dozvědět se více

Odborný článek

Základní znalosti o funkci a využití multisenzorové technologie a počítačové tomografie

Nahromaděné znalosti založené na desetiletích zkušeností s optikou, sondami, počítačovou tomografií a multisenzorovou technologií podporují uživatele v úspěšném používání jejich souřadnicových měřicích strojů pro flexibilní, bezpečná a sledovatelná 3D měření podle mezinárodních norem.

Odborný článek
Filtr

Kompletní vnější a vnitřní měření – Rentgenová tomografie v souřadnicové metrologii

<p>ZÁKLADY 3. ČÁST V souřadnicové metrologii se používají především dotykové a optické senzory a rentgenová počítačová tomografie. Rentgenové tomografy se liší svým základem a součástmi, jako je zdroj rentgenového záření, osa otáčení a detektor, a také softwarem, a tedy svými vlastnostmi, jejichž základní pochopení je užitečné pro optimalizaci jejich použití. Pomocí měřicí techniky lze plně zachytit prostorově rozšířené objekty včetně jejich vnitřních struktur.</p>
Velikost souboru: 2.49 MB
Výstup: QZ 2020/02
Kompletní vnější a vnitřní měření – Rentgenová tomografie v souřadnicové metrologii

Flexibilní a na povrchu nezávislé– Technologie hmatových senzorů v souřadnicové metrologii

<p>ZÁKLADY ČÁST 2 V souřadnicové měřicí technice se převážně používají hmatové a optické senzory a rentgenová výpočetní tomografie. Hmatové senzory se liší svým funkčním principem a strukturou sestávající z mechaniky, optiky, elektroniky a softwaru, a tedy i svými vlastnostmi, jejichž základní pochopení je užitečné pro optimalizaci jejich použití. Hmatové měření je do značné míry nezávislé na vlastnostech povrchu měřených objektů.</p>
Velikost souboru: 2.2 MB
Výstup: QZ 2019/12
Flexibilní a na povrchu nezávislé– Technologie hmatových senzorů v souřadnicové metrologii

Bezkontaktní a rychlé – Optické senzory v souřadnicové metrologii

<p>ZÁKLADY 1. část V souřadnicové měřicí technice se převážně používají dotykové a optické senzory a rentgenová výpočetní tomografie. Optické senzory se liší svým funkčním principem a strukturou sestávající z mechaniky, optiky, elektroniky a softwaru, a tedy i svými vlastnostmi, jejichž základní pochopení je užitečné pro jejich optimální využití. I citlivé obrobky a obrobky s malými prvky lze měřit bezkontaktně.</p>
Velikost souboru: 3.01 MB
Výstup: QZ 2019/10
Bezkontaktní a rychlé – Optické senzory v souřadnicové metrologii

Vícesenzorová technologie nebo rentgenová tomografie – O výběru souřadnicového měřicího stroje rozhoduje měřicí úloha

<p>Pro efektivní využití souřadnicové měřicí techniky při zajišťování kvality musí být měřicí stroj správné třídy přesnosti a velikosti vybaven vhodným senzorem nebo multisenzorovou technologií. Často má smysl kombinovat bezkontaktní snímače s dotykovými snímači. Vhodnost senzoru pro řešení měřicích úloh však závisí na různých kritériích.</p>
Velikost souboru: 1.82 MB
Výstup: QZ 2018/04
Vícesenzorová technologie nebo rentgenová tomografie – O výběru souřadnicového měřicího stroje rozhoduje měřicí úloha

Mikronástroje a topografie ve všech aspektech

<p>Mikrofrézy a speciální nástroje z karbidu nebo diamantu mají někdy velikost jen několik desetin milimetru a mají ŘEZNÉ HRANY s dokonalou ostrostí a poloměry jen několik mikrometrů. Měření takových geometrií je jednou z největších výzev pro bezkontaktní a dotykovou souřadnicovou měřicí techniku.</p>
Velikost souboru: 1.19 MB
Výstup: Mikroproduktion 2017/02
Mikronástroje a topografie ve všech aspektech

S vysokou přesností a rychlostí – Topografické skenování s novým snímačem chromatických zaostřovacích čar

<p>Vícerozměrné snímače vzdálenosti umožňují vyšší hustotu bodů nebo rychlost měření než bodové snímače. To je však často na úkor zvýšené nejistoty měření. Nový snímač CFL s chromatickým zaostřením čáry realizuje dvě hlavní výzvy měřicí techniky současně.</p>
Velikost souboru: 4.23 MB
Výstup: QE 2017/01
S vysokou přesností a rychlostí – Topografické skenování s novým snímačem chromatických zaostřovacích čar

