różnią się między sobą podstawą i elementami składowymi, takimi jak źródło promieniowania rentgenowskiego, oś obrotu i detektor, a także oprogramowaniem, a tym samym charakterystyką, której podstawowe zrozumienie jest pomocne w optymalnym użytkowaniu. Obiekty przestrzenne, w tym ich struktury wewnętrzne, mogą być w całości rejestrowane metrologicznie.</p>
Rozmiar pliku: 2.49 MB
Wyjście: QZ 2020/02
Kompletny pomiar na zewnątrz i wewnątrz – Tomografia rentgenowska w metrologii współrzędnościowej

Elastyczne i niezależne od powierzchni– Czujniki dotykowe w metrologii współrzędnościowej

<p>PODSTAWY CZĘŚĆ 2 W metrologii współrzędnościowej stosuje się głównie czujniki dotykowe i optyczne oraz rentgenowską tomografię komputerową. Czujniki dotykowe różnią się zasadą działania i strukturą składającą się z mechaniki, optyki, elektroniki i oprogramowania, a tym samym właściwościami, których podstawowe zrozumienie jest pomocne w optymalnym wykorzystaniu. Pomiar dotykowy jest w znacznym stopniu niezależny od właściwości powierzchni mierzonych obiektów.</p>
Rozmiar pliku: 2.2 MB
Wyjście: QZ 2019/12
Elastyczne i niezależne od powierzchni– Czujniki dotykowe w metrologii współrzędnościowej

Bezdotykowo i szybko – Technologia czujników optycznych w metrologii współrzędnościowej

<p>PODSTAWY Część 1 W metrologii współrzędnościowej stosuje się głównie czujniki dotykowe i optyczne oraz rentgenowską tomografię komputerową. Czujniki optyczne różnią się zasadą działania i strukturą składającą się z mechaniki, optyki, elektroniki i oprogramowania, a tym samym właściwościami, których podstawowe zrozumienie jest pomocne w optymalnym wykorzystaniu. Wrażliwe elementy i elementy o małych wymiarach można mierzyć bezdotykowo.</p>
Rozmiar pliku: 3.01 MB
Wyjście: QZ 2019/10
Bezdotykowo i szybko – Technologia czujników optycznych w metrologii współrzędnościowej

Pomiar na granicy– Specjalne metody pomiarowe rozszerzają zakres zastosowań tomografii komputerowej

<p>Wymagania stawiane technice pomiarowej różnią się w zależności od zadania pomiarowego. Oprócz wysokiej dokładności lub krótkiego czasu pomiaru, czujnik tomografii komputerowej musi być w stanie mierzyć obiekty, przez które trudno jest przeniknąć promieniowanie lub przedmioty wielomateriałowe. Dla takich zastosowań dostępne są różne metody pomiarowe.</p>
Rozmiar pliku: 3.04 MB
Wyjście: Kunststoffe 2019/10
Pomiar na granicy– Specjalne metody pomiarowe rozszerzają zakres zastosowań tomografii komputerowej

Wybór między technologią wielosensorową a tomografią rentgenowską – Wszystko dookoła czy przez środek

<p>Czujniki dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych mają swoje mocne strony w różnych obszarach. Czynnikami decydującymi o wyborze czujnika są: wymagana niepewność pomiaru, prędkość pomiaru oraz właściwości obrabianego przedmiotu. Wybór optymalnego czujnika opisano na podstawie trzech przykładowych zadań pomiarowych.</p>
Rozmiar pliku: 7.8 MB
Wyjście: QE 2019/01
Wybór między technologią wielosensorową a tomografią rentgenowską – Wszystko dookoła czy przez środek

Technologia wielosensorowa lub tomografia rentgenowska – Zadanie pomiarowe decyduje o wyborze współrzędnościowej maszyny pomiarowej

<p>W celu efektywnego wykorzystania współrzędnościowej techniki pomiarowej w zapewnieniu jakości, maszyna pomiarowa o odpowiedniej klasie dokładności i wielkości musi być wyposażona w odpowiedni czujnik lub technologię wielosensorową. Często sensowne jest łączenie czujników bezdotykowych z dotykowymi. Jednak przydatność czujnika do realizacji zadań pomiarowych zależy od różnych kryteriów.</p>
Rozmiar pliku: 1.82 MB
Wyjście: QZ 2018/04
Technologia wielosensorowa lub tomografia rentgenowska – Zadanie pomiarowe decyduje o wyborze współrzędnościowej maszyny pomiarowej

