dozvědět se více

Praktické tipy

Tipy a triky pro efektivní využití měřicí technologie Werth

Články se zabývají otázkami z každodenní praxe a nabízejí zájemcům zhuštěné poznatky pro řešení jejich měřicích úloh. Pomocí příkladů získá měřicí technik podněty pro cíleně orientovanou a časově úspornou činnost s optimálními výsledky měření.

Praktické tipy
Filtr

Optimální měření s multisenzorovou technologií– Výběr senzorů na multisenzorových souřadnicových měřicích strojích

<p>Pomocí multisenzorových souřadnicových měřicích strojů a inteligentních softwarových procesů lze poloautomaticky vytvářet různé měřicí sekvence a rychle tak řešit složité měřicí úlohy. Tyto přístroje umožňují kombinovaná měření s různými senzory a díky své flexibilitě nahrazují několik jednoúčelových zařízení. Díky jejich modulární konstrukci je lze kdykoli modernizovat na nejnovější stav techniky.</p>
Velikost souboru: 2.71 MB
Výstup: QZ 2019/09
Optimální měření s multisenzorovou technologií– Výběr senzorů na multisenzorových souřadnicových měřicích strojích

Měření stejně přesně jako sondou nebo optikou – Počítačová tomografie v souřadnicové metrologii

<p>Přesná měření pomocí rentgenové počítačové tomografie (CT) původně vyžadovala autokorekci na základě referenčního měření jiným senzorem. V posledních letech se nejistotu měření podařilo výrazně snížit zdokonalením komponent zařízení a softwaru. Dnes je přesnost měření i kompaktních souřadnicových měřicích strojů s CT podobná přesnosti měření zařízení s konvenčními snímači.</p>
Velikost souboru: 2.39 MB
Výstup: QZ 2019/07
Měření stejně přesně jako sondou nebo optikou – Počítačová tomografie v souřadnicové metrologii

Vnášení světla do detailu – Zpracování obrazu a změny zaostření na různých površích

<p>U vícesenzorových souřadnicových měřicích strojů se senzory pro zpracování obrazu a změnu zaostření je pro výsledky měření rozhodující kontrast obrazu povrchu obrobku. Ty lze optimalizovat pomocí různých funkcí tak, aby bylo možné měřit i méně "spolupracující" obrobky.</p>
Velikost souboru: 3.66 MB
Výstup: QZ 2018/06
Vnášení světla do detailu – Zpracování obrazu a změny zaostření na různých površích

Celek je větší než součet jeho částí– Jak vybrat správný rentgenový tomografický měřicí přístroj

<p>Pro řešení měřicích úloh pomocí souřadnicových měřicích strojů s rentgenovou tomografií je kromě vysoké přesnosti rozhodující také dostupné rozlišení, potřebná doba měření a měřicí rozsah. Modulární konstrukce přístrojů umožňuje výběr rentgenové trubice, detektoru a základního zařízení i softwaru přístroje. To znamená, že přístroje lze přizpůsobit příslušným požadavkům.</p>
Velikost souboru: 1.67 MB
Výstup: QZ 2018/02
Celek je větší než součet jeho částí– Jak vybrat správný rentgenový tomografický měřicí přístroj

Bez výměny zařízení – Kompletní měření s vícesenzorovými souřadnicovými měřicími stroji

<p>V souřadnicové měřicí technice se používají senzory založené na různých fyzikálních principech. Pokud je třeba na jednom obrobku změřit několik ploch s různými vlastnostmi, je často zapotřebí několik snímačů. S multisenzorovými souřadnicovými měřicími stroji lze taková měření provádět bez výměny zařízení a všechny prvky lze propojit do stejného referenčního systému.</p>
Velikost souboru: 1.75 MB
Výstup: QZ 2017/12
Bez výměny zařízení – Kompletní měření s vícesenzorovými souřadnicovými měřicími stroji

Měření v souladu s normami s minimem zmetků – Využití možností nové normy ISO pro odchylky profilu

<p>Norma ISO 1101 (2017) výrazně rozšířila položky výkresů pro tolerování odchylek profilu. Aby bylo možné tyto možnosti využít, musí měřicí software nabízet jednoduchá řešení pro širokou škálu měřicích úloh. Pokud je měření nejen v souladu s normou, ale také funkční, snižuje se tím i počet zmetků.</p>
Velikost souboru: 1.69 MB
Výstup: QZ 2017/10
Měření v souladu s normami s minimem zmetků – Využití možností nové normy ISO pro odchylky profilu

Spolehlivé výsledky měření v jakémkoli prostředí– Zamezení odchylek měření díky teplotní kompenzaci

<p>Odchylky od referenční teploty mohou způsobit velké odchylky měření. Záznam teploty umožňuje kompenzovat tepelné vlivy na souřadnicový měřicí stroj výpočtem. Výsledkem je výrazně cenově výhodnější alternativa k vysoce přesné klimatizované měřicí místnosti.</p>
Velikost souboru: 1.65 MB
Výstup: QZ 2017/07
Spolehlivé výsledky měření v jakémkoli prostředí– Zamezení odchylek měření díky teplotní kompenzaci

