meer weten

Professioneel artikel

Achtergrondkennis over de werking en het gebruik van multisensortechnologie en computertomografie

Geaccumuleerde kennis, gebaseerd op decennia ervaring met optieken, tasters, computertomografie en multi-sensor technologie, ondersteunt gebruikers in het succesvol gebruik van hun coördinaten meetmachines voor flexibele, veilige en traceerbare 3D metingen volgens internationale normen.

Professioneel artikel
Filter

Volledig meten van buiten en binnen – Röntgentomografie in coördinatenmetrologie

<p>BASIS DEEL 3 Bij coördinatenmetrologie worden vooral tactiele en optische sensoren en röntgen-computertomografie gebruikt. Röntgentomografen verschillen in hun basis en componenten, zoals röntgenbron, rotatieas en detector, alsmede in hun software en dus in hun eigenschappen, waarvan een goed begrip nuttig is voor een optimaal gebruik. Ruimtelijk uitgebreide objecten, met inbegrip van hun inwendige structuren, kunnen volledig metrologisch worden vastgelegd.</p>
Bestandsgrootte: 2.49 MB
Uitgang: QZ 2020/02
Volledig meten van buiten en binnen – Röntgentomografie in coördinatenmetrologie

Flexibele en oppervlakte-onafhankelijke– Tactiele sensoren in coördinatenmetrologie

<p>BASIS DEEL 2 Bij coördinatenmetrologie wordt voornamelijk gebruik gemaakt van tactiele en optische sensoren, alsmede van röntgencomputertomografie. Tactiele sensoren verschillen in hun functioneel principe en structuur, bestaande uit mechanica, optica, elektronica en software, en dus in hun eigenschappen, waarvan een goed begrip nuttig is voor een optimaal gebruik. Tactiele metingen zijn grotendeels onafhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen van de te meten voorwerpen.</p>
Bestandsgrootte: 2.2 MB
Uitgang: QZ 2019/12
Flexibele en oppervlakte-onafhankelijke– Tactiele sensoren in coördinatenmetrologie

Contactloos en snel – Optische sensortechnologie in coördinatenmetrologie

<p>BASIS Deel 1 In de coördinatenmeettechniek wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van tactiele en optische sensoren en röntgencomputertomografie. Optische sensoren verschillen in hun functioneel principe en structuur, bestaande uit mechanica, optica, elektronica en software, en dus in hun eigenschappen, waarvan een goed begrip nuttig is voor een optimaal gebruik. Gevoelige werkstukken en werkstukken met kleine kenmerken kunnen ook contactloos worden gemeten.</p>
Bestandsgrootte: 3.01 MB
Uitgang: QZ 2019/10
Contactloos en snel – Optische sensortechnologie in coördinatenmetrologie

Meten aan de limiet– Speciale meetmethoden verruimen het toepassingsgebied van de computertomografie

<p>De eisen die aan de meettechniek worden gesteld, variëren naar gelang van de meettaak. Naast een hoge nauwkeurigheid of korte meettijden moet de computertomografiesensor ook voorwerpen kunnen meten waar moeilijk doorheen te stralen is of werkstukken van meerdere materialen. Voor dergelijke toepassingen zijn verschillende meetmethoden beschikbaar.</p>
Bestandsgrootte: 3.04 MB
Uitgang: Kunststoffe 2019/10
Meten aan de limiet– Speciale meetmethoden verruimen het toepassingsgebied van de computertomografie

De keuze tussen multi-sensor technologie en röntgentomografie – Rondom of door het midden

<p>Sensoren voor coördinatenmeetmachines hebben hun sterke punten op verschillende gebieden. De doorslaggevende factoren voor de keuze van de sensor zijn de noodzakelijke meetonzekerheid, de meetsnelheid en de eigenschappen van het werkstuk. De selectie van de optimale sensor wordt beschreven aan de hand van drie voorbeeld-meettaken.</p>
Bestandsgrootte: 7.8 MB
Uitgang: QE 2019/01
De keuze tussen multi-sensor technologie en röntgentomografie – Rondom of door het midden

