meer weten

Bedrijf

Gekwalificeerde werknemers ontwikkelen en vervaardigen precisiemeetinstrumenten voor de wereldmarkt

Een zeer gemotiveerd team met meer dan 400 werknemers produceert hoogprecieze coördinatenmeetmachines met optica, tasters, computertomografie en multisensor systemen in Giessen, in een regio met een lange traditie in de fijnmechanisch-optische industrie.

 
Wie we zijn

Toonaangevend coördinatenmetrologie met optica, tasters, computertomografie en multisensor systemen

Coördinatenmeetmachines worden gebruikt om meting geometrische eigenschappen van werkstukken te meten, zoals lengtes, hoeken, diameters of zelfs complexe positietoleranties. Apparaten met meerdere sensoren, bijv. beeldverwerking, laser en taster, worden multisensor coördinatenmeetmachines genoemd.

Werth concentreert zich op de ontwikkeling, productie en distributie van coördinaten meetmachines met optica, tasters, computertomografie en multisensor systemen en meting van micro elementen. Het wereldwijde technologische leiderschap in deze marktsegmenten wordt weerspiegeld in een aantal wereldprimeurs en patenten op het gebied van machinetechnologie en sensoren. De bereikbare nauwkeurigheid van Werth instrumenten ligt in het bereik van enkele micrometers of, in het geval van hoogprecisie systemen, zelfs in het bereik van enkele 10 nanometers, en definieert Werth daarmee als de wereldleider in multisensor coördinaten meetmachines.

Uitgebreide service ter ondersteuning van de gebruikers bij het gebruik van de machines vult het werkgebied aan en zorgt voor een hoge klanttevredenheid. Het kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en het DAkkS laboratorium voor de kalibratie van coördinatenmeetmachines volgens DIN ISO 17025 garanderen de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de machines. Samen met de PTB was Werth in 2003 pionier in de ontwikkeling van accreditatieprocedures voor laboratoria met multisensor coördinaten meetmachines. In juli 2013 werd het DAkkS laboratorium van Werth Messtechnik GmbH bovendien als eerste in zijn soort geaccrediteerd voor de kalibratie van coördinatenmeetmachines met röntgentomografiesensoren.

Wereldwijd zijn meer dan 10.000 Werth coördinaten meetmachines geïnstalleerd in de meest uiteenlopende branches. Voorbeelden van toepassingsgebieden voor deze machines zijn: Lucht- en ruimtevaartindustrie, automobielindustrie, elektronica-industrie, juwelenfabricage, horloge-industrie, gereedschapsmakerij, kunststof spuitgieten, medische technologie, turbinebouw en aluminium- en kunststof extrusie.

Wie we zijn - Toonaangevend coördinatenmetrologie met optica, tasters, computertomografie en multisensor systemen
Klantgerichtheid en bedrijfsontwikkeling op lange termijn zijn de belangrijkste doelen voor Werth

Klantgerichtheid en bedrijfsontwikkeling op lange termijn zijn de belangrijkste doelen voor Werth

De ervaring van meer dan 70 jaar bedrijfshistorie vormt de basis van ons succes. De focus ligt op een langetermijnstrategie van continue nieuwe en verdere ontwikkeling van technisch toonaangevende producten. Kwaliteit, innovatie en goede service zijn de weg naar optimale oplossingen voor de metrologische taken van onze klanten en een hoge mate van gebruikerstevredenheid. Voor Werth leidt dit al decennialang tot een wereldwijd toenemende vraag en bovengemiddelde, meestal dubbelcijferige groeipercentages.

