dozvědět se více

Odborný článek

Základní znalosti o funkci a využití multisenzorové technologie a počítačové tomografie

Nahromaděné znalosti založené na desetiletích zkušeností s optikou, sondami, počítačovou tomografií a multisenzorovou technologií podporují uživatele v úspěšném používání jejich souřadnicových měřicích strojů pro flexibilní, bezpečná a sledovatelná 3D měření podle mezinárodních norem.

Odborný článek
Filtr

Cesty ke správné metodě měření – Srovnání silných stránek multisenzorové technologie a počítačové tomografie

Velikost souboru: 2.99 MB
Výstup: Kunststoffe 10/2020
Cesty ke správné metodě měření – Srovnání silných stránek multisenzorové technologie a počítačové tomografie

Kompletní měření vně i uvnitř – Rentgenová tomografie v souřadnicové metrologii

<p>ZÁKLADY 3. ČÁST V souřadnicové metrologii se používají především hmatové a optické senzory a rentgenová výpočetní tomografie. Rentgenové tomografy se liší svým základem a součástmi, jako je zdroj rentgenového záření, rotační osa a detektor, a také svým softwarem, a tedy svými vlastnostmi, jejichž základní pochopení je užitečné pro optimální použití. Prostorově rozšířené objekty, včetně jejich vnitřních struktur, lze kompletně metrologicky zaznamenat.</p>
Velikost souboru: 2.49 MB
Výstup: QZ 2020/02
Kompletní měření vně i uvnitř – Rentgenová tomografie v souřadnicové metrologii

Flexibilní a na povrchu nezávislé– Hmatové senzory v souřadnicové metrologii

<p>ZÁKLADY ČÁST 2 V souřadnicové metrologii se používají především hmatové a optické senzory a rentgenová počítačová tomografie. Hmatové senzory se liší svým funkčním principem a strukturou, která se skládá z mechaniky, optiky, elektroniky a softwaru, a tedy i svými vlastnostmi, jejichž základní pochopení je užitečné pro optimální použití. Hmatové měření je do značné míry nezávislé na vlastnostech povrchu měřených objektů.</p>
Velikost souboru: 2.2 MB
Výstup: QZ 2019/12
Flexibilní a na povrchu nezávislé– Hmatové senzory v souřadnicové metrologii

Bezkontaktní a rychlé – Technologie optických senzorů v souřadnicové metrologii

<p>ZÁKLADY 1. část V souřadnicové metrologii se používají především hmatové a optické senzory a rentgenová počítačová tomografie. Optické senzory se liší svým funkčním principem a strukturou sestávající z mechaniky, optiky, elektroniky a softwaru, a tedy i svými vlastnostmi, jejichž základní pochopení je užitečné pro optimální použití. Citlivé obrobky a obrobky s malými prvky lze měřit i bezdotykově.</p>
Velikost souboru: 3.01 MB
Výstup: QZ 2019/10
Bezkontaktní a rychlé – Technologie optických senzorů v souřadnicové metrologii

Měření na hranici– Speciální měřicí metody rozšiřují možnosti využití počítačové tomografie

<p>Nároky na měřicí techniku se liší v závislosti na měřicí úloze. Kromě vysoké přesnosti nebo krátkých časů měření musí být snímač počítačové tomografie schopen měřit i objekty, které se obtížně prozařují, nebo obrobky z více materiálů. Pro tyto aplikace jsou k dispozici různé metody měření.</p>
Velikost souboru: 3.04 MB
Výstup: Kunststoffe 2019/10
Měření na hranici– Speciální měřicí metody rozšiřují možnosti využití počítačové tomografie

Volba mezi vícesenzorovou technologií a rentgenovou tomografií – Kolem dokola nebo středem

<p>Senzory pro souřadnicové měřicí stroje mají své silné stránky v různých oblastech. Rozhodujícími faktory pro výběr senzoru jsou potřebná nejistota měření, rychlost měření a vlastnosti obrobku. Výběr optimálního senzoru je popsán na základě tří příkladových měřicích úloh.</p>
Velikost souboru: 7.8 MB
Výstup: QE 2019/01
Volba mezi vícesenzorovou technologií a rentgenovou tomografií – Kolem dokola nebo středem

Vícesenzorová technologie nebo rentgenová tomografie – O výběru souřadnicového měřicího stroje rozhoduje měřicí úloha