Multi-sensor technologie of röntgentomografie – De meettaak bepaalt de keuze van de coördinatenmeetmachine

<p>Voor een efficiënt gebruik van coördinatenmeettechnologie bij kwaliteitsborging moet de meetmachine van de juiste nauwkeurigheidsklasse en grootte worden uitgerust met de juiste sensor of multisensortechnologie. Vaak is het zinvol contactloze met tactiele sensoren te combineren. De geschiktheid van de sensor voor het oplossen van de meettaken hangt echter af van verschillende criteria.</p>
Bestandsgrootte: 1.82 MB
Uitgang: QZ 2018/04
Multi-sensor technologie of röntgentomografie – De meettaak bepaalt de keuze van de coördinatenmeetmachine

Het all-round talent – Computertomografie als motor voor Industrie 4.0

<p>Veel bedrijven ontwikkelen, vervaardigen en testen hun producten nog steeds in afzonderlijke, niet-networked stappen. Deze processen kunnen worden vereenvoudigd en versneld door gebruik te maken van coördinatenmeetmachines met computertomografie. Het resultaat is een volledig, digitaal beeld van het werkstuk.</p>
Bestandsgrootte: 1.71 MB
Uitgang: QZ 2017/05
Het all-round talent – Computertomografie als motor voor Industrie 4.0

Meten zoals in de vlucht – Coördinaten meettechniek met computertomografie op de voorgrond

<p>Werkstukken kunnen volledig gemeten worden met hoge snelheid en nauwkeurigheid door gebruik te maken van X-straal computertomografie. De methode is echter vaak te traag gebleken voor metingen tijdens de productie. Een nieuw type apparaat combineert nu de voordelen van verschillende apparaatklassen.</p>
Bestandsgrootte: 5.34 MB
Uitgang: QE 2017/03
Meten zoals in de vlucht – Coördinaten meettechniek met computertomografie op de voorgrond

Micro-instrumenten en topografieën in alle facetten

<p>Microfrezen en speciale gereedschappen van hardmetaal of diamant zijn soms maar een paar tienden van een millimeter groot en hebben perfect scherpe snijkanten met een straal van enkele micrometers. Het meten van dergelijke geometrieën is een van de grootste uitdagingen voor contactloze en tactiele coördinaten meettechnologie.</p>
Bestandsgrootte: 1.19 MB
Uitgang: Mikroproduktion 2017/02
Micro-instrumenten en topografieën in alle facetten

Met hoge nauwkeurigheid en snelheid – Topografiescannen met nieuwe chromatische focuslijnsensor

<p>Multidimensionale afstandssensoren maken hogere puntdichtheden of meetsnelheden mogelijk dan puntsensoren. Dit gaat echter vaak ten koste van een grotere meetonzekerheid. De nieuwe Chromatic Focus Line Sensor CFL voldoet tegelijkertijd aan beide grote uitdagingen van de meettechniek.</p>
Bestandsgrootte: 4.23 MB
Uitgang: QE 2017/01
Met hoge nauwkeurigheid en snelheid – Topografiescannen met nieuwe chromatische focuslijnsensor

Keuze te over – Verschillende sensoren in de praktijk

<p>Moderne coördinaten meettechniek biedt de optimale sensor voor praktisch elke meettaak. Verschillende meettaken op hetzelfde werkstuk kunnen gewoonlijk het meest efficiënt worden opgelost met multi-sensor coördinaten meetmachines.</p>
Bestandsgrootte: 3.75 MB
Uitgang: QE 2016/04
Keuze te over – Verschillende sensoren in de praktijk

Meten van microgeometrieën met de vezelsonde

<p>De voortschrijdende miniaturisering in de industrie leidt tot steeds hogere eisen aan de meettechnologie. Nieuwe MIKROTASTER concepten zoals de vezelsonde maken nauwkeurige metingen mogelijk, zelfs van kleine, complexe elementen en gemakkelijk vervormbare werkstukken.</p>
Bestandsgrootte: 4.65 MB
Uitgang: Mikroproduktion 2016/02
Meten van microgeometrieën met de vezelsonde

