dozvědět se více

Knihy

Odborné knihy s aktuálními technickými informacemi pro každodenní práci uživatele metrologie

Pod názvem "Multisenzorová souřadnicová metrologie" vyšla v roce 2003 první soustředěná zpráva o této technologii (svazek 248 z řady "Knihovna techniky"). V roce 2011 vyšel svazek 231 "Rentgenová tomografie v průmyslové metrologii", v němž byla poprvé představena technologie rentgenové počítačové tomografie se zaměřením na průmyslovou metrologii. Kompaktní a srozumitelnou formou je vysvětlen princip funkce, možnosti použití, specifikace a nejistota měření a další důležité speciální vlastnosti souřadnicových měřicích strojů s rentgenovou počítačovou tomografií.
V novém svazku 352 "Multisenzorová souřadnicová metrologie: Měření rozměrů pomocí optiky, skenerů a rentgenové tomografie" je význam multisenzorové techniky zohledněn v rozšířeném rozsahu. Kromě funkce a použití byla zahrnuta také např. síla sondy a vliv teploty.
Odborné knihy vycházejí z odborných znalostí odborníků společnosti Werth Messtechnik GmbH v oblasti optické metrologie a multisenzorové techniky, které byly vybudovány za 70 let historie společnosti, a také ze zkušeností získaných během více než 15 let průkopnické práce v oblasti souřadnicové metrologie s rentgenovou senzorovou technikou.

Knihy

Multisenzorová souřadnicová měřicí technologie

<p>Soustředěná zpráva o této technice s názvem "Multisenzorová souřadnicová metrologie" byla poprvé publikována v roce 2003 (svazek 248). V roce 2006 byl obsah revidován a bylo přidáno téma rentgenové tomografie. V roce 2011 byl vydán svazek 231, který se zabývá výhradně souřadnicovou metrologií pomocí rentgenové tomografie. To byl důvod pro přípravu nového svazku 352 s již představeným názvem. Zde je význam senzorové technologie zohledněn ve zvýšené míře. To je podrobně popsáno ve funkci a aplikaci. Zahrnuta jsou však i další důležitá témata, jako je síla sondy a vliv teploty.</p>
Vydavatel: Süddeutscher Verlag onpact GmbH
Multisenzorová souřadnicová měřicí technologie

Rentgenová tomografie v průmyslové metrologii

<p>Odborná kniha "Rentgenová tomografie v průmyslové metrologii" z řady "Knihovna techniky" doplňuje svazek "Multisenzorová souřadnicová metrologie", který vyšel před několika lety. Poprvé je zde představena technologie rentgenové tomografie se zaměřením na průmyslovou metrologii. Princip funkce, možnosti použití, specifikace a nejistota měření, jakož i další důležité speciální vlastnosti souřadnicových měřicích strojů s rentgenovou tomografií jsou vysvětleny kompaktní a srozumitelnou formou. Základem jsou odborné znalosti odborníků společnosti Werth Messtechnik GmbH v oblasti bezkontaktní měřicí techniky, které byly získány za více než 60 let existence společnosti, a také zkušenosti získané během 10 let průkopnické práce v oblasti souřadnicové měřicí techniky s rentgenovými senzory.</p> <p>Kniha je vhodná zejména pro zájemce z oblasti výroby nebo metrologie, kterým poskytne nejdůležitější základy pro pochopení této technologie. Doporučuje se jako základní práce pro všechny, kteří mají v kompetenci kontrolu geometrie výrobních dílů.</p>
Vydavatel: SZ Scala GmbH
Rentgenová tomografie v průmyslové metrologii
Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.