Ons succesverhaal is gebaseerd op een goed opgeleid en gemotiveerd team

De succesvolle omzetting van de bedrijfsstrategie van Werth wordt gewaarborgd door een zeer gemotiveerd team. Bijna alle medewerkers hebben minimaal een vakdiploma en meer dan 50% heeft een technische of universitaire opleiding. De bovengemiddelde beroepskwalificaties en vlakke hiërarchieën leiden tot een hoge efficiëntie. Goed georganiseerde processen en teambeslissingen helpen om de juiste weg te vinden. Werth biedt regelmatige opleidings- en bijscholingsprogramma's en ondersteuning voor academische opleidingen. Ondanks de snelle groei van het bedrijf heeft een groot deel van de medewerkers tientallen jaren ervaring bij Werth. Door de nauwe samenwerking met de universiteiten in de regio en de talrijke opleidingsplaatsen maken ook veel jonge mensen deel uit van het team.

naar de vacatures

Ons succesverhaal is gebaseerd op een goed opgeleid en gemotiveerd team
Kosmopolitisme, vertrouwen en traditie vormen een eenheid

Kosmopolitisme, vertrouwen en traditie vormen een eenheid

Werth Messtechnik GmbH is een familiebedrijf waarvan de aandeelhouders zich richten op bedrijfsgroei op lange termijn. Bijgevolg worden de inkomsten van de onderneming hoofdzakelijk gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe produkten, voor investeringen en voor de uitbreiding van de structuren van de onderneming. Op partnerschappen gebaseerde en langdurige relaties met klanten en leveranciers komen beide partijen ten goede. Diverse samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen en instituten vullen ons eigen ontwikkelingswerk aan en leveren nieuwe ideeën op. Door deel te nemen aan nationale en internationale commissies zoals DIN, VDI en ISO, dragen de medewerkers van Werth Messtechnik hun knowhow bij aan de professionele normalisatie op het gebied van coördinatenmeettechniek.

Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Giessen, in een landschappelijk en cultureel aantrekkelijke regio met een lange traditie in de fijnmechanica- en optiekindustrie. Konrad Röntgen, de ontdekker van de röntgenstraling en Nobelprijswinnaar, was ook enkele jaren hoogleraar aan de universiteit in Giessen en vond er zijn laatste rustplaats op het oude kerkhof. De Justus Liebig Universiteit en de Technische Universiteit van Midden-Hessen leveren ons vandaag gekwalificeerd jong talent, en de uitstekende middelgrote toeleveringsstructuur in de regio maakt het mogelijk om productieprocessen en toeleveringsketens efficiënt te ontwerpen. Met verkoop- en servicecentra in alle belangrijke industrielanden levert Werth wereldwijd hightech producten "Made in Germany", gebaseerd op een lange traditie.

"Toonaangevend in coördinaten meettechnologie met optiek, sonde, computertomografie en multi-sensor technologie"

 
Opleiding en bijscholing - Gekwalificeerde werknemers zijn de voorwaarde voor ons succes
Opleiding en bijscholing

Gekwalificeerde werknemers zijn de voorwaarde voor ons succes

Gekwalificeerde en creatieve werknemers vormen het hart van elke onderneming. Daarom investeren wij in de opleiding van vaklui en de bijscholing van onze werknemers. Innovatie komt voort uit visies die met efficiëntie en teamgeest in de realiteit worden omgezet. Onze medewerkers van de verschillende afdelingen werken samen om elke klant de optimale oplossing voor zijn meettaken te bieden.

Beroepsstages bieden praktijkervaring voor leerlingen en studenten

Voor verschillende vakgebieden stellen wij schoolverlaters en studenten in staat hun theoretische kennis aan te vullen met praktische ervaring als stagiair. Een beroepsstage bij Werth omvat een individuele kennismaking met de relevante vakgebieden, bijvoorbeeld als voorbereiding op een succesvolle bachelor- of masterscriptie, maar ook als besluitvormingsproces voor de aanmelding voor een beroepsopleiding bij Werth.

naar de werkaanbiedingen

Beroepsstages bieden praktijkervaring voor leerlingen en studenten
Bachelor- en masterscripties in de industrie zijn de perfecte start van een carrière bij Werth

Bachelor- en masterscripties in de industrie zijn de perfecte start van een carrière bij Werth