Nieuwe toepassingen – Ruwheidsmeting met computertomografie

<p>Met behulp van geschikte hardwarecomponenten en softwareprocedures kunnen steeds kleinere details van werkstukken worden opgelost op coördinatenmeetmachines met röntgentomografiesensoren. Dit opent een veelheid van nieuwe toepassingsmogelijkheden. Uit eerste onderzoek naar ruwheidsnormen blijkt dat de huidige toestellen in principe ook geschikt zijn voor ruwheidsmetingstechnologie.</p>
Bestandsgrootte: 1.85 MB
Uitgang: QZ 2016/01
Nieuwe toepassingen – Ruwheidsmeting met computertomografie

Multisensortechnologie voor microkenmerken – Meettechnologie voor brandstofinspuitkoppen

<p>Al meer dan tien jaar gebruikt Continental AG wereldwijd apparatuur van Werth Messtechnik GmbH, Giessen, om brandstofinjectiesproeiers te meten. De in het begin gebruikte beeldverwerkende sensortechnologie werd spoedig aangevuld met de gepatenteerde Werth-vezelsonde en later met computertomografie. Dit maakt de zeer nauwkeurige meting van afmetingen, vorm en ruwheid mogelijk en garandeert de traceerbaarheid van de meetresultaten.</p>
Bestandsgrootte: 1.81 MB
Uitgang: QZ 2015/09
Multisensortechnologie voor microkenmerken – Meettechnologie voor brandstofinspuitkoppen

Volledig en niet-destructief – Tien jaar computertomografie in coördinatenmetrologie

<p>Door de mogelijkheid van volledige en niet-destructieve meting van onderdelen met welke structuur dan ook, is computertomografie niet meer weg te denken uit de kwaliteitsborging. In de tien jaar sinds de introductie van deze technologie in de coördinaten meettechniek, heeft Werth een breed scala aan apparaten en functies ontwikkeld voor de toenemende verscheidenheid aan meettaken.</p>
Bestandsgrootte: 456.23 kB
Uitgang: QE 2015/01
Volledig en niet-destructief – Tien jaar computertomografie in coördinatenmetrologie

Flexibele en nauwkeurige meting – Artefactcorrectie bij computertomografie

<p>Bij metingen met computertomografie treden ten gevolge van het principe verschillende artefacten op. Er zijn verschillende methoden beschikbaar om de resulterende meetafwijkingen te corrigeren. Afhankelijk van de betreffende meettaak kan de meest geschikte methode worden gekozen.</p>
Bestandsgrootte: 1.94 MB
Uitgang: QZ 2014/11
Flexibele en nauwkeurige meting – Artefactcorrectie bij computertomografie

Meten met één druk op de knop – Röntgentomografiesensortechnologie vestigt zich in coördinatenmeetmachines

<p>Een lang gekoesterde wens van metrologici, "meten met één druk op de knop", is werkelijkheid geworden. Röntgentomografiemachines leveren binnen enkele minuten een digitale kopie - voxelvolume - van het getomografeerde werkstuk. Honderdduizenden meetpunten worden automatisch gegenereerd. Zij belichamen de geometrie van het werkstuk volledig en nauwkeurig.</p>
Bestandsgrootte: 1.32 MB
Uitgang: Inspect 2013/11
Meten met één druk op de knop – Röntgentomografiesensortechnologie vestigt zich in coördinatenmeetmachines

Vertrouwen in de technologie moet rijpen – X-ray tomografie, de toekomst van coördinaten meettechnologie?