Wszechstronny talent – Tomografia komputerowa jako siła napędowa dla Przemysłu 4.0

<p>Wiele firm nadal opracowuje, wytwarza i testuje swoje produkty w sposób niesieciowy, indywidualnie. Procesy te można uprościć i przyspieszyć, stosując współrzędnościowe maszyny pomiarowe z tomografią komputerową. W rezultacie otrzymujemy kompletny, cyfrowy obraz obrabianego przedmiotu.</p>
Rozmiar pliku: 1.71 MB
Wyjście: QZ 2017/05
Wszechstronny talent – Tomografia komputerowa jako siła napędowa dla Przemysłu 4.0

Pomiary jak w locie – Współrzędnościowa technika pomiarowa z tomografem komputerowym na zaawansowanym etapie

<p>Obrabiane elementy można mierzyć w całości z dużą szybkością i dokładnością za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej. Metoda ta była jednak często zbyt wolna, aby można było wykonywać pomiary podczas produkcji. Nowy typ urządzenia łączy obecnie zalety różnych klas urządzeń.</p>
Rozmiar pliku: 5.34 MB
Wyjście: QE 2017/03
Pomiary jak w locie – Współrzędnościowa technika pomiarowa z tomografem komputerowym na zaawansowanym etapie

Mikronarzędzia i topografie we wszystkich aspektach

<p>Mikronarzędzia i narzędzia specjalne wykonane z węglika spiekanego lub diamentu mają niekiedy wielkość zaledwie kilku dziesiątych milimetra, a ich KRAWĘDZIE CIĘCIA są idealnie ostre i mają promienie rzędu kilku mikrometrów. Pomiar takich geometrii jest jednym z największych wyzwań dla bezdotykowej i dotykowej technologii pomiaru współrzędnych.</p>
Rozmiar pliku: 1.19 MB
Wyjście: Mikroproduktion 2017/02
Mikronarzędzia i topografie we wszystkich aspektach

Wysoka dokładność i szybkość – Skanowanie topografii z nowym chromatycznym czujnikiem linii ostrości

<p>Wielowymiarowe czujniki odległości umożliwiają uzyskanie większej gęstości punktów lub szybkości pomiaru niż czujniki punktowe. Często jednak osiąga się to kosztem zwiększonej niepewności pomiaru. Nowy czujnik Chromatic Focus Line Sensor CFL spełnia jednocześnie oba główne wyzwania technologii pomiarowej.</p>
Rozmiar pliku: 4.23 MB
Wyjście: QE 2017/01
Wysoka dokładność i szybkość – Skanowanie topografii z nowym chromatycznym czujnikiem linii ostrości

Mnóstwo możliwości wyboru – Różne czujniki w praktyce

<p>Nowoczesna współrzędnościowa technika pomiarowa oferuje optymalny czujnik do praktycznie każdego zadania pomiarowego. Różne zadania pomiarowe na tym samym przedmiocie można zwykle rozwiązać najbardziej efektywnie za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych wyposażonych w wiele czujników.</p>
Rozmiar pliku: 3.75 MB
Wyjście: QE 2016/04
Mnóstwo możliwości wyboru – Różne czujniki w praktyce

Pomiar mikrogeometrii za pomocą sondy światłowodowej

<p>Postępująca miniaturyzacja w przemyśle prowadzi do coraz wyższych wymagań wobec technologii pomiarowych. Nowe koncepcje MIKROTASTER, takie jak sonda włóknowa, umożliwiają precyzyjne pomiary nawet małych, złożonych elementów i łatwo odkształcalnych przedmiotów obrabianych.</p>
Rozmiar pliku: 4.65 MB
Wyjście: Mikroproduktion 2016/02
Pomiar mikrogeometrii za pomocą sondy światłowodowej

Nowe zastosowania – Pomiar chropowatości za pomocą tomografii komputerowej

<p>Dzięki odpowiednim komponentom sprzętowym i procedurom oprogramowania, na współrzędnościowych maszynach pomiarowych z czujnikami tomografii rentgenowskiej można rozpoznawać coraz mniejsze szczegóły obrabianych przedmiotów. Otwiera to wiele nowych możliwości zastosowań. Wstępne badania nad wzorcami chropowatości pokazują, że obecne urządzenia nadają się w zasadzie również do technologii pomiaru chropowatości.</p>
Rozmiar pliku: 1.85 MB
Wyjście: QZ 2016/01
Nowe zastosowania – Pomiar chropowatości za pomocą tomografii komputerowej

