dozvědět se více

Prizmatické obrobky

Stanovení geometrických vlastností například frézovaných obrobků

Měří se vzdálenosti, poloměry, úhly, odchylky tvaru a polohy. Obvykle se tolerance pohybují v rozmezí přibližně 20 µm až 50 µm. Čas měření hraje obvykle podřadnou roli.

Kontakt
„We apologize for any linguistic errors. The new version of our website was translated exclusively by DeepL, corrections will be made in a timely manner.” OK