dozvědět se více

Prizmatické obrobky

Stanovení geometrických vlastností například frézovaných obrobků

Měří se vzdálenosti, poloměry, úhly, odchylky tvaru a polohy. Obvykle se tolerance pohybují v rozmezí přibližně 20 µm až 50 µm. Čas měření hraje obvykle podřadnou roli.

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.