Werth ondersteunt het praktijkgerichte onderwijs van studenten, bijvoorbeeld uit technische disciplines, uit de economie of de natuurkunde, door middel van professioneel gekwalificeerde begeleiding van studentenscripties. Geïntegreerd in de interessante ontwikkelingsthema's van het bedrijf, wordt de kennis aangevuld met vele vaardigheden en methoden die de basis vormen voor het succes op lange termijn van Werth Messtechnik. Een grote mate van vrijheid voor eigen initiatief maakt de ontwikkeling van persoonlijke en professionele vaardigheden mogelijk. Een geslaagde eindscriptie bij Werth heeft ook buiten het bedrijf een goede naam en is natuurlijk de ideale voorwaarde voor een latere betrekking bij Werth.

naar de werkaanbiedingen

Uitdagende onderzoeksprojecten bieden onderwerpen voor doctoraten

Wij werken samen met universiteiten en instituten op verschillende onderzoeksterreinen om de grondslagen te verkennen voor de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten. In dit verband dienen zich voortdurend interessante onderwerpen aan voor doctoraalscripties van ingenieurs of natuurkundigen. Werth ondersteunt dit werk financieel en professioneel en bevordert zo jonge academici voor specialistische en managementfuncties.

naar de werkaanbiedingen

Uitdagende onderzoeksprojecten bieden onderwerpen voor doctoraten
Combinatie van theorie en praktijk in duale studies

Combinatie van theorie en praktijk in duale studies

Werth biedt ook de mogelijkheid om in samenwerking met een universiteit te studeren. In een dergelijk duaal studieprogramma worden theorie en praktijk optimaal gecombineerd. Een maandelijkse toelage van Werth zorgt voor een hoge mate van financiële onafhankelijkheid. Een vroegtijdige integratie in het Werth-team is de ideale voorwaarde om interessante taken op de meest uiteenlopende gebieden op zich te nemen en vergemakkelijkt een succesvolle professionele ontwikkeling.

Op de werkaanbiedingen

Een kwalitatief hoogstaande opleiding vormt de basis voor een succesvolle professionele carrière

Een uitstekende opleiding bij Werth Messtechnik GmbH legt de basis voor het professionele succes van jonge mensen. Tegelijkertijd vormt dit de basis voor een gekwalificeerde beroepsbevolking. Werth biedt een bovengemiddeld aantal opleidingsplaatsen op een hoog niveau. Bijvoorbeeld als mechatronicus voor de inbedrijfstelling van apparatuur of voor de nationale en internationale service buitendienst, als industrieel monteur, IT-specialist of technisch productontwerper kunnen technologieliefhebbende schoolverlaters interessante leerervaringen opdoen. Voor degenen die in kantoorwerk geïnteresseerd zijn, zijn er opleidingsplaatsen beschikbaar als industrieel bediende of voor kantoormanagement. Ervaren en gekwalificeerde medewerkers zorgen voor een hoog opleidingsniveau.

naar de werkaanbiedingen

Een kwalitatief hoogstaande opleiding vormt de basis voor een succesvolle professionele carrière
Opleiding en bijscholing bevorderen en ontwikkelen de werknemers en vormen de basis voor uitstekende ontwikkelingen en een goede dienstverlening aan de klant

Opleiding en bijscholing bevorderen en ontwikkelen de werknemers en vormen de basis voor uitstekende ontwikkelingen en een goede dienstverlening aan de klant

Door regelmatige interne en externe opleidingen wordt de deskundigheid van de werknemers in het bedrijf gewaarborgd en bevorderd. Een gestandaardiseerd intern opleidingssysteem verschaft de werknemers wekelijks basiskennis uit wisselende vakgebieden. Experts presenteren de laatste ontwikkelingen of trainen basiskennis over technische en verkooponderwerpen.

Op deze manier is de specialistische kennis, opgedaan door 70 jaar ervaring met optica, 30 jaar met multi-sensor technologie en 15 jaar met computertomografie, beschikbaar voor alle medewerkers en kan deze op hoog niveau worden overgedragen aan de gebruikers van Werth coördinaten meetmachines.

 
In het team zelfs na het werk

Vieringen in het team en met familie of "hooggeplaatst" tijdens motivatietraining

Gezamenlijke feesten met lekker eten, muziek en dans en occasionele motivatietrainingen in de bergen zorgen voor plezier en ontspanning onder de collega's en bevorderen het gemeenschapsgevoel.