<p>Pro efektivní využití souřadnicové měřicí techniky při zajišťování kvality musí být měřicí stroj správné třídy přesnosti a velikosti vybaven vhodným senzorem nebo multisenzorovou technologií. Často má smysl kombinovat bezdotykové a hmatové senzory. Vhodnost senzoru pro řešení měřicích úloh však závisí na různých kritériích.</p>
Velikost souboru: 1.82 MB
Výstup: QZ 2018/04
Vícesenzorová technologie nebo rentgenová tomografie – O výběru souřadnicového měřicího stroje rozhoduje měřicí úloha

Všestranný talent – Počítačová tomografie jako hnací motor pro Průmysl 4.0

<p>Mnoho společností stále vyvíjí, vyrábí a testuje své produkty v nesíťových, individuálních krocích. Tyto procesy lze zjednodušit a urychlit pomocí souřadnicových měřicích strojů s počítačovou tomografií. Výsledkem je kompletní digitální obraz obrobku.</p>
Velikost souboru: 1.71 MB
Výstup: QZ 2017/05
Všestranný talent – Počítačová tomografie jako hnací motor pro Průmysl 4.0

Měření jako za letu – Souřadnicová měřicí technika s počítačovou tomografií na postupu

<p>Obrobky lze kompletně měřit s vysokou rychlostí a přesností pomocí rentgenové počítačové tomografie. Tato metoda však byla často příliš pomalá pro měření během výroby. Nový typ zařízení nyní kombinuje výhody různých tříd zařízení.</p>
Velikost souboru: 5.34 MB
Výstup: QE 2017/03
Měření jako za letu – Souřadnicová měřicí technika s počítačovou tomografií na postupu

Mikronástroje a topografie ve všech aspektech

<p>Mikrofrézy a speciální nástroje z karbidu nebo diamantu mají někdy velikost jen několik desetin milimetru a mají dokonale ostré ŘEZNÉ HRANY o poloměru několika mikrometrů. Měření takových geometrií je jednou z největších výzev pro bezkontaktní a dotykovou technologii měření souřadnic.</p>
Velikost souboru: 1.19 MB
Výstup: Mikroproduktion 2017/02
Mikronástroje a topografie ve všech aspektech

S vysokou přesností a rychlostí – Topografické snímání s novým snímačem chromatických zaostřovacích čar

<p>Vícerozměrné snímače vzdálenosti umožňují vyšší hustotu bodů nebo rychlost měření než bodové snímače. Toho je však často dosaženo na úkor zvýšené nejistoty měření. Nový snímač CFL s chromatickým zaostřením splňuje obě hlavní výzvy měřicí technologie současně.</p>
Velikost souboru: 4.23 MB
Výstup: QE 2017/01
S vysokou přesností a rychlostí – Topografické snímání s novým snímačem chromatických zaostřovacích čar

Rozmazlený výběr – Různé senzory v praxi

<p>Moderní souřadnicová měřicí technika nabízí optimální senzor prakticky pro každou měřicí úlohu. Různé měřicí úlohy na stejném obrobku lze obvykle nejefektivněji řešit pomocí vícesenzorových souřadnicových měřicích strojů.</p>
Velikost souboru: 3.75 MB
Výstup: QE 2016/04
Rozmazlený výběr – Různé senzory v praxi

Měření mikrogeometrie vláknovou sondou

<p>Postupující miniaturizace v průmyslu vede ke stále vyšším nárokům na měřicí techniku. Nové koncepce MIKROTASTER, jako je vláknová sonda, umožňují přesné měření i malých, složitých prvků a snadno deformovatelných obrobků.</p>
Velikost souboru: 4.65 MB
Výstup: Mikroproduktion 2016/02
Měření mikrogeometrie vláknovou sondou

Nové aplikace – Měření drsnosti pomocí počítačové tomografie

<p>Pomocí vhodných hardwarových komponent a softwarových postupů lze na souřadnicových měřicích strojích s rentgenovými tomografickými senzory rozlišovat stále menší detaily obrobků. To otevírá řadu nových možností použití. Počáteční šetření týkající se standardů drsnosti ukazují, že současná zařízení jsou v zásadě vhodná i pro technologii měření drsnosti.</p>
Velikost souboru: 1.85 MB
Výstup: QZ 2016/01
Nové aplikace – Měření drsnosti pomocí počítačové tomografie

Vícesenzorová technologie pro mikročipy – Měřicí technologie pro vstřikovací trysky paliva