Technologia multisensoryczna dla mikroelementów – Technologia pomiarowa dla dysz wtrysku paliwa

<p>Od ponad dziesięciu lat firma Continental AG używa na całym świecie urządzeń firmy Werth Messtechnik GmbH, Giessen do pomiaru dysz wtryskiwaczy paliwa. Stosowana na początku technologia czujników do przetwarzania obrazu została wkrótce uzupełniona o opatentowaną sondę światłowodową firmy Werth, a później o tomografię komputerową. Umożliwia to bardzo dokładne pomiary wymiarów, kształtu i chropowatości oraz gwarantuje identyfikowalność wyników pomiarów.</p>
Rozmiar pliku: 1.81 MB
Wyjście: QZ 2015/09
Technologia multisensoryczna dla mikroelementów – Technologia pomiarowa dla dysz wtrysku paliwa

Kompletna i nieniszcząca – Dziesięć lat tomografii komputerowej w metrologii współrzędnościowej

<p>Ze względu na możliwość wykonywania kompletnych i nieniszczących pomiarów elementów o dowolnej strukturze, trudno sobie wyobrazić zapewnienie jakości bez tomografii komputerowej. W ciągu dziesięciu lat od wprowadzenia tej technologii do metrologii współrzędnościowej firma Werth opracowała szeroką gamę urządzeń i funkcji dla coraz szerszego zakresu zadań pomiarowych.</p>
Rozmiar pliku: 456.23 kB
Wyjście: QE 2015/01
Kompletna i nieniszcząca – Dziesięć lat tomografii komputerowej w metrologii współrzędnościowej

Elastyczne i dokładne pomiary – Korekcja artefaktów w tomografii komputerowej

<p>Podczas pomiarów z użyciem tomografii komputerowej występują różne artefakty wynikające z zasady działania urządzenia. Dostępne są różne metody korygowania powstałych w ten sposób odchyleń pomiarowych. W zależności od zadania pomiarowego można wybrać najbardziej odpowiednią metodę.</p>
Rozmiar pliku: 1.94 MB
Wyjście: QZ 2014/11
Elastyczne i dokładne pomiary – Korekcja artefaktów w tomografii komputerowej

Pomiary za jednym naciśnięciem przycisku – Technologia czujników tomografii rentgenowskiej sprawdza się we współrzędnościowych maszynach pomiarowych

<p>Marzenie metrologów, które od dawna było spełniane - "pomiar za naciśnięciem przycisku" - stało się rzeczywistością. Tomografy rentgenowskie dostarczają w ciągu kilku minut cyfrową kopię - objętość wokseli - tomografowanego przedmiotu obrabianego. Setki tysięcy punktów pomiarowych są generowane automatycznie. W pełni i dokładnie odwzorowują one geometrię przedmiotu obrabianego.</p>
Rozmiar pliku: 1.32 MB
Wyjście: Inspect 2013/11
Pomiary za jednym naciśnięciem przycisku – Technologia czujników tomografii rentgenowskiej sprawdza się we współrzędnościowych maszynach pomiarowych

Zaufanie do technologii musi dojrzeć – Tomografia rentgenowska, przyszłość współrzędnościowej techniki pomiarowej?

<p>W ostatnich latach tomografia rentgenowska znalazła zastosowanie w pomieszczeniach pomiarowych wielu firm. Nagle akwizycja danych na obrabianym przedmiocie wydaje się bardzo prosta i nieskomplikowana, a długo wyczekiwane przez techników metrologów życzenie "pomiar bez programowania" staje się rzeczywistością. Ale co dokładnie oznacza współrzędnościowa maszyna pomiarowa z czujnikiem tomografii rentgenowskiej i jaki jest stan wiedzy na ten temat?</p>
Rozmiar pliku: 1.74 MB
Wyjście: QZ 2013/05
Zaufanie do technologii musi dojrzeć – Tomografia rentgenowska, przyszłość współrzędnościowej techniki pomiarowej?