In het team zelfs na het werk - Vieringen in het team en met familie of "hooggeplaatst" tijdens motivatietraining
Zomerfeest
Zomerfeest
Kerstfeest
Kerstfeest
Motivatietraining Zermatt
Motivatietraining Zermatt
Geschiedenis

De ervaring van meer dan 70 jaar bedrijfshistorie vormt de basis van ons succes

Meer dan 70 jaar bedrijfshistorie wordt gekenmerkt door innovatieve nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coördinatenmetrologie met optica, tasters, computertomografie en multisensor systemen. De eerste profiel projector in bureauontwerp zette al in 1955 standaarden op het gebied van ergonomie en precisie maat. Van de jaren 1960 tot 1980 werden meetprojectoren met de Werth Tastauge en digitale padmeetsystemen verder ontwikkeld tot optische CNC coördinatenmeetmachines. In 1987 introduceerde Werth Messtechnik de eerste multisensor-coördinaten meetmachine met beeldverwerking en geïntegreerde laserafstandssensor onder de naam Inspector®. Met de introductie van de VideoCheck® productlijn in de jaren 1990 was Werth opnieuw pionier bij de introductie van digitale beeldverwerking in de industriële coördinatenmetrologie. In 2005 werd de TomoScope® geïntroduceerd, de eerste machine met computertomografie speciaal ontwikkeld voor de coördinatenmetrologie. Tegenwoordig worden Röntgen computertomografie en diverse optische en tactiel-optische sensoren, waarvan sommige gepatenteerd, en conventionele tactiel-elektrische sensoren gebruikt voor multisensor-coördinatenmeetmachines. De reeks apparaten strekt zich uit van meetapparaten voor productiecontrole tot zeer nauwkeurige multisensor-coördinatenmeetapparaten met meetafwijkingen van slechts enkele tientallen nanometers.

2021

Oprichting van Werth Messtechnik Schweiz GmbH

Werth Messtechnik Schweiz GmbH is opgericht om de verkoop- en serviceactiviteiten op de Zwitserse markt uit te breiden. Het nieuwe hoofdkantoor is gevestigd in Gersau.

2020

De multisensor CFZ combineert een telecentrische 10x zoomoptiek met een krachtige afstandssensor in één bundelpad (octrooi).

2020 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_sensoren&uid=16" class="link">Werth Chromatische Focus Zoom CFZ</a>
2020

Hoogwaardige sensoren maken het mogelijk af te zien van mechanische apparaatassen en een goedkoop apparaat met röntgencomputertomografie te maken voor gebruik dicht bij en geïntegreerd in de productie.

2020 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=3" class="link">Werth TomoScope® XS FOV</a>
2019

De voordelen van de TomoScope® XS, lage meettijd, hoge resolutie en lage bedrijfskosten, zijn ook beschikbaar voor grotere werkstukken met een kleine apparaatgrootte.

2019 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=3" class="link">Werth TomoScope® XS Plus</a>
2019

De Werth TomoScope® FQ apparaten hebben een sterk verhoogde meetsnelheid en een nieuw evaluatieconcept en zijn daarom ook geschikt voor integratie in productielijnen.

2019 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=3" class="link"> Werth TomoScope® FQ</a>
2018

Opening van een nieuw logistiek centrum

Er wordt een nieuw logistiek centrum in gebruik genomen om te voldoen aan de toegenomen eisen voor de verzending van de uiterst nauwkeurige meetinstrumenten van de series TomoScope®, VideoCheck® en ScopeCheck®. De aldus gewonnen ruimte is dringend nodig voor de productie van de TomoScope® XS-instrumenten.

2018 - Opening van een nieuw logistiek centrum
2018

Met twee of drie afzonderlijke sensorassen kan het multi-sensorsysteem nu nog flexibeler worden gebruikt. Wederzijdse beperkingen bij het gebruik van sensortechnologie behoren tot het verleden.

