meer weten

Praktische tips

Tips en trucs voor de efficiënte toepassing van Werth-metrologie

De artikelen behandelen vragen uit de dagelijkse praktijk en bieden geïnteresseerden beknopte kennis voor het oplossen van hun meettaken. Aan de hand van voorbeelden krijgt de meettechnicus suggesties voor doelgericht en tijdbesparend werken met optimale meetresultaten.

Praktische tips
Filter

Goede oplossing – Hoe meet je inzetstukken en matrijzen precies?

Bestandsgrootte: 1.27 MB
Uitgang: QZ 07/2021
Goede oplossing – Hoe meet je inzetstukken en matrijzen precies?

Automatische en toepassingsspecifieke – Braamdetectie op spuitgegoten werkstukken

<p>Naast het bepalen van geometrische eigenschappen zoals afmetingen en vorm- en positietoleranties, is braaminspectie een van de belangrijkste taken bij de kwaliteitsborging van kunststof werkstukken. Computertomografie in combinatie met intelligente software maakt een snelle inspectie met hoge betrouwbaarheid mogelijk.</p>
Bestandsgrootte: 1.73 MB
Uitgang: QZ 2021/02
Automatische en toepassingsspecifieke – Braamdetectie op spuitgegoten werkstukken

Snel, betrouwbaar en informatief – Hoe maak je meetreeksen en resultaatevaluatie met CAD-gegevens?

Bestandsgrootte: 1.16 MB
Uitgang: QZ 10/2020
Snel, betrouwbaar en informatief – Hoe maak je meetreeksen en resultaatevaluatie met CAD-gegevens?

Optimaal meten met multisensortechnologie– Selectie van sensoren op multisensor-coördinatenmeetmachines

<p>Om snel complexe meettaken op te lossen, kunnen verschillende meetreeksen semi-automatisch worden gecreëerd met multi-sensor coördinaten meetmachines en intelligente softwareprocedures. De toestellen maken gecombineerde metingen met verschillende sensoren mogelijk en vervangen door hun flexibiliteit verscheidene toestellen voor één doel. Dankzij hun modulaire ontwerp kunnen ze op elk moment worden geüpgraded naar de laatste stand van de techniek.</p>
Bestandsgrootte: 2.71 MB
Uitgang: QZ 2019/09
Optimaal meten met multisensortechnologie– Selectie van sensoren op multisensor-coördinatenmeetmachines

Meet even nauwkeurig als met een stylus of optiek – Computertomografie in coördinatenmetrologie

<p>Nauwkeurige metingen met röntgencomputertomografie (CT) vereisten aanvankelijk autocorrectie op basis van een referentiemeting met een andere sensor. De laatste jaren is de meetonzekerheid aanzienlijk verminderd door verbetering van de onderdelen van de apparatuur en de software. Tegenwoordig is de meetnauwkeurigheid van zelfs compacte coördinatenmeetmachines met CT vergelijkbaar met die van machines met conventionele sensoren.</p>
Bestandsgrootte: 2.39 MB
Uitgang: QZ 2019/07
Meet even nauwkeurig als met een stylus of optiek – Computertomografie in coördinatenmetrologie

Licht in details brengen – Beeldverwerking en focusvariatie op verschillende oppervlakken

<p>Op multi-sensor coördinaten meetmachines met beeldverwerking en focus variatie sensoren, is het contrast van de beelden van het werkstukoppervlak bepalend voor de meetresultaten. Deze kunnen worden geoptimaliseerd met diverse functies, zodat zelfs minder "meewerkende" werkstukken kunnen worden gemeten.</p>
Bestandsgrootte: 3.66 MB
Uitgang: QZ 2018/06
Licht in details brengen – Beeldverwerking en focusvariatie op verschillende oppervlakken

De oplossing voor elke meettaak – Economisch meten met multi-sensor coördinatenmeetmachines

<p>De taken van de kwaliteitsborging in bedrijven worden steeds diverser door het bredere spectrum van producten en geometrische eigenschappen die moeten worden bepaald. Met efficiënte, automatische metingen bieden multi-sensor coördinaten meetmachines de flexibiliteit die hiervoor nodig is. Eén enkel toestel kan voor veel verschillende meettaken worden gebruikt en kan, dankzij zijn modulaire ontwerp, steeds worden aangepast aan de laatste stand van de techniek.</p>
Bestandsgrootte: 1.7 MB
Uitgang: QZ 2018/03
De oplossing voor elke meettaak – Economisch meten met multi-sensor coördinatenmeetmachines

Het geheel is meer dan de som van de delen– Hoe kiest u het juiste röntgentomografie-meetapparaat?

<p>Voor het oplossen van meettaken door gebruik te maken van coördinaten meetmachines met röntgentomografie, zijn naast een hoge nauwkeurigheid, de beschikbare resolutie, de benodigde meettijd en het meetbereik doorslaggevend. Een modulair ontwerp van de toestellen maakt de keuze mogelijk van röntgenbuis, detector en basisapparaat, alsmede van de software van het toestel. Op die manier kunnen de toestellen individueel worden aangepast aan de respectieve vereisten.</p>
Bestandsgrootte: 1.67 MB
Uitgang: QZ 2018/02
Het geheel is meer dan de som van de delen– Hoe kiest u het juiste röntgentomografie-meetapparaat?