Dlaczego mikronarzędzia muszą być tak precyzyjne

<p>W przypadku mikrowierowania nawet najmniejsze odchylenia mogą zakłócić proces i spowodować wzrost kosztów. W związku z tym stawiane są ekstremalne wymagania wobec WYMAGAJĄCYCH i drogich narzędzi. Monitorowanie jakości przeprowadza się za pomocą precyzyjnych optycznych lub optotaktycznych urządzeń pomiarowych.</p>
Rozmiar pliku: 5.99 MB
Wyjście: Mikroproduktion 2011/02
Dlaczego mikronarzędzia muszą być tak precyzyjne

Pomiary wielopunktowe w metrologii współrzędnościowej – Nowoczesne czujniki pozwalają na pełną rejestrację geometrii obrabianego przedmiotu

<p>Nowoczesne współrzędnościowe maszyny pomiarowe mogą być wyposażone w różne czujniki. Oprócz czujników dotykowych coraz większą popularnością cieszą się czujniki optyczne. W ten sposób można uzyskać dużą liczbę punktów pomiarowych na powierzchni materiału w krótkim czasie pomiaru. Umożliwia to pełną ocenę kształtu, wymiarów i położenia. Jeszcze szersze możliwości oferuje pełna rejestracja przedmiotów obrabianych za pomocą tomografii komputerowej.</p>
Rozmiar pliku: 326.81 kB
Wyjście: QE 2010/05
Pomiary wielopunktowe w metrologii współrzędnościowej – Nowoczesne czujniki pozwalają na pełną rejestrację geometrii obrabianego przedmiotu

Profile na przenośniku taśmowym – Pomiar topografii terenu za pomocą czujników optycznych

<p>Nowoczesne współrzędnościowe maszyny pomiarowe mogą być wyposażone w różne czujniki. Oprócz tradycyjnych czujników dotykowych coraz większą popularnością cieszą się czujniki optyczne. W ten sposób można uzyskać dużą liczbę punktów pomiarowych na powierzchni materiału w krótkim czasie pomiaru. Umożliwia to pełną ocenę kształtu, wymiarów i położenia.</p>
Rozmiar pliku: 1.72 MB
Wyjście: Laser + Photonik 2010/04
Profile na przenośniku taśmowym – Pomiar topografii terenu za pomocą czujników optycznych

Czujnik konfokalny wzbogaca technologię wielosensorową

<p>W uzupełnieniu istniejącej oferty czujników, Werth Messtechnik po raz pierwszy umożliwił przeprowadzanie wysoce precyzyjnych pomiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej za pomocą bezdotykowego czujnika konfokalnego. Nawet dwuwymiarowe mikrostruktury mogą być mierzone trójwymiarowo za pomocą tego czujnika.</p>
Rozmiar pliku: 1.02 MB
Wyjście: Mikroproduktion 2009/03
Czujnik konfokalny wzbogaca technologię wielosensorową

Pomiary przy niskim wpływie temperatury – Czy maszyny CMM o stabilnej temperaturze pozwalają zapomnieć o temperaturze?

<p>Współrzędnościowe maszyny pomiarowe stosowane w produkcji są często "stabilne temperaturowo". Ich dopuszczalna odchyłka pomiaru długości jest określona dla szerokiego zakresu temperatur. Wraz ze wzrostem odchylenia od temperatury odniesienia (20 °C) należy zwrócić szczególną uwagę na rozszerzalność cieplną mierzonych obiektów. Jeśli nie zostanie to uwzględnione, wystąpią rażące błędy pomiarowe. Przewodnik ten umożliwia oszacowanie niepewności pomiaru związanej z temperaturą.</p>
Rozmiar pliku: 706.38 kB
Wyjście: QZ 2008/01
Pomiary przy niskim wpływie temperatury – Czy maszyny CMM o stabilnej temperaturze pozwalają zapomnieć o temperaturze?

