dozvědět se více

Litografické struktury

Měření litografických struktur

Litografie je jednou z hlavních metod výroby integrovaných obvodů a dalších produktů. Měří se vzdálenosti, poloměry, úhly i odchylky tvaru a polohy. Požadavky na nejistotu měření se pohybují ve středním až vysokém rozsahu. Nároky na čas měření jsou vysoké, protože měření se obvykle provádí v průběhu procesu.

Normy pro sklo
Normy pro sklo
Desky s plošnými spoji
Desky s plošnými spoji
Kontakt
„We apologize for any linguistic errors. The new version of our website was translated exclusively by DeepL, corrections will be made in a timely manner.” OK