<p>Již více než deset let používá společnost Continental AG k měření vstřikovacích trysek po celém světě zařízení od společnosti Werth Messtechnik GmbH, Gießen. Zpočátku používaná technologie zpracování obrazu byla brzy doplněna patentovanou vláknovou sondou Werth a později počítačovou tomografií. To umožňuje vysoce přesné měření rozměrů, tvaru a drsnosti a zaručuje sledovatelnost výsledků měření.</p>
Velikost souboru: 1.81 MB
Výstup: QZ 2015/09
Vícesenzorová technologie pro mikročipy – Měřicí technologie pro vstřikovací trysky paliva

Kompletní a nedestruktivní – Deset let počítačové tomografie v souřadnicové metrologii

<p>Vzhledem k možnosti kompletního a nedestruktivního měření součástí s jakoukoli strukturou si lze jen těžko představit zajištění kvality bez počítačové tomografie. Za deset let od zavedení této technologie v souřadnicové metrologii vyvinula společnost Werth širokou škálu přístrojů a funkcí pro rostoucí rozsah měřicích úloh.</p>
Velikost souboru: 456.23 kB
Výstup: QE 2015/01
Kompletní a nedestruktivní – Deset let počítačové tomografie v souřadnicové metrologii

Flexibilní a přesné měření – Korekce artefaktů v počítačové tomografii

<p>Při měření pomocí počítačové tomografie dochází z principu k různým artefaktům. Pro korekci výsledných odchylek měření jsou k dispozici různé metody. V závislosti na příslušné měřicí úloze lze zvolit nejvhodnější metodu.</p>
Velikost souboru: 1.94 MB
Výstup: QZ 2014/11
Flexibilní a přesné měření – Korekce artefaktů v počítačové tomografii

Měření stiskem tlačítka – Technologie rentgenového tomografu se prosazuje v souřadnicových měřicích strojích

<p>Dlouholeté přání metrologů, "měření stisknutím tlačítka", se stalo skutečností. Rentgenové tomografy poskytují digitální kopii - voxelový objem - tomografovaného obrobku během několika minut. Stovky tisíc měřicích bodů jsou generovány automaticky. Zcela a přesně kopírují geometrii obrobku.</p>
Velikost souboru: 1.32 MB
Výstup: Inspect 2013/11
Měření stiskem tlačítka – Technologie rentgenového tomografu se prosazuje v souřadnicových měřicích strojích

Důvěra v technologii musí dozrát – Rentgenová tomografie, budoucnost souřadnicové měřicí techniky?

<p>V posledních letech si rentgenová tomografie našla cestu do měřicích místností mnoha firem. Najednou se zdá, že sběr dat na obrobku je velmi jednoduchý a nekomplikovaný, a dlouholeté přání metrologů "měřit bez programování" se stává skutečností. Co přesně ale znamená souřadnicový měřicí stroj s rentgenovým tomografickým senzorem a jaký je stav techniky?</p>
Velikost souboru: 1.74 MB
Výstup: QZ 2013/05
Důvěra v technologii musí dozrát – Rentgenová tomografie, budoucnost souřadnicové měřicí techniky?

Proč musí být mikronástroje tak přesné

<p>Při mikrofrézování mohou i ty nejmenší odchylky narušit proces a zvýšit náklady. Na DŮRAZNÉ a nákladné nástroje jsou proto kladeny extrémní nároky. Kontrola kvality se provádí pomocí vysoce přesných optických nebo optotaktických měřicích zařízení.</p>
Velikost souboru: 5.99 MB
Výstup: Mikroproduktion 2011/02
Proč musí být mikronástroje tak přesné

Vícebodové měření v souřadnicové metrologii – Moderní senzory umožňují kompletní snímání geometrie obrobku

<p>Moderní souřadnicové měřicí stroje mohou být vybaveny různými senzory. Kromě hmatových senzorů jsou stále oblíbenější optické senzory. Zde lze na povrchu materiálu získat velké množství měřicích bodů v krátkém čase měření. To umožňuje kompletní vyhodnocení tvaru, rozměru a polohy. Ještě širší možnosti nabízí kompletní záznam obrobků pomocí počítačové tomografie.</p>
Velikost souboru: 326.81 kB
Výstup: QE 2010/05
Vícebodové měření v souřadnicové metrologii – Moderní senzory umožňují kompletní snímání geometrie obrobku

