dozvědět se více

Prizmatické obrobky

Stanovení geometrických vlastností frézovaných obrobků, např.

Měří se vzdálenosti, poloměry, úhly, odchylky tvaru a polohy. Tolerance se obvykle pohybují v rozmezí přibližně 20 µm až 50 µm. Doba měření hraje obvykle podružnou roli.

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.