Na zkušební stanici – Souřadnicové měřicí stroje: od kalibrace po vhodnost procesu měření

<p>Diskuse o přesnosti souřadnicového měřicího stroje často ztroskotávají na definici různých pojmů. Přístroje jsou kalibrovány výrobcem a definované specifikace jsou kontrolovány v rámci přejímacího procesu. Pro určení vhodnosti měřicího procesu je třeba odhadnout nejistotu měření pro příslušnou měřicí úlohu.</p>
Velikost souboru: 1.78 MB
Výstup: QZ 2017/02
Na zkušební stanici – Souřadnicové měřicí stroje: od kalibrace po vhodnost procesu měření

Hmatové a optické měření – Který senzor je vhodný pro který obrobek

<p>Souřadnicové měřicí stroje se senzory pro zpracování obrazu jsou vhodné zejména pro rychlé měření obrobků, jako jsou profily nebo 3D plastové díly. Konvenční dotykové sondy se většinou používají k určení geometrie a 3D polohových odchylek u obrobků větších kubických rozměrů. S multisenzorovými souřadnicovými měřicími stroji lze kompletně a na jedno upnutí změřit mnoho obrobků.</p>
Velikost souboru: 1.63 MB
Výstup: QZ 2016/12
Hmatové a optické měření – Který senzor je vhodný pro který obrobek

Flexibilní multisenzorová technologie – Měření s více senzory bez omezení

<p>Díky vícesenzorové technologii v souřadnicové měřicí technice lze všechny rozměry určit pouze jedním přístrojem a obvykle bez opětovného upínání. Inovativní koncepce, jako je použití vícesenzorového systému nebo nezávislých senzorových os, nabízejí ještě větší flexibilitu a otevírají další oblasti použití. Zvyšuje se také hospodárnost souřadnicového měřicího stroje.</p>
Velikost souboru: 1.6 MB
Výstup: QZ 2016/10
Flexibilní multisenzorová technologie – Měření s více senzory bez omezení

Ostrý pohled na obrobek – Strukturální a prostorové rozlišení v rentgenové tomografii

<p>Při výběru souřadnicového měřicího stroje se senzory pro počítačovou tomografii je třeba zohlednit rozlišení požadované pro měřicí úlohu. Rozhodující je přitom interakce mezi detektorem, zdrojem rentgenového záření a polohou obrobku. Pokud jsou součásti zařízení vzájemně sladěny, je možné měřit mikročásti i na tlustostěnných obrobcích z hustých materiálů.</p>
Velikost souboru: 1.97 MB
Výstup: QZ 2016/08
Ostrý pohled na obrobek – Strukturální a prostorové rozlišení v rentgenové tomografii

Efektivní vytváření měřicích sekvencí – Multisenzorové souřadnicové měření s daty CAD

<p>Programování souřadnicových měřicích strojů může být časově velmi náročné, zejména u složitých obrobků. Pokud se pro programování použije 3D model CAD, lze tento proces výrazně urychlit. Lze jej provádět jak "online" přímo na měřicím stroji, tak "offline" pomocí vzdálené pracovní stanice, takže měřicí stroj zůstává k dispozici pro měření obrobků.</p>
Velikost souboru: 1.61 MB
Výstup: QZ 2016/06
Efektivní vytváření měřicích sekvencí – Multisenzorové souřadnicové měření s daty CAD

Přesnost na skleněném závitu – Jak lze zachytit mikrogeometrii

<p>V souřadnicové měřicí technice nezáleží vždy na velikosti, právě naopak: průmyslová budoucnost je v miniaturizaci. Inteligentní koncepce mikrosond jsou proto stále žádanější. To znamená, že lze zvládnout i složité měřicí úlohy.</p>
Velikost souboru: 1.65 MB
Výstup: QZ 2016/02
Přesnost na skleněném závitu – Jak lze zachytit mikrogeometrii

Vyhněte se chybám při promítání – Měření obrobků ve dvou nebo třech rozměrech

<p>Kontrolní výkresy obrobků obsahují převážně dvourozměrné definice rozměrů, což často vede k závěru, že měřicí úlohu lze vyřešit pomocí souřadnicové měřicí techniky 2D. To však vyžaduje přesné mechanické vyrovnání většinou trojrozměrných obrobků. Jinak se lze jen stěží vyhnout značným odchylkám měření. Alternativně lze použít 3D souřadnicovou měřicí techniku.</p>
Velikost souboru: 1.53 MB
Výstup: QZ 2015/12
Vyhněte se chybám při promítání – Měření obrobků ve dvou nebo třech rozměrech

Za hranice – Jak rozšířit využití rentgenové tomografie

<p>V souřadnicové měřicí technice s rentgenovou tomografií je často nutné volit mezi dostatečným rozlišením a dostatečným rozsahem měření. Obojí do značné míry závisí na komponentách použitého souřadnicového měřicího stroje s rentgenovými snímači. Metody zvyšování rozlišení rozšiřují možnosti použití měřicích přístrojů s rentgenovou tomografií za hranice možností komponent přístroje.</p>
Velikost souboru: 1.57 MB
Výstup: QZ 2015/10
Za hranice – Jak rozšířit využití rentgenové tomografie

