meer weten
Economisch meten met multisensor systemen

Contactloze optische sensoren – Beeldverwerking

Contactloze optische sensoren – Beeldverwerking

Met optische sensoren worden veel meetpunten zeer snel of zelfs tegelijkertijd gedetecteerd. Daarom worden ze gebruikt voor een grote variëteit aan werkstukken op productiecontrole. Beeldverwerking maakt deel uit van de basisuitrusting van de meeste optische en multisensor coördinatenmeetmachines vanwege de flexibele toepassingsmogelijkheden.

Met de beeldverwerkingssensor wordt het verlichte meetobject met behulp van een lens afgebeeld op een matrixcamera. De meetpunten wordt berekend in een evaluatiecomputer met bijbehorende beeldverwerkingssoftware. De Werth-verwerking van contourbeelden herkent niet alleen punten, maar ook aaneengesloten contouren in het beeld. Dit maakt gericht contourselectie mogelijk voor betrouwbare randdetectie en stabiel scannen. Contour-, beeld- en elementfilters zorgen voor betrouwbare metingen.
In de gepatenteerde HD raster scanmodus worden tijdens de beweging vele afzonderlijke beelden (gele vierkanten) vastgelegd op een vooraf gedefinieerd pad (blauwe lijn) en samengevoegd tot een beeld met hoge resolutie (blauwe rechthoek). Alle contouren (rood) in het meetvenster (groen) worden automatisch vastgelegd.

Contactloze optische sensoren – Beeldverwerking

Verdere informatie:

Software
Optische sensoren

Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.