Profily na dopravním pásu – Měření topografie pomocí optických senzorů

<p>Moderní souřadnicové měřicí stroje mohou být vybaveny různými senzory. Kromě tradičních hmatových senzorů jsou stále oblíbenější optické senzory. Zde lze na povrchu materiálu získat velké množství měřicích bodů v krátkém čase měření. To umožňuje kompletní vyhodnocení tvaru, rozměru a polohy.</p>
Velikost souboru: 1.72 MB
Výstup: Laser + Photonik 2010/04
Profily na dopravním pásu – Měření topografie pomocí optických senzorů

Konfokální senzor obohacuje multisenzorovou technologii

<p>Kromě stávajícího sortimentu senzorů společnost Werth Messtechnik nyní poprvé vytvořila možnost provádět vysoce přesná měření na souřadnicovém měřicím stroji s bezkontaktním konfokálním senzorem. Pomocí tohoto senzoru lze trojrozměrně měřit i dvourozměrné mikrostruktury.</p>
Velikost souboru: 1.02 MB
Výstup: Mikroproduktion 2009/03
Konfokální senzor obohacuje multisenzorovou technologii

Měření s nízkým vlivem teploty – Dávají teplotně stabilní souřadnicové měřicí stroje zapomenout na teplotu?

<p>Souřadnicové měřicí stroje používané ve výrobě jsou často "teplotně stabilní". Jejich přípustná odchylka měření délky je stanovena pro široký rozsah teplot. S rostoucí odchylkou od referenční teploty (20 °C) je třeba věnovat zvláštní pozornost tepelné roztažnosti měřených objektů. Pokud se tato skutečnost nezohlední, dochází ke zjevným chybám měření. Tato příručka umožňuje odhad nejistoty měření v závislosti na teplotě.</p>
Velikost souboru: 706.38 kB
Výstup: QZ 2008/01
Měření s nízkým vlivem teploty – Dávají teplotně stabilní souřadnicové měřicí stroje zapomenout na teplotu?

Jednoduše změřte celý díl

<p>KOORDINOVANÉ MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ SE SNÍMAČEM ŠUMU Není neobvyklé, že zpráva o první kontrole výrobku obsahuje několik stovek zkušebních měření. V horké fázi prototypování je někdy zapotřebí týden času na měření, aby bylo možné provést první testy. Pomocí rentgenové technologie je lze provádět rychleji a efektivněji.</p>
Velikost souboru: 896.16 kB
Výstup: Plastverarbeiter 2006/07
Jednoduše změřte celý díl

Spolehlivé výsledky měření v každém ročním období – Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje s teplotní kompenzací

<p>Hmatové a multisenzorové souřadnicové měřicí stroje se již nepoužívají výhradně ve zkušební laboratoři, ale stále častěji přímo ve výrobě. To znamená měření při teplotách, které se mohou značně lišit od referenční teploty 20 °C. Výsledný teplotní rozdíl lze použít ke kompenzaci rozdílu teplot. Chyby měření vyplývající z tohoto teplotního rozdílu jsou často podhodnoceny, zůstávají nezohledněny a zkreslují tak výsledky měření.</p>
Velikost souboru: 210.24 kB
Výstup: QE 2006/04
Spolehlivé výsledky měření v každém ročním období – Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje s teplotní kompenzací

Přesné měření mikronástrojů – Technologie měření nástrojů pro praktické použití od společnosti Werth Messtechnik GmbH

<p>Při výrobě nástrojů pro mikroobrábění jsou běžné tolerance v řádu setin milimetru. S běžnou měřicí technikou nelze měřit mezery mezi třískami menší než 50 µm, šířku úkosu 10 µm a úhel vůle na tomto malém úkosu. Zde přicházejí ke slovu speciální mikrosenzory, jako jsou vláknové sondy nebo laser Focault od společnosti Werth.</p>
Velikost souboru: 291.56 kB
Výstup: fertigung 2006/03
Přesné měření mikronástrojů – Technologie měření nástrojů pro praktické použití od společnosti Werth Messtechnik GmbH

Počítačová tomografie rozšiřuje multisenzorovou technologii

<p>Integrace počítačové tomografie do multisenzorové souřadnicové měřicí technologie vedla k vytvoření systémů, s nimiž lze rychle a přesně měřit jak složité obrobky, tak mikrosoučástky. První zkušenosti s aplikacemi ukazují, že tyto systémy mohou mít značný racionalizační potenciál. Rychlý počáteční odběr vzorků vede také k výrazné úspoře času při vývoji výrobku.</p>
Velikost souboru: 1.38 MB
Výstup: Mikroproduktion 2006/02
Počítačová tomografie rozšiřuje multisenzorovou technologii