Skenování s přednastavenou dráhou i bez ní – Kompletní detekce geometrie s technologií více senzorů

<p>Pomocí skenování lze spolehlivě detekovat obrobky s mnoha body a funkčně měřit jejich rozměry, tvar a polohu. Sledování kontur je realizováno řídicím algoritmem v interakci mezi snímačem a souřadnicovým měřicím strojem. Skenování lze výrazně urychlit využitím informací o jmenovitém obrysu.</p>
Velikost souboru: 1.58 MB
Výstup: QZ 2015/08
Skenování s přednastavenou dráhou i bez ní – Kompletní detekce geometrie s technologií více senzorů

Funkční testování s virtuálním měřidlem – Jak snížit počet zmetků pomocí porovnávání obrysů

<p>Analýza jednotlivých naměřených hodnot a jednoduchých tolerancí tvaru a polohy bez materiálových podmínek může vést k vyřazování funkčních obrobků. Vyhodnocení podle principu maximálního materiálu a porovnání obrysů s uložením v závislosti na tolerančním pásmu nabízí možnosti funkčního testování. Tím se snižuje počet zmetků a výroba se stává hospodárnější.</p>
Velikost souboru: 1.56 MB
Výstup: QZ 2015/06
Funkční testování s virtuálním měřidlem – Jak snížit počet zmetků pomocí porovnávání obrysů

Flexibilní optika se zoomem – Snímač pro zpracování obrazu pro každou aplikaci

<p>Snímač pro zpracování obrazu s objektivem se zoomem umožňuje různá zvětšení a rozšiřuje tak rozsah aplikací souřadnicového měřicího stroje. Změna zvětšení však ovlivňuje i další parametry objektivu se zoomem. S tím je třeba při použití takového objektivu počítat.</p>
Velikost souboru: 2.13 MB
Výstup: QZ 2015/02
Flexibilní optika se zoomem – Snímač pro zpracování obrazu pro každou aplikaci

Aplikace určuje technologii senzoru – Technologie s více senzory nebo počítačová tomografie?

<p>Výběr správné měřicí technologie pro úlohy měření rozměrů je velmi důležitý. V zásadě platí, že aplikace určuje technologii snímače. V následujícím textu je popsáno, které aspekty by měl uživatel při rozhodování zohlednit.</p>
Velikost souboru: 1.66 MB
Výstup: QZ 2014/12
Aplikace určuje technologii senzoru – Technologie s více senzory nebo počítačová tomografie?

Srovnání snímačů vzdálenosti – Měření povrchu obrobku optickými snímači

<p>Pro měření povrchů obrobků je k dispozici řada kontaktních i bezkontaktních senzorů. Vhodný senzor se vybírá v závislosti na měřicí úloze a daném povrchu. Největší flexibility se dosahuje s různými snímači v jednom zařízení.</p>
Velikost souboru: 1.56 MB
Výstup: QZ 2014/08
Srovnání snímačů vzdálenosti – Měření povrchu obrobku optickými snímači

Snížení nákladů díky přesné souřadnicové měřicí technice – Nejistota měření v oblasti konfliktu mezi zákazníky a dodavateli

<p>Flexibilní vícesenzorová souřadnicová měřicí technika s možností volby rychlejších nebo přesnějších senzorů a zařízení se stále častěji používá pro vstupní kontrolu zboží a sledování výroby složitých obrobků. V důsledku toho nabývá na významu vyhodnocování nejistoty měření. Zákazníci a dodavatelé by měli při organizaci spolupráce zohlednit vzájemné působení tolerancí a nejistot měření.</p>
Velikost souboru: 1.83 MB
Výstup: QZ 2014/04
Snížení nákladů díky přesné souřadnicové měřicí technice – Nejistota měření v oblasti konfliktu mezi zákazníky a dodavateli

Ovlivňující veličiny, pořizování a optimalizace – Přesnost měření v souřadnicové měřicí technice

<p>Souřadnicový měřicí stroj se často používá k měření obrobků, které mají přísné výrobní tolerance. Ústřední význam zde má "přesnost". Pod tímto pojmem jsou shrnuty různé kategorie.</p>
Velikost souboru: 2.07 MB
Výstup: QZ 2014/02
Ovlivňující veličiny, pořizování a optimalizace – Přesnost měření v souřadnicové měřicí technice

Měření "v obraze" a "na obraze" – Co umí souřadnicové měřicí stroje se zpracováním obrazu

<p>Pro souřadnicové měření se zpracováním obrazu lze použít různé koncepce zařízení. Které zařízení je však vhodné pro které měření? To závisí na měřicí úloze, nejistotě měření a rychlosti měření.</p>
Velikost souboru: 1.61 MB
Výstup: QZ 2013/12
Měření "v obraze" a "na obraze" – Co umí souřadnicové měřicí stroje se zpracováním obrazu
Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.