2018 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=1" class="link">Werth ScopeCheck® FB</a>
2017

Stichting van Werth Messtechnik Oostenrijk

Met de oprichting van Werth Messtechnik Oostenrijk wordt een belangrijke stap gezet in de verdere optimalisering van de klantenservice. De dochteronderneming neemt alle zorgen op het gebied van verkoop, service en toepassing voor haar rekening. Tegenwoordig heeft Werth Messtechnik Oostenrijk een demonstratiecentrum in Wenen.

2017 - Stichting van Werth Messtechnik Oostenrijk
2017

Deze compacte en voordelige TomoScope® biedt de voordelen van bewezen technologie in XS-formaat. De röntgenbuis in monoblokontwerp met transmissietarget combineert ongeveer vijf maal snellere metingen in vergelijking met conventionele systemen met lage onderhoudskosten.

2017 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=3" class="link">Werth TomoScope® XS</a>
2015

Nieuw gebouw voor opleiding, demonstratie en kantoorruimten

Het aantal werknemers, dat tot ongeveer 300 is gestegen, en de voortdurend stijgende omzet worden opgevangen door een nieuw gebouw. Alle kantoren en montagehallen voor apparatuur zijn nu ook voorzien van airconditioning.

2015 - Nieuw gebouw voor opleiding, demonstratie en kantoorruimten
2015

Raster scannen HD

Tijdens de beweging van de assen van het toestel worden vele beelden van het te meten object genomen en gecombineerd tot één groot totaalbeeld met de hoogste resolutie (patent). Vervolgens kan bijvoorbeeld het gehele voorwerp worden vergeleken met de CAD of kunnen de geometrische eigenschappen worden bepaald met de ToleranceFit® software.

2015 - Raster scannen HD
2014

Oprichting van Werth Italia S.r.l.

Werth Italia S.r.l., gunstig gelegen in het zuiden van Milaan, biedt nu rechtstreeks ondersteuning en service voor de Italiaanse markt. Het lokale team is een deskundig aanspreekpunt voor alle vragen over Werth producten en diensten.

2014 - Oprichting van Werth Italia S.r.l.
2014

De meetkop met Werth Multisensor-System WMS40 maakt de combinatie van verschillende tactiele en optische sensorprincipes mogelijk.

2014 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_zubehoer&uid=10" class="link">Werth Multisensor Systeem</a>
2013

De Werth 3D-Patch focusvariatiesensor maakt metingen van oppervlaktetopografie met hoge puntdichtheid mogelijk.

2013 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_sensorengruppe&uid=1" class="link">Werth 3D Patch</a>
2013

Eerste DAkkS-kalibratielaboratorium voor coördinatenmeetmachines met CT

Het DAkkS laboratorium (Duitse accreditatie-instantie) van Werth Messtechnik GmbH is de eerste en tot 2018 de enige faciliteit in zijn soort die geaccrediteerd is voor de kalibratie van coördinatenmeetmachines met röntgentomografiesensoren.

2013 - Eerste DAkkS-kalibratielaboratorium voor coördinatenmeetmachines met CT
2012

Nieuwbouw van opleidings-, demonstratie- en kantoorruimten

Door de verdere toename van het aantal werknemers en de omzet is een verdere uitbreiding noodzakelijk.

2012 - Nieuwbouw van opleidings-, demonstratie- en kantoorruimten
2012

Oprichting van Werth Metrology Ltd.

Werth Metrology Ltd. wordt opgericht met hoofdkantoor in Rugby. In 2018 opent het bedrijf een nieuw demonstratiecentrum in Derby, ten noordoosten van Birmingham. Werth Metrology biedt advies en service voor alle Werth producten.

2012 - Oprichting van Werth Metrology Ltd.
2012

De röntgenbuizen van de grootste Werth coördinatenmeetmachine met computertomografie hebben een maximale buisspanning van 450 kV.

2012 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=3" class="link">Werth TomoScope® XL NC</a>
2011

Oprichting van Werth Magyarorszag Kft.

In Hongarije start Werth Magyarorszag Kft. haar activiteiten voor verkoop en service van Werth machines in samenwerking met Tamas Csontos. De heer Csontos had eerder als productmanager vele jaren ervaring opgedaan in de omgang met de multi-sensor coördinatenmeetmachines van Werth.