Snadné měření s multisenzorovými souřadnicovými měřicími stroji

<p>Moderní vícesenzorové souřadnicové měřicí stroje mají širokou škálu aplikací s různě složitými měřicími úlohami. Kvalifikace obsluhy strojů sahá od pracovníků s malým vzděláním, kteří jen příležitostně změří několik rozměrů, až po specialisty, kteří řeší velmi náročné měřicí úlohy s využitím všech dostupných možností této strojní technologie. Výsledkem jsou různé způsoby práce, které jsou optimálně podporovány strukturou softwaru pro obsluhu zařízení.</p>
Velikost souboru: 156.34 kB
Výstup: QE 2006/02
Snadné měření s multisenzorovými souřadnicovými měřicími stroji

Vícesenzorová technologie na souřadnicových měřicích strojích – Optické a hmatové senzory měří společně

<p>Flexibilní souřadnicová měřicí technika je na denním pořádku. Různé senzory pro různé aplikace se mohou při řešení měřicích úloh ideálně doplňovat. Obecně se senzory dělí na bezkontaktní (optické) a kontaktní (hmatové). Při výběru technologie snímače je třeba zohlednit vlastnosti měřených objektů, jako je jejich citlivost na dotyk, velikost a dostupnost měřených prvků, počet požadovaných měřicích bodů a tolerance prvků.</p>
Velikost souboru: 2.55 MB
Výstup: QE 2005/11
Vícesenzorová technologie na souřadnicových měřicích strojích – Optické a hmatové senzory měří společně

Kompletní kontrolní plány v jednom cyklu – Souřadnicové měřicí stroje s multisenzorovou technologií

<p>Souřadnicové měřicí stroje našly široké uplatnění při řízení výroby a prvotním odběru vzorků. Stroje s multisenzorovou technologií mají tu výhodu, že je lze flexibilně přizpůsobit jakémukoli problému měření. Moderní systémy zpracovávají kompletní kontrolní plány v jednom měřicím cyklu.</p>
Velikost souboru: 652.1 kB
Výstup: Plastverarbeiter 2005/06
Kompletní kontrolní plány v jednom cyklu – Souřadnicové měřicí stroje s multisenzorovou technologií

"Werth" práce pro vysoce přesné měření (portrét společnosti Werth Messtechnik GmbH)

<p>"Když to neumíte změřit, nemůžete to vyrobit" je jedna z klíčových vět, která pisateli těchto řádků utkvěla v paměti z jedné z jeho metrologických přednášek. Tato věta je jistě platná i dnes, i když mezi tehdejšími metrologickými možnostmi a dnešními měřicími přístroji jsou rozdíly. Dostatečný důvod k tomu, abyste se seznámili s nejnovějším stavem techniky u jednoho z nejrenomovanějších poskytovatelů měřicích technologií. Druhým důvodem pro cestu do společnosti Werth Messtechnik GmbH v Giessenu je zjištění, že zejména v prostředí výroby nástrojů a forem, kde se provádí prvotní vzorkování, závisí hospodárný procesní řetězec do značné míry na hospodárné měřicí technice. Vysoce přesné, a přesto flexibilní a úsporné – to nemusí být v rozporu.</p>
Velikost souboru: 4.38 MB
Výstup: Special Tooling 2005/03
"Werth" práce pro vysoce přesné měření (portrét společnosti Werth Messtechnik GmbH)

"Rosteme díky inovacím?" (Rozhovor s Dr.-Ing. Ralfem Christophem, majitelem a jednatelem společnosti Werth Messtechnik GmbH)

<p>Společnost Werth Messtechnik GmbH z Giessenu je certifikována jako technologický lídr na trhu multisenzorové souřadnicové měřicí techniky i mnoha konkurenty. Několik indicií naznačuje, že by v dohledné době mohlo být dosaženo vedoucího postavení na trhu i v tomto segmentu: Obrat se za posledních deset let zvýšil o 600 %, současný objem zakázek vykazuje 30% nárůst a od doby, kdy se Dr.-Ing. habil. Ralf Christoph stál v čele společnosti jako majitel a jednatel, podíl exportu se zvýšil z 9 % (1992) na současných 40 %. Kromě toho je zde i značná inovační síla, která byla nedávno podtržena premiérou přístroje "TomoScope". Společnost Werth přizpůsobila rentgenovou tomografii, která je dobře známá v oblasti testování materiálů, průmyslové metrologii. Měli jsme možnost hovořit s Dr. Ralfem Christophem.</p>
Velikost souboru: 832.4 kB
Výstup: Special Tooling 2005/03
"Rosteme díky inovacím?" (Rozhovor s Dr.-Ing. Ralfem Christophem, majitelem a jednatelem společnosti Werth Messtechnik GmbH)