Wystarczy zmierzyć całą część

<p>URZĄDZENIE DO POMIARÓW KOORDYNACYJNYCH Z CZUJNIKIEM HAŁASU Nierzadko raport z kontroli pierwszego wyrobu zawiera kilkaset pomiarów testowych. W gorącej fazie prototypowania czasami potrzeba tygodnia czasu na wykonanie pomiarów, aby przeprowadzić testy pierwszego narzędzia. Dzięki zastosowaniu technologii rentgenowskiej można to zrobić szybciej i skuteczniej.</p>
Rozmiar pliku: 896.16 kB
Wyjście: Plastverarbeiter 2006/07
Wystarczy zmierzyć całą część

Niezawodne wyniki pomiarów o każdej porze roku – Wielosensorowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe z kompensacją temperatury

<p>Dotykowe i wielosensorowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe nie są już wykorzystywane wyłącznie w laboratorium badawczym, lecz coraz częściej bezpośrednio w produkcji. Oznacza to pomiary w temperaturach, które mogą znacznie odbiegać od temperatury odniesienia wynoszącej 20 °C. Wynikająca z tego różnica temperatur może być bardzo duża. Błędy pomiarowe wynikające z tej różnicy temperatur są często niedoszacowane, pozostają nieuwzględnione i w konsekwencji fałszują wyniki pomiarów.</p>
Rozmiar pliku: 210.24 kB
Wyjście: QE 2006/04
Niezawodne wyniki pomiarów o każdej porze roku – Wielosensorowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe z kompensacją temperatury

Precyzyjny pomiar mikronarzędzi – Technologia pomiaru narzędzi do praktycznych zastosowań od Werth Messtechnik GmbH

<p>W produkcji narzędzi do mikroobróbki powszechne są tolerancje rzędu setnych części milimetra. Przy zastosowaniu konwencjonalnej technologii pomiarowej nie można zmierzyć przestrzeni między wiórami poniżej 50 µm, szerokości fazki 10 µm oraz kąta luzu na tak małej fazce. W tym miejscu do gry wchodzą specjalne mikrosensory, takie jak sondy światłowodowe lub laser Focault firmy Werth.</p>
Rozmiar pliku: 291.56 kB
Wyjście: fertigung 2006/03
Precyzyjny pomiar mikronarzędzi – Technologia pomiaru narzędzi do praktycznych zastosowań od Werth Messtechnik GmbH

Tomografia komputerowa rozszerza technologię wielosensorową

<p>Integracja tomografii komputerowej z wieloczujnikową współrzędnościową technologią pomiarową zaowocowała powstaniem systemów, za pomocą których można szybko i dokładnie mierzyć zarówno złożone przedmioty, jak i mikroczęści. Pierwsze doświadczenia pokazują, że dzięki tym systemom można uzyskać znaczny potencjał racjonalizatorski. Szybkie pobieranie próbek wstępnych prowadzi również do znacznej oszczędności czasu podczas opracowywania produktu.</p>
Rozmiar pliku: 1.38 MB
Wyjście: Mikroproduktion 2006/02
Tomografia komputerowa rozszerza technologię wielosensorową

Łatwe pomiary dzięki współrzędnościowym maszynom pomiarowym z wieloma czujnikami

<p>Nowoczesne wieloczujnikowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe mają szeroki zakres zastosowań i wykonują zadania pomiarowe o różnej złożoności. Kwalifikacje operatorów maszyn są zróżnicowane - od pracowników z niewielkim przeszkoleniem, którzy sporadycznie mierzą kilka wymiarów, po specjalistów, którzy rozwiązują bardzo trudne zadania pomiarowe, wykorzystując wszystkie dostępne możliwości tej technologii maszynowej. Wynikają z tego różne sposoby pracy, które są optymalnie wspierane przez strukturę oprogramowania do obsługi urządzenia.</p>
Rozmiar pliku: 156.34 kB
Wyjście: QE 2006/02
Łatwe pomiary dzięki współrzędnościowym maszynom pomiarowym z wieloma czujnikami

Technologia multisensoryczna we współrzędnościowych maszynach pomiarowych – Czujniki optyczne i dotykowe mierzą razem

<p>Elastyczna współrzędnościowa technika pomiarowa jest na porządku dziennym. Wiele różnych czujników przeznaczonych do różnych zastosowań może się idealnie uzupełniać, rozwiązując zadania pomiarowe. Ogólnie rzecz biorąc, czujniki dzielą się na bezdotykowe (optyczne) i kontaktowe (dotykowe). Przy wyborze technologii czujników należy wziąć pod uwagę właściwości mierzonych obiektów, takie jak ich wrażliwość na dotyk, wielkość i dostępność mierzonych elementów, liczbę wymaganych punktów pomiarowych oraz tolerancje elementów.</p>
Rozmiar pliku: 2.55 MB
Wyjście: QE 2005/11
Technologia multisensoryczna we współrzędnościowych maszynach pomiarowych – Czujniki optyczne i dotykowe mierzą razem