2010

Oprichting van een vertegenwoordigingskantoor in Shanghai

De vertegenwoordiging werd in 2013 gevolgd door de oprichting van Werth Metrology Shanghai Co. Ltd., die on-site demonstratie en service biedt aan het gestaag groeiende aantal Chinese klanten. Het nieuwe hoofdkantoor van Suzhou Werth Metrology Ltd. is sinds 2015 gevestigd in het Nanopolis high-tech park in Suzhou.

2010 - Oprichting van een vertegenwoordigingskantoor in Shanghai
2009

Oprichting van Werth Tool MT GmbH

Werth Messtechnik GmbH en mt microtool GmbH fuseren hun activiteiten op het gebied van gereedschapsmeettechniek tot Werth Tool MT GmbH. Als specialist in het meten van snijgereedschappen biedt Werth gebruikers nu de perfecte combinatie van zeer nauwkeurige en universele instrumenttechnologie gekoppeld aan meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van gereedschapsmeting.

2009 - Oprichting van Werth Tool MT GmbH
2008

Nieuw gebouw voor opleiding, demonstratie en kantoorruimten

De toename van het aantal werknemers tot meer dan 200 en de veelvoudige stijging van de omzet worden door nieuwe kamers opgevangen.

2008 - Nieuw gebouw voor opleiding, demonstratie en kantoorruimten
2008

De 3D-versie van de beproefde microscanner wordt gerealiseerd door een combinatie van laserafstand en beeldverwerkingssensor met het fiberscannerprincipe.

2008 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_sensoren&uid=9" class="link">Werth Fiber Probe® WFP 3D</a>
2008

Met de TomoScope® L is een compromis bereikt tussen een hoog röntgenvoltage tot 240 kV en kleinere apparaatafmetingen.

2008 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=3" class="link">Werth TomoScope® L</a>
2007

Computertomografie coördinaten meettechnologie met de hoogste resolutie en nauwkeurigheid is nu ook beschikbaar voor grote en moeilijker te bestralen onderdelen.

2007 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=3" class="link">Werth TomoScope® XL</a>
2006

Het apparaat maakt gebruik van ScopeCheck®-technologie met geïntegreerde rotatieas voor het verticaal oppakken en meten van rotatiesymmetrische onderdelen.

2006 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=4" class="link">Werth ScopeCheck® V</a>
2006

De letters UA staan voor "Ultra Nauwkeurigheid" en beschrijven het doel van het apparaatconcept. De multi-sensor coördinaten meetmachine met 1 nanometer resolutie, hoge temperatuurstabiliteit en vele andere technische kenmerken is vandaag de dag nog steeds de meest nauwkeurige commerciële multi-sensor coördinaten meetmachine dankzij voortdurende verdere ontwikkeling.

2006 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=2" class="link">Werth VideoCheck® UA</a>
2005

De eerste machine ter wereld die speciaal is ontwikkeld voor coördinatenmeettechniek met röntgencomputertomografie (CT) kan optioneel worden uitgerust met multi-sensortechnologie (octrooi). Werth legt hiermee de basis voor een nieuwe tak van coördinaten meettechniek. Door het te combineren met componenten en methoden van de conventionele coördinatenmeettechnologie, maakt CT-technologie het voor het eerst mogelijk om 3D-werkstukken snel en volledig (van binnen en van buiten) te meten met hoge nauwkeurigheid.

2005 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=3" class="link">Werth TomoScope® S</a>
2004

De Werth Laser Probe is geïntegreerd in de Werth Zoom (patent).

2004 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_sensorengruppe&uid=2" class="link">Werth Laser Probe</a>
2004

De Werth multi-sensor technologie wordt aangevuld met de tactiel-optische Werth Contour Probe (patent) voor standaard ruwheidsmetingen in elke richting.

2004 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_sensorengruppe&uid=2" class="link">Werth Contour Probe</a>
2004

Eerste DKD-kalibratielaboratorium voor multi-sensor coördinatenmeetmachines

Het eerste Duitse DKD-kalibratielaboratorium dat is geaccrediteerd volgens ISO 17025 (Deutscher Kalibrierdienst – vandaag DAkkS-Labor) voor optische en multi-sensor coördinatenmeetmachines is gevestigd in Werth.