Rozmazlený výběr – Různé senzory v praxi

<p>Moderní souřadnicová měřicí technika nabízí optimální senzor prakticky pro každou měřicí úlohu. Různé měřicí úlohy na stejném obrobku lze obvykle nejefektivněji řešit pomocí vícesenzorových souřadnicových měřicích strojů.</p>
Velikost souboru: 3.75 MB
Výstup: QE 2016/04
Rozmazlený výběr – Různé senzory v praxi

Vícesenzorová technologie pro mikročipy – Měřicí technologie pro vstřikovače paliva

<p>Již více než deset let používá společnost Continental AG k měření vstřikovacích trysek po celém světě přístroje od společnosti Werth Messtechnik GmbH, Giessen, Německo. Původně používaná technologie snímačů se zpracováním obrazu byla brzy doplněna patentovanou vláknovou sondou Werth a později počítačovou tomografií. Ta umožňuje vysoce přesné měření rozměrů, tvaru a drsnosti a zaručuje sledovatelnost výsledků měření.</p>
Velikost souboru: 1.81 MB
Výstup: QZ 2015/09
Vícesenzorová technologie pro mikročipy – Měřicí technologie pro vstřikovače paliva

Kompletní a nedestruktivní – Deset let počítačové tomografie v souřadnicové metrologii

<p>Díky možnosti kompletního a nedestruktivního měření součástí s libovolnou strukturou si lze jen těžko představit zajištění kvality bez počítačové tomografie. Za deset let od zavedení této technologie do souřadnicové metrologie vyvinula společnost Werth širokou škálu zařízení a funkcí pro stále širší spektrum měřicích úloh.</p>
Velikost souboru: 456.23 kB
Výstup: QE 2015/01
Kompletní a nedestruktivní – Deset let počítačové tomografie v souřadnicové metrologii

Flexibilní a přesné měření – Korekce artefaktů v počítačové tomografii

<p>Při měření počítačovou tomografií vznikají v závislosti na principu různé artefakty. Pro korekci vzniklých odchylek měření jsou k dispozici různé metody. Nejvhodnější metodu lze zvolit v závislosti na dané měřicí úloze.</p>
Velikost souboru: 1.94 MB
Výstup: QZ 2014/11
Flexibilní a přesné měření – Korekce artefaktů v počítačové tomografii

Důvěra v technologii musí dozrát – Rentgenová tomografie, budoucnost souřadnicové měřicí techniky?

<p>V posledních letech si rentgenová tomografie našla cestu do měřicích místností mnoha firem. Sběr dat na obrobku se najednou zdá být velmi jednoduchý a přímočarý a dlouholeté přání metrologů "měření bez programování" se stává skutečností. Co to ale přesně je souřadnicový měřicí stroj s rentgenovým tomografickým senzorem a jaký je současný stav techniky?</p>
Velikost souboru: 1.74 MB
Výstup: QZ 2013/05
Důvěra v technologii musí dozrát – Rentgenová tomografie, budoucnost souřadnicové měřicí techniky?

Proč musí být mikronástroje tak přesné

<p>Při mikrofrézování mohou i ty nejmenší odchylky narušit proces a zvýšit náklady. Proto jsou na extrémně přesné a drahé nástroje kladeny extrémní nároky. Kontrola kvality se provádí pomocí vysoce přesných optických nebo optotaktických měřicích zařízení.</p>
Velikost souboru: 5.99 MB
Výstup: Mikroproduktion 2011/02
Proč musí být mikronástroje tak přesné

Vícebodové měření v souřadnicové měřicí technice – Moderní senzory umožňují kompletní snímání geometrie obrobku

<p>Moderní souřadnicové měřicí stroje mohou být vybaveny různými snímači. Kromě dotykových senzorů jsou stále oblíbenější optické senzory. Zde lze v krátkém čase měření získat na povrchu materiálu velký počet měřicích bodů. To umožňuje kompletní vyhodnocení tvaru, rozměru a polohy. Ještě dalekosáhlejší možnosti nabízí kompletní záznam obrobků pomocí počítačové tomografie.</p>
Velikost souboru: 326.81 kB
Výstup: QE 2010/05
Vícebodové měření v souřadnicové měřicí technice – Moderní senzory umožňují kompletní snímání geometrie obrobku

Profily na dopravníkovém pásu – Měření topografie pomocí optických senzorů

<p>Moderní souřadnicové měřicí stroje mohou být vybaveny různými senzory. Kromě tradičních dotykových senzorů jsou stále oblíbenější optické senzory. Zde lze na povrchu materiálu získat velké množství měřicích bodů v krátkém čase měření. To umožňuje kompletní vyhodnocení tvaru, rozměru a polohy.</p>
Velikost souboru: 1.72 MB
Výstup: Laser + Photonik 2010/04
Profily na dopravníkovém pásu – Měření topografie pomocí optických senzorů
Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.