Kompletne plany kontroli w jednym przebiegu – Współrzędnościowe maszyny pomiarowe z technologią wielosensorową

<p>Współrzędnościowe maszyny pomiarowe znalazły szerokie zastosowanie w kontroli produkcji i wstępnym pobieraniu próbek. Maszyny z technologią wielosensorową mają tę zaletę, że można je elastycznie dostosować do każdego problemu pomiarowego. Nowoczesne systemy przetwarzają kompletne plany kontroli w jednym przebiegu pomiarowym.</p>
Rozmiar pliku: 652.1 kB
Wyjście: Plastverarbeiter 2005/06
Kompletne plany kontroli w jednym przebiegu – Współrzędnościowe maszyny pomiarowe z technologią wielosensorową

Praca "Werth" dla pomiarów o wysokiej precyzji (portret firmowy Werth Messtechnik GmbH)

<p>"Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tego wyprodukować" - to jedno z podstawowych zdań, które utkwiło autorowi tych słów w pamięci podczas jednego z jego wykładów z metrologii. Zdanie to jest z pewnością aktualne do dziś, nawet jeśli między ówczesnymi możliwościami metrologicznymi a dzisiejszymi urządzeniami pomiarowymi istnieją światy. To wystarczający powód, aby zapoznać się z najnowszym stanem wiedzy jednego z najbardziej znanych dostawców technologii pomiarowych. Drugim powodem, dla którego warto odwiedzić stronę Werth Messtechnik GmbH w Giessen, jest uświadomienie sobie, że szczególnie w branży produkcji narzędzi i form, gdzie kluczowym elementem jest pobieranie próbek wstępnych, ekonomiczny łańcuch procesów zależy w dużej mierze od ekonomicznej technologii pomiarowej. Bardzo dokładny, a jednocześnie elastyczny i ekonomiczny – - to nie musi być sprzeczność.</p>
Rozmiar pliku: 4.38 MB
Wyjście: Special Tooling 2005/03
Praca "Werth" dla pomiarów o wysokiej precyzji (portret firmowy Werth Messtechnik GmbH)

"Rozwijamy się poprzez innowacje?" (Wywiad z Dr.-Ing. Ralfem Christophem, właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy Werth Messtechnik GmbH)

<p>Firma Werth Messtechnik GmbH z Giessen posiada certyfikat lidera technologii na rynku wieloczujnikowej współrzędnościowej techniki pomiarowej, przyznawany nawet przez wielu konkurentów. Wiele wskazuje na to, że pozycja lidera w tym segmencie rynku może zostać osiągnięta w najbliższej przyszłości: W ostatnim dziesięcioleciu obroty wzrosły o 600%, obecny portfel zamówień wykazuje wzrost o 30%, a od czasu, gdy dr inż. Ralf Christoph stoi na czele firmy jako właściciel i dyrektor zarządzający, a udział eksportu wzrósł z 9% (1992 r.) do 40% obecnie. Ponadto istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań, co zostało ostatnio podkreślone premierą urządzenia "TomoScope". Firma Werth sprawiła, że tomografia rentgenowska, która jest dobrze znana w dziedzinie badań materiałowych, nadaje się do metrologii przemysłowej. Mieliśmy okazję porozmawiać z dr Ralfem Christophem.</p>
Rozmiar pliku: 832.4 kB
Wyjście: Special Tooling 2005/03
"Rozwijamy się poprzez innowacje?" (Wywiad z Dr.-Ing. Ralfem Christophem, właścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy Werth Messtechnik GmbH)

Precyzja z włóknem szklanym – Pomiar mikrostruktur i komponentów

<p>Czujniki i współrzędnościowe maszyny pomiarowe do elementów makroskopowych wykazują braki w zapewnieniu jakości mikroelementów i struktur. Chociaż problemy pomiarowe można częściowo przezwyciężyć, stosując w wielosensorowych współrzędnościowych maszynach pomiarowych kombinację wielu różnych czujników, to jednak nawet na takich maszynach pomiarowych trudno jest zmierzyć mikrogeometrie w miejscach trudno dostępnych z optycznego punktu widzenia. Lukę tę wypełnia nowy typ sondy światłowodowej, która łączy w sobie optyczną i dotykową metodę pomiaru.</p>
Rozmiar pliku: 352.43 kB
Wyjście: Mikroproduktion 2005/01
Precyzja z włóknem szklanym – Pomiar mikrostruktur i komponentów