2003

Stichting van Werth Inc.

Het verkoop- en servicecentrum voor de VS wordt geopend in Old Saybrook, Connecticut. Tegen 2020 worden in de VS verscheidene regionale dienstencentra opgericht.

2003 - Stichting van Werth Inc.
2002

De 2D scanner voor het nauwkeurig meten van 2D werkstukken (octrooi) is gebaseerd op componenten van de coördinatenmeettechniek. Net als bij de traditionele bureautafelprojector maakt het ontwerp van de optische bundelbaan snel meten zonder scherpstellen mogelijk (op de foto, een grotere versie van het prototype uit die tijd).

2002 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=1" class="link">Werth FlatScope</a>
2001

WinWerth® AutoFeature

Intelligente algoritmen in de software herkennen automatisch de te meten geometrie-elementen, een mijlpaal in eenvoudige bediening (octrooi).

2001 - WinWerth® AutoFeature
2001

De unieke belichting met invallend licht (patent) in combinatie met de Werth Zoom maakt een bijzonder contrastrijke beeldvorming van werkstukken mogelijk. Betrouwbare meetresultaten, zelfs onder moeilijke omstandigheden, zijn het voordeel.

2001 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_zubehoer&uid=7" class="link">MultiRing®</a>
1999

De software ToleranceFit® voor automatische contourvergelijking wordt uitgebreid met een nieuwe gepatenteerde functie voor automatisch peilen met behulp van de tolerantiezones.

1999 - <a href="t3://page?uid=131" class="link">ToleranceFit®</a>
1999

Voor het eerst in de optische coördinaten meettechnologie kunnen zowel de vergroting als de werkafstand automatisch worden aangepast. De gepatenteerde Werth zoomoptiek creëert een flexibele oplossing voor optische meettaken en is tot op de dag van vandaag een specialiteit van Werth.

1999 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_zubehoer&uid=3" class="link">Werth Zoom</a>
1998

De snelste multi-sensor coördinaten meetmachine ter wereld voor hoognauwkeurige gereedschapmeting is eveneens gebaseerd op lineaire aandrijvingen, beeldverwerking en Werth Fibre Probe®.

1998 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=4" class="link">Werth Inspector® V</a>
1998

Samen met de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) wordt de kleinste en voor vele toepassingen meest nauwkeurige microtaster voor coördinaten meetmachines ontwikkeld (patent) en vormt de basis voor Werth's speciale competentie ook in het meten van micro geometrieën. De moderne Werth Fibre Probe® is waarschijnlijk de meest gebruikte microprobe ter wereld.

1998 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_sensoren&uid=5" class="link">Werth Fiber Probe® WFP</a>
1998

De eerste vertegenwoordiger van de succesvolle ScopeCheck®-serie (op de foto de moderne opvolger) is toegesneden op de eisen van de productiegerelateerde meettechniek. Robuuste mechanische geleidingen en de krachtige Werth sensoren zorgen voor betrouwbare meetresultaten.

1998 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=1" class="link">Werth ScopeCheck®</a>
1997

Demonstratiecentrum

Met de opening van het nieuwe demonstratie- en opleidingscentrum wordt de capaciteit aangepast aan de toegenomen verscheidenheid aan apparatuur en het aantal demonstraties en opleidingssessies voor klanten.

1997 - Demonstratiecentrum
1996

CAD-Offline® en CAD-Online® in WinWerth®

WinWerth®-geïntegreerde offline programmering, toen nog gebaseerd op 2D CAD-gegevens, maakt programmering mogelijk vóór de productie van de eerste werkstukken met dezelfde software als teach-in op het meetinstrument. Met de functie WinWerth® CAD-Online® kunnen de meetapparaten voor het eerst rechtstreeks met CAD-gegevens worden aangestuurd.