<p>De laatste jaren heeft de röntgentomografie haar intrede gedaan in de meetkamers van vele ondernemingen. Plotseling lijkt gegevensverwerving op het werkstuk zeer eenvoudig en ongecompliceerd, en de lang gekoesterde wens van metrologietechnici "meten zonder programmeren" wordt werkelijkheid. Maar wat houdt een coördinatenmeetmachine met röntgentomografiesensor precies in en wat is de stand van de techniek?</p>
Bestandsgrootte: 1.74 MB
Uitgang: QZ 2013/05
Vertrouwen in de technologie moet rijpen – X-ray tomografie, de toekomst van coördinaten meettechnologie?

Waarom micro-instrumenten zo nauwkeurig moeten zijn

<p>Bij het microfrezen kunnen zelfs de kleinste afwijkingen het proces verstoren en de kosten opdrijven. Er worden dan ook extreme eisen gesteld aan de EMPASTE en dure instrumenten. De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd met optische of optotactiele meetapparatuur met een hoge precisie.</p>
Bestandsgrootte: 5.99 MB
Uitgang: Mikroproduktion 2011/02
Waarom micro-instrumenten zo nauwkeurig moeten zijn

Meerpuntsmeting in coördinatenmeettechniek – Moderne sensoren maken de volledige verwerving van de werkstukgeometrie mogelijk

<p>Moderne coördinaten meetmachines kunnen worden uitgerust met diverse sensoren. Naast tactiele sensoren worden optische sensoren steeds populairder. Hier kunnen grote aantallen meetpunten op het materiaaloppervlak worden verkregen in een korte meettijd. Dit maakt een volledige evaluatie van vorm, afmetingen en positie mogelijk. Nog uitgebreidere mogelijkheden worden geboden door de volledige registratie van werkstukken met computertomografie.</p>
Bestandsgrootte: 326.81 kB
Uitgang: QE 2010/05
Meerpuntsmeting in coördinatenmeettechniek – Moderne sensoren maken de volledige verwerving van de werkstukgeometrie mogelijk

Profielen op de transportband – Topografische meting met optische sensoren

<p>Moderne coördinaten meetmachines kunnen worden uitgerust met diverse sensoren. Naast de traditionele tactiele sensoren worden optische sensoren steeds populairder. Hier kunnen grote aantallen meetpunten op het materiaaloppervlak worden verkregen in een korte meettijd. Dit maakt een volledige evaluatie van vorm, afmetingen en positie mogelijk.</p>
Bestandsgrootte: 1.72 MB
Uitgang: Laser + Photonik 2010/04
Profielen op de transportband – Topografische meting met optische sensoren

Confocale sensor verrijkt multi-sensor technologie

<p>Naast de bestaande reeks sensoren heeft Werth Messtechnik het nu voor het eerst mogelijk gemaakt om met een contactloze confocale sensor zeer nauwkeurige metingen uit te voeren op een coördinatenmeetmachine. Zelfs tweedimensionale microstructuren kunnen met deze sensor driedimensionaal worden gemeten.</p>
Bestandsgrootte: 1.02 MB
Uitgang: Mikroproduktion 2009/03
Confocale sensor verrijkt multi-sensor technologie

Meten met lage temperatuurinvloed – Doen temperatuurstabiele CMM's u de temperatuur vergeten?

<p>Coördinatenmeetmachines die in de productie worden gebruikt, zijn vaak "temperatuurstabiel". Hun toelaatbare afwijking voor lengtemetingen is gespecificeerd voor een breed temperatuurbereik. Naarmate de afwijking van de referentietemperatuur (20 °C) toeneemt, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de thermische uitzetting van de gemeten voorwerpen. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, zullen zich flagrante meetfouten voordoen. Deze gids maakt een schatting mogelijk van de temperatuurgerelateerde meetonzekerheid.</p>
Bestandsgrootte: 706.38 kB
Uitgang: QZ 2008/01
Meten met lage temperatuurinvloed – Doen temperatuurstabiele CMM's u de temperatuur vergeten?

