dozvědět se více

Knihy

Odborné knihy s aktuálními technickými informacemi pro každodenní práci uživatele metrologie

Pod názvem "Multisenzorová souřadnicová metrologie" vyšla v roce 2003 první soustředěná zpráva o této technologii (svazek 248 z řady "Knihovna techniky"). V roce 2011 vyšel svazek 231 "Rentgenová tomografie v průmyslové metrologii", v němž byla poprvé představena technologie rentgenové počítačové tomografie se zaměřením na průmyslovou metrologii. Kompaktní a srozumitelnou formou je vysvětlen princip funkce, možnosti použití, specifikace a nejistota měření a další důležité speciální vlastnosti souřadnicových měřicích strojů s rentgenovou počítačovou tomografií.
V novém svazku 352 "Multisenzorová souřadnicová metrologie: Měření rozměrů pomocí optiky, skenerů a rentgenové tomografie" je význam multisenzorové techniky zohledněn v rozšířeném rozsahu. Kromě funkce a použití byla zahrnuta také např. síla sondy a vliv teploty.
Odborné knihy vycházejí z odborných znalostí odborníků společnosti Werth Messtechnik GmbH v oblasti optické metrologie a multisenzorové techniky, které byly vybudovány za 70 let historie společnosti, a také ze zkušeností získaných během více než 15 let průkopnické práce v oblasti souřadnicové metrologie s rentgenovou senzorovou technikou.

Knihy

Multisenzorová souřadnicová měřicí technologie

<p>První soustředěná zpráva o této technologii byla publikována v roce 2003 pod názvem "Multisenzorová souřadnicová metrologie" (svazek 248). V roce 2006 následovala revize obsahu a doplnění o rentgenovou tomografii. V roce 2011 byl vydán svazek 231, který se zabývá výhradně souřadnicovou metrologií s rentgenovou tomografií. To podnítilo vznik nového svazku 352 s již představeným názvem. Zde je zohledněn význam senzorové techniky s rozšířeným rozsahem. Ta je podrobně popsána z hlediska funkce a použití. Zahrnuta jsou však i další důležitá témata, jako je síla sondy a vliv teploty.</p>
Vydavatel: Süddeutscher Verlag onpact GmbH
Multisenzorová souřadnicová měřicí technologie

Rentgenová tomografie v průmyslové metrologii

<p>Příručka "Rentgenová tomografie v průmyslové metrologii" z řady "Die Bibliothek der Technik" doplňuje svazek "Multisenzorová souřadnicová metrologie" vydaný před několika lety. Poprvé je zde představena technologie rentgenové tomografie se zaměřením na průmyslovou metrologii. Princip funkce, možnosti použití, specifikace a nejistota měření, jakož i další důležité speciální vlastnosti souřadnicových měřicích strojů s rentgenovou tomografií jsou vysvětleny kompaktní a srozumitelnou formou. Základem jsou specializované znalosti odborníků společnosti Werth Messtechnik GmbH v oblasti bezkontaktní měřicí techniky, které byly vybudovány za více než 60 let historie společnosti, a také zkušenosti získané během 10 let průkopnické práce v oblasti souřadnicové měřicí techniky s rentgenovými senzory.</p> <p>Kniha je vhodná zejména pro to, aby zájemcům z oblasti výroby nebo metrologie poskytla nejdůležitější základy pro pochopení této technologie. Lze ji doporučit jako základní dílo všem, do jejichž působnosti patří kontrola geometrie výrobních dílů.</p>
Vydavatel: SZ Scala GmbH
Rentgenová tomografie v průmyslové metrologii
Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.