Přesnost pomocí skleněných vláken – Měření mikrostruktur a komponentů

<p>Senzory a souřadnicové měřicí stroje pro makroskopické součásti vykazují nedostatky při zajišťování kvality mikrosoučástí a struktur. Ačkoli lze problémy s měřením částečně překonat aplikačně specifickou kombinací nejrůznějších senzorů ve vícesenzorových souřadnicových měřicích strojích, mikrogeometrie na opticky obtížně přístupných místech lze i s takovými měřicími stroji měřit jen stěží. Nový typ vláknové sondy, která kombinuje optické a hmatové metody měření, tuto mezeru odstraňuje.</p>
Velikost souboru: 352.43 kB
Výstup: Mikroproduktion 2005/01
Přesnost pomocí skleněných vláken – Měření mikrostruktur a komponentů

Nahrazení vícepolohových měřicích zařízení a měřidel vícesenzorovou souřadnicovou měřicí technikou

<p>Mnoho výrobních procesů se sleduje pomocí měřidel a vícebodových měřicích systémů. Tyto systémy jsou schopny spolehlivě řešit složité měřicí úlohy, ale jejich nevýhodou jsou vysoké náklady na výrobu, údržbu a odpovídající kalibraci.</p>
Velikost souboru: 2.66 MB
Nahrazení vícepolohových měřicích zařízení a měřidel vícesenzorovou souřadnicovou měřicí technikou

Měřicí mikronářadí s maximálním zvětšením

<p>Bez vysoce přesné měřicí technologie není možné vyrábět přesné mikronástroje. Malé rozměry a citlivost mikronářadí však vyžadují zvláštní přístup k měření a monitorování. Lze použít pouze bezkontaktní metody a je nezbytné použít optiku s velkým zvětšením 1000x a více. Manipulace se obvykle provádí pomocí robotických uchopovacích systémů bez jakéhokoli ručního zásahu. Upínací systém měřicího zařízení musí být mimořádně přesný i u mikronástrojů, protože chyby tvaru nelze zcela kompenzovat.</p>
Velikost souboru: 1.93 MB
Výstup: Werkstatt + Betrieb 2004/10
Měřicí mikronářadí s maximálním zvětšením

Dvojí standardy? – Nejistota měření a výrobní proces

<p>Nejistota měření má vliv na uvolňovací toleranci při zajišťování kvality a na skutečně použitelnou toleranci ve vaší vlastní výrobě a u subdodavatelů. Pro výklad tolerance výkresu nelze používat dvojí metr. Z této situace existují dvě cesty.</p>
Velikost souboru: 1.74 MB
Výstup: QZ 2003/06
Dvojí standardy? – Nejistota měření a výrobní proces

Systémy EDM v kombinaci se souřadnicovými měřicími stroji zvyšují kvalitu výrobků

<p>Rychlé a vysoce přesné snímání obrysů obrobků umožňuje efektivní pracovní metody pro metrologii i výrobní techniku. Umožňuje rychlé kopírování předlohových dílů, rychlou a specifickou kontrolu kvality výrobků a prostřednictvím odpovídajícího online spojení přímé zlepšení kvality výrobků. Vytvořením vhodných rozhraní mezi řeznými elektroerozivními systémy AGIE a souřadnicovými měřicími stroji WERTH byly vytvořeny ideální podmínky.</p>
Velikost souboru: 284.56 kB
Systémy EDM v kombinaci se souřadnicovými měřicími stroji zvyšují kvalitu výrobků

Souřadnicové měřicí stroje s multisenzorovou technologií – Flexibilita pro měření rozměrů v řízení výroby a v měřicí místnosti

<p>Flexibilita v kombinaci s vysokou přesností vedla k širokému využití souřadnicových měřicích strojů pro kontrolu rozměrů jak při kontrole výroby, tak při prvotním odběru vzorků v měřicí místnosti. Souřadnicové měřicí stroje s multisenzorovou technologií mají tu zvláštní výhodu, že se uživatel může při výběru senzoru orientovat na příslušný měřicí problém.</p>
Velikost souboru: 0.94 MB
Souřadnicové měřicí stroje s multisenzorovou technologií – Flexibilita pro měření rozměrů v řízení výroby a v měřicí místnosti
Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.