Meet gewoon het hele deel

<p>COÖRDINAAT MEETAPPARAAT MET GELUIDSENSOR Het is niet ongewoon dat een inspectierapport van een eerste artikel uit enkele honderden testmetingen bestaat. In de hete fase van prototyping is soms een week meettijd nodig om de "first-out-of-tool"-tests uit te voeren. Het kan sneller en efficiënter met behulp van röntgentechnologie.</p>
Bestandsgrootte: 896.16 kB
Uitgang: Plastverarbeiter 2006/07
Meet gewoon het hele deel

Betrouwbare meetresultaten in alle seizoenen – Multisensor-coördinatenmeetmachines met temperatuurcompensatie

<p>Tactiele en multi-sensor coördinaten meetmachines worden niet langer uitsluitend in het testlaboratorium gebruikt, maar steeds meer direct in de productie. Dit betekent meten bij temperaturen die sterk kunnen afwijken van de referentietemperatuur van 20 °C. Het resulterende temperatuurverschil kan zeer groot zijn. De meetfouten als gevolg van dit temperatuurverschil worden vaak onderschat, blijven buiten beschouwing en vervalsen dus de meetresultaten.</p>
Bestandsgrootte: 210.24 kB
Uitgang: QE 2006/04
Betrouwbare meetresultaten in alle seizoenen – Multisensor-coördinatenmeetmachines met temperatuurcompensatie

Nauwkeurig meten van micro-gereedschappen – Gereedschapsmeettechniek voor de praktijk van Werth Messtechnik GmbH

<p>Bij de productie van gereedschappen voor microbewerkingen zijn toleranties van honderdsten van millimeters aan de orde van de dag. Met conventionele meettechniek kunnen spaanruimtes van minder dan 50 µm, afschuiningsbreedtes van 10 µm en de vrijloophoek op deze kleine afschuiningen niet worden gemeten. Hier komen speciale microsensoren, zoals vezelsondes of de Focault laser van Werth, in het spel.</p>
Bestandsgrootte: 291.56 kB
Uitgang: fertigung 2006/03
Nauwkeurig meten van micro-gereedschappen – Gereedschapsmeettechniek voor de praktijk van Werth Messtechnik GmbH

Computertomografie breidt multi-sensor technologie uit

<p>De integratie van computertomografie in multi-sensor coördinaten meettechnologie heeft geleid tot systemen waarmee zowel complexe werkstukken als microonderdelen snel en nauwkeurig kunnen worden gemeten. Uit de eerste toepassingservaringen blijkt dat met deze systemen een aanzienlijk rationalisatiepotentieel kan worden ontwikkeld. De snelle eerste monsterneming leidt ook tot aanzienlijke tijdwinst bij de productontwikkeling.</p>
Bestandsgrootte: 1.38 MB
Uitgang: Mikroproduktion 2006/02
Computertomografie breidt multi-sensor technologie uit

Gemakkelijk meten met multisensor-coördinatenmeetmachines

<p>Moderne multi-sensor coördinaten meetmachines kennen een breed scala van toepassingen met meettaken van uiteenlopende complexiteit. De kwalificaties van de machinebedieners variëren van werknemers met weinig opleiding, die slechts af en toe een paar afmetingen meten, tot specialisten die zeer moeilijke meettaken oplossen met alle beschikbare mogelijkheden van deze machinetechnologie. Dit resulteert in verschillende werkwijzen, die optimaal worden ondersteund door de structuur van de software voor de bediening van het apparaat.</p>
Bestandsgrootte: 156.34 kB
Uitgang: QE 2006/02
Gemakkelijk meten met multisensor-coördinatenmeetmachines

Multi-sensor-technologie op coördinatenmeetmachines – Optische en tactiele sensoren meten samen

<p>Flexibele coördinatenmeettechniek is aan de orde van de dag. Een verscheidenheid van verschillende sensoren voor verschillende toepassingen kan elkaar ideaal aanvullen om meettaken op te lossen. In het algemeen worden sensoren onderverdeeld in contactloze (optische) en contactuele (tactiele) sensoren. Bij de keuze van de sensortechnologie moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van de te meten voorwerpen, zoals hun aanraakgevoeligheid, de grootte en toegankelijkheid van de te meten kenmerken, het aantal vereiste meetpunten en de toleranties van de kenmerken.</p>
Bestandsgrootte: 2.55 MB
Uitgang: QE 2005/11
Multi-sensor-technologie op coördinatenmeetmachines – Optische en tactiele sensoren meten samen

