dozvědět se více

Elektronika

Zajištění kvality pro rychle se měnící varianty výrobků

Krátké výrobkové cykly a velké množství výrobků kladou na výrobce elektronických součástek zvláštní nároky. Mnoho předmětů denní potřeby obsahuje desky s plošnými spoji a mikroprocesory. Nároky na geometrii jsou vysoké, protože montáž je obvykle automatizovaná.

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje Werth se používají k měření malých, citlivých elektronických součástek, obvykle bezkontaktních, například destiček v předvýrobě, polohování obrobků automatických osazovacích strojů nebo koplanarity pájecích bodů na integrovaných obvodech (IC).
Průmyslové sdružení SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) vydává mezinárodní bezpečnostní normy pro používání souřadnicových měřicích strojů v polovodičovém průmyslu. Směrnice organizace SEMI nabývají celosvětově na významu a musí být vyhodnoceny nezávislou třetí stranou. Pro souřadnicové měřicí stroje Werth je možné získat certifikaci od TÜV (Technischer Überwachungsverein).

Vláknová spojka
Vláknová spojka
Optický konektor
Optický konektor
Desky s plošnými spoji
Desky s plošnými spoji
Slepé položky
Slepé položky
Sestavy senzorů
Sestavy senzorů
Vstřikované díly
Vstřikované díly
Zástrčky / konektory
Zástrčky / konektory
Pouzdra konektorů
Pouzdra konektorů
Zástrčkové kontakty (krimpovací kontakty)
Zástrčkové kontakty (krimpovací kontakty)
Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.