Zastąpienie wielopozycyjnych przyrządów pomiarowych i sprawdzianów wieloczujnikową współrzędnościową techniką pomiarową

<p>Wiele procesów produkcyjnych jest monitorowanych za pomocą sprawdzianów i wielopunktowych systemów pomiarowych. Systemy te mogą niezawodnie realizować złożone zadania pomiarowe, ale ich wadą są wysokie koszty produkcji, konserwacji i odpowiedniej kalibracji.</p>
Rozmiar pliku: 2.66 MB
Zastąpienie wielopozycyjnych przyrządów pomiarowych i sprawdzianów wieloczujnikową współrzędnościową techniką pomiarową

Pomiar mikronarzędzi z maksymalnym powiększeniem

<p>Bez precyzyjnej technologii pomiarowej nie jest możliwa produkcja precyzyjnych mikronarzędzi. Jednak małe wymiary i wrażliwość mikronarzędzi wymagają specjalnego podejścia do pomiarów i monitorowania. Można stosować wyłącznie metody bezkontaktowe, a niezbędne są optyki o dużym powiększeniu 1000x i więcej. Obsługa jest zwykle wykonywana przez zrobotyzowane systemy chwytakowe bez jakiejkolwiek interwencji ręcznej. W przypadku mikronarzędzi system mocowania urządzenia pomiarowego również musi być wyjątkowo dokładny, ponieważ nie można całkowicie skompensować błędów kształtu.</p>
Rozmiar pliku: 1.93 MB
Wyjście: Werkstatt + Betrieb 2004/10
Pomiar mikronarzędzi z maksymalnym powiększeniem

Podwójne standardy? – Niepewność pomiaru i proces produkcyjny

<p>Niepewność pomiaru ma wpływ na tolerancję dopuszczenia w zapewnieniu jakości oraz na tolerancję rzeczywistego wykorzystania w produkcji własnej i u podwykonawców. Nie można stosować podwójnych standardów przy interpretacji tolerancji rysunku. Są dwa wyjścia z tej sytuacji.</p>
Rozmiar pliku: 1.74 MB
Wyjście: QZ 2003/06
Podwójne standardy? – Niepewność pomiaru i proces produkcyjny

Systemy obróbki elektroerozyjnej w połączeniu ze współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi zwiększają jakość produktów

<p>Szybka i bardzo dokładna akwizycja konturów przedmiotu obrabianego umożliwia efektywne metody pracy zarówno w metrologii, jak i w inżynierii produkcji. Umożliwia ona szybkie kopiowanie części wzorcowych, szybką kontrolę jakości wyrobów w zależności od obrabianego przedmiotu oraz - dzięki odpowiedniemu sprzężeniu online - bezpośrednią poprawę jakości wyrobu. Dzięki stworzeniu odpowiednich interfejsów między systemami obróbki elektroerozyjnej AGIE a współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi WERTH udało się stworzyć idealne warunki.</p>
Rozmiar pliku: 284.56 kB
Systemy obróbki elektroerozyjnej w połączeniu ze współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi zwiększają jakość produktów

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe z technologią wielosensorową – Elastyczność pomiarów wymiarowych w kontroli produkcji i w pomieszczeniu pomiarowym

<p>Elastyczność w połączeniu z wysoką dokładnością doprowadziła do powszechnego stosowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych do kontroli wymiarów zarówno w kontroli produkcji, jak i przy wstępnym pobieraniu próbek w pomieszczeniu pomiarowym. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe z technologią wielosensorową mają tę szczególną zaletę, że przy wyborze czujnika użytkownik może zorientować się w danym problemie pomiarowym.</p>
Rozmiar pliku: 0.94 MB
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe z technologią wielosensorową – Elastyczność pomiarów wymiarowych w kontroli produkcji i w pomieszczeniu pomiarowym
Kontakt
„We apologize for any linguistic errors. The new version of our website was translated exclusively by DeepL, corrections will be made in a timely manner.” OK