Complete inspectieplannen in één run – Coördinatenmeetmachines met multi-sensor technologie

<p>Coördinatenmeetmachines hebben ruime toepassing gevonden in productiecontrole en eerste monsterneming. Machines met multi-sensor technologie bieden het voordeel dat zij flexibel kunnen worden aangepast aan elk meetprobleem. Moderne systemen verwerken complete inspectieplannen in één meetgang.</p>
Bestandsgrootte: 652.1 kB
Uitgang: Plastverarbeiter 2005/06
Complete inspectieplannen in één run – Coördinatenmeetmachines met multi-sensor technologie

"Werth" werk voor hoge-precisie metingen (bedrijfsportret van Werth Messtechnik GmbH)

<p>"Als je het niet kunt meten, kun je het ook niet produceren" is een van de kernzinnen die de schrijver van deze regels uit een van zijn lezingen over metrologie is bijgebleven. Een zin die vandaag zeker nog opgaat, ook al liggen er werelden tussen de metrologische mogelijkheden van toen en de meetapparatuur van vandaag. Reden genoeg om u te laten informeren over de laatste stand van de techniek bij een van de meest gerenommeerde leveranciers van meettechnologie. Een tweede reden voor een uitstapje naar Werth Messtechnik GmbH in Giessen is het besef dat vooral in de omgeving van de gereedschaps- en matrijzenbouw, sleutelwoord eerste monsterneming, een economische procesketen in hoge mate afhankelijk is van economische meettechniek. Uiterst nauwkeurig, en toch flexibel en zuinig – dit hoeft geen tegenstelling te zijn.</p>
Bestandsgrootte: 4.38 MB
Uitgang: Special Tooling 2005/03
"Werth" werk voor hoge-precisie metingen (bedrijfsportret van Werth Messtechnik GmbH)

"We groeien door innovatie?" (Interview met Dr.-Ing. Ralf Christoph, eigenaar en algemeen directeur van Werth Messtechnik GmbH)

<p>Werth Messtechnik GmbH van Giessen is gecertificeerd als de technologieleider in de markt voor multi-sensor coördinaten meettechnologie, zelfs door menig concurrent. Er zijn verscheidene aanwijzingen dat het marktleiderschap in dit segment ook in de nabije toekomst kan worden bereikt: De omzet is in de afgelopen tien jaar met 600% gestegen, de huidige orderportefeuille vertoont een plus van 30% en sinds Dr.-Ing. habil. Ralf Christoph heeft als eigenaar en directeur aan het roer van de onderneming gestaan, het exportaandeel is gestegen van 9% (1992) tot momenteel 40%. Bovendien is er een grote innovatiedrang, die onlangs nog werd onderstreept met de première van de "TomoScope". Werth heeft de röntgentomografie, die zeer bekend is op het gebied van materiaalonderzoek, geschikt gemaakt voor industriële metrologie. We hadden de gelegenheid om te praten met Dr Ralf Christoph.</p>
Bestandsgrootte: 832.4 kB
Uitgang: Special Tooling 2005/03
"We groeien door innovatie?" (Interview met Dr.-Ing. Ralf Christoph, eigenaar en algemeen directeur van Werth Messtechnik GmbH)

Precisie met glasvezel – Meten van microstructuren en componenten

<p>Sensoren en coördinatenmeetmachines voor macroscopische componenten vertonen tekortkomingen bij de kwaliteitsborging van microcomponenten en -structuren. Hoewel de meetproblemen gedeeltelijk kunnen worden ondervangen door de toepassingsspecifieke combinatie van een grote verscheidenheid van sensoren in multi-sensor coördinatenmeetmachines, kunnen microgeometrieën op optisch moeilijk toegankelijke plaatsen zelfs met dergelijke meetmachines nauwelijks worden gemeten. Een nieuw type vezelsonde die optische en tactiele meetmethoden combineert, vult deze leemte op.</p>
Bestandsgrootte: 352.43 kB
Uitgang: Mikroproduktion 2005/01
Precisie met glasvezel – Meten van microstructuren en componenten