1996 - <a href="t3://page?uid=131" class="link">CAD-Offline®</a> en <a href="t3://page?uid=131" class="link">CAD-Online®</a> in WinWerth®
1996

Lineaire aandrijvingen en OnTheFly technologie maken 's werelds snelste coördinaten meetmachine mogelijk (afgebeeld is de moderne opvolger van het prototype uit die tijd).

1996 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraete&uid=17" class="link">Werth Inspector® FQ</a>
1995

Oprichting van Werth Messtechnik France SARL

Werth Messtechnik France SARL wordt opgericht als eerste onderneming in het buitenland. Het bedrijf is gevestigd in het zuiden van Parijs en coördineert de verkoop- en serviceactiviteiten.

1995 - Oprichting van Werth Messtechnik France SARL
1995

De in de bundelbaan voor beeldverwerking geïntegreerde Werth Laser Probe maakt snel en nauwkeurig scannen van oppervlakken mogelijk voor contour- en vlakheidsmetingen.

1995 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_sensorengruppe&uid=1" class="link">Werth Laser Probe</a>
1993

Werth Messtechnik GmbH

Tijdens de economische crisis van 1992/1993 heeft het toenmalige hoofd van de ontwikkeling van de onderneming, Dr.-Ing. habil. Ralf Christoph, nam de meerderheid van de aandelen over en leidde het bedrijf, aanvankelijk met 40 medewerkers, verder onder de traditionele naam Werth.

1992

De compacte coördinatenmeetmachine met PC-gebaseerde beeldverwerking en het Windows-besturingssysteem met grafisch interactieve bediening is baanbrekend voor de industrie (hier de moderne opvolger van het prototype uit die tijd). Multisensor coördinaten meettechnologie wordt betaalbaar en eenvoudiger te bedienen.

1992 - <a href="t3://record?identifier=werthcontent_geraetegruppe&uid=2" class="link">Werth VideoCheck® IP</a>
1990

BestFit

De software voor automatische contourvergelijking in combinatie met optische contourscanning creëert de moderne opvolger van de profielprojector.

1990 - BestFit
1987

Werth Inspector®

De eerste multi-sensor coördinatenmeetmachine is uitgerust met een laserafstandssensor geïntegreerd in een telecentrische tweetrapszoom voor beeldverwerking. Volledig automatische driedimensionale meting van werkstukken is nu mogelijk met optische sensoren.

1987 - Werth Inspector®
1986

Programma's maken met CAD-gegevens

De 2D CAD software HP ME10 vormt de basis voor de offline programmering van meetprojectoren met de Werth touch eye opto-elektronische sensor. De programma's worden met behulp van een post-processor overgebracht naar de besturingscode van de apparaten.

1982

Overlijden van de oprichter van het bedrijf Dr.-Ing Siegfried Werth

Wegens ernstige ziekte verkoopt Dr. Werth het bedrijf aan de Schunk Groep gevestigd in Giessen. De nieuwe naam van de onderneming is nu Schunk-Werth-Messtechnik GmbH.

1980

Werth Optimus® CC

De eerste CNC-projector maakt volautomatisch optisch meten van werkstukken met micrometer nauwkeurigheid mogelijk.

1980 - Werth Optimus® CC
1977

Werth raakt oog

De eerste opto-elektronische vezelsensor voor kantdetectie voor meetprojectoren, die automatische meting van werkstukranden mogelijk maakt

1977 - Werth raakt oog
1958

Nieuwe bedrijfslocatie in Giessen

Verplaatsing van de onderneming naar Giessen, een regio met een lange traditie in de productie van fijnmechanica en optica.

1958 - Nieuwe bedrijfslocatie in Giessen
1954

Werth Record E

De Record E is de eerste Werth profielprojector voor het vergelijken van werkstukken met constructietekeningen. Het bureauontwerp maakt het gemakkelijker te bedienen dan conventionele modellen.

1954 - Werth Record E
1951

Siegfried Werth Apparaten en Machines

Kort na de tweede wereldoorlog richt de werktuigbouwkundig ingenieur Dr.-Ing. Siegfried Werth in Düsseldorf een bedrijf op voor de ontwikkeling en fabricage van meetinstrumenten. De eerste producten zijn gericht op toepassingen in de draadindustrie.

Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.