Multi-positie meetapparatuur en -maten vervangen door multi-sensor coördinaten meettechnologie

<p>Veel fabricageprocessen worden bewaakt met behulp van meters en meerpuntsmeetsystemen. Deze systemen zijn in staat om complexe meettaken op betrouwbare wijze op te lossen, maar hebben als nadeel dat zij hoge kosten met zich meebrengen voor fabricage, onderhoud en bijbehorende ijking.</p>
Bestandsgrootte: 2.66 MB
Multi-positie meetapparatuur en -maten vervangen door multi-sensor coördinaten meettechnologie

Meten van micro-instrumenten met maxivergroting

<p>Zonder uiterst nauwkeurige meettechnologie is het niet mogelijk om nauwkeurige microgereedschappen te vervaardigen. Maar de kleine afmetingen en gevoeligheid van micro-instrumenten vereisen een speciale aanpak voor het meten en controleren. Alleen contactloze methoden kunnen worden gebruikt, en optieken met hoge vergrotingsfactor van 1000x en meer zijn onmisbaar. De hantering gebeurt meestal door robotgrijpsystemen zonder manuele tussenkomst. Het klemsysteem van het meetapparaat moet ook buitengewoon nauwkeurig zijn voor micro-gereedschappen, omdat vormfouten niet volledig kunnen worden gecompenseerd.</p>
Bestandsgrootte: 1.93 MB
Uitgang: Werkstatt + Betrieb 2004/10
Meten van micro-instrumenten met maxivergroting

Dubbele standaarden? – Meetonzekerheid en fabricageproces

<p>De meetonzekerheid beïnvloedt de vrijgavetolerantie in de kwaliteitsborging en de werkelijk bruikbare tolerantie in uw eigen productie en bij onderaannemers. Er kan geen sprake zijn van dubbele maatstaven voor de interpretatie van de tekentolerantie. Er zijn twee manieren om uit deze situatie te komen.</p>
Bestandsgrootte: 1.74 MB
Uitgang: QZ 2003/06
Dubbele standaarden? – Meetonzekerheid en fabricageproces

EDM-systemen in combinatie met coördinatenmeetmachines verhogen productkwaliteit

<p>De snelle en zeer nauwkeurige verkrijging van werkstukcontouren maakt effectieve werkmethoden mogelijk voor zowel metrologie als productie engineering. Het maakt het snel kopiëren van masteronderdelen, de snelle en werkstukspecifieke kwaliteitscontrole van de producten en, via een overeenkomstige online koppeling, een directe verbetering van de productkwaliteit mogelijk. Door het creëren van de juiste interfaces tussen de AGIE-snij-installaties en de WERTH-coördinatenmeetmachines zijn hier ideale voorwaarden geschapen.</p>
Bestandsgrootte: 284.56 kB
EDM-systemen in combinatie met coördinatenmeetmachines verhogen productkwaliteit

Coördinatenmeetmachines met multi-sensor technologie – Flexibiliteit voor dimensionale metingen in de productiecontrole en de meetkamer

<p>Flexibiliteit gecombineerd met hoge nauwkeurigheid heeft geleid tot het wijdverbreide gebruik van coördinaten meetmachines voor dimensionale inspectie bij zowel productiecontrole als eerste monsterneming in de meetkamer. Coördinatenmeetmachines met multi-sensor technologie hebben het bijzondere voordeel dat de gebruiker zich bij de keuze van de sensor kan oriënteren op het betreffende meetprobleem.</p>
Bestandsgrootte: 0.94 MB
Coördinatenmeetmachines met multi-sensor technologie – Flexibiliteit voor dimensionale metingen in de productiecontrole en de meetkamer
Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.