Zonder apparatuur te wisselen – Complete meting met multi-sensor coördinatenmeetmachines

<p>In de coördinatenmeettechniek worden sensoren gebruikt die gebaseerd zijn op verschillende fysische principes. Indien meerdere oppervlakken met verschillende eigenschappen op hetzelfde werkstuk moeten worden gemeten, zijn vaak meerdere sensoren nodig. Met multi-sensor coördinaten meetmachines kunnen dergelijke metingen worden uitgevoerd zonder apparaten te wisselen en kunnen alle elementen in hetzelfde referentiesysteem worden gekoppeld.</p>
Bestandsgrootte: 1.75 MB
Uitgang: QZ 2017/12
Zonder apparatuur te wisselen – Complete meting met multi-sensor coördinatenmeetmachines

Meting volgens de norm met minimale uitval – Benut de mogelijkheden van de nieuwe ISO-norm voor profielafwijkingen

<p>Met ISO 1101 (2017) zijn de tekeninginvoeren voor tolerantieprofielafwijkingen sterk uitgebreid. Om deze mogelijkheden te benutten, moet de meetsoftware eenvoudige oplossingen bieden voor een grote verscheidenheid van meettaken. Als de meting niet alleen aan de norm voldoet, maar ook functioneel correct is, daalt ook het uitvalpercentage.</p>
Bestandsgrootte: 1.69 MB
Uitgang: QZ 2017/10
Meting volgens de norm met minimale uitval – Benut de mogelijkheden van de nieuwe ISO-norm voor profielafwijkingen

Betrouwbare meetresultaten in elke omgeving– Voorkomen van meetafwijkingen door temperatuurcompensatie

<p>Afwijkingen van de referentietemperatuur kunnen grote meetfouten veroorzaken. De registratie van de temperatuur maakt een berekende compensatie mogelijk van de thermische effecten op de coördinatenmeetmachine. Dit biedt een veel kosteneffectiever alternatief voor een zeer nauwkeurige meetkamer met airconditioning.</p>
Bestandsgrootte: 1.65 MB
Uitgang: QZ 2017/07
Betrouwbare meetresultaten in elke omgeving– Voorkomen van meetafwijkingen door temperatuurcompensatie

Op de testbank – Coördinatenmeetmachines: van kalibratie tot meetprocesgeschiktheid

<p>Discussies over de nauwkeurigheid van een coördinatenmeetmachine lopen vaak al stuk op de definitie van de verschillende termen. Bij de fabrikant worden de machines gekalibreerd en worden de vastgestelde specificaties gecontroleerd in het kader van de aanvaarding. Om de geschiktheid van het meetproces te bepalen, moet de meetonzekerheid voor de desbetreffende meettaak worden geschat.</p>
Bestandsgrootte: 1.78 MB
Uitgang: QZ 2017/02
Op de testbank – Coördinatenmeetmachines: van kalibratie tot meetprocesgeschiktheid

Tactiele en optische meting – Welke sensor is geschikt voor welk werkstuk?

<p>Coördinaten meetmachines met vision sensoren zijn bijzonder geschikt voor het snel meten van werkstukken, zoals profielen of 3D kunststof onderdelen. Conventionele schakelende tasters worden meestal gebruikt om geometrie- en 3D-positieafwijkingen te bepalen op grotere kubusvormige werkstukken. Met multi-sensor coördinaten meetmachines kunnen vele werkstukken volledig en in één opspanning worden gemeten.</p>
Bestandsgrootte: 1.63 MB
Uitgang: QZ 2016/12
Tactiele en optische meting – Welke sensor is geschikt voor welk werkstuk?

Flexibele multi-sensor technologie – Meten met verschillende sensoren zonder beperkingen

<p>Met multi-sensor technologie in coördinatenmetrologie kunnen alle afmetingen worden bepaald met slechts één apparaat en meestal zonder opnieuw op te spannen. Nieuwe concepten, zoals het gebruik van een multi-sensorsysteem of onafhankelijke sensorassen, bieden nog meer flexibiliteit en ontsluiten nieuwe toepassingsgebieden. Bovendien wordt de economische efficiëntie van de coördinatenmeetmachine verhoogd.</p>
Bestandsgrootte: 1.6 MB
Uitgang: QZ 2016/10
Flexibele multi-sensor technologie – Meten met verschillende sensoren zonder beperkingen

De scherpe blik in het werkstuk – Structurele en ruimtelijke resolutie in röntgentomografie

<p>Bij de keuze van een coördinaten meetmachine met computertomografie sensortechnologie moet rekening worden gehouden met de voor de meettaak vereiste resolutie. De interactie tussen detector, röntgenbron en positie van het werkstuk is doorslaggevend. Indien de componenten van de apparatuur op elkaar zijn afgestemd, kunnen ook microkenmerken worden gemeten op dikwandige werkstukken van dichte materialen.</p>
Bestandsgrootte: 1.97 MB
Uitgang: QZ 2016/08
De scherpe blik in het werkstuk – Structurele en ruimtelijke resolutie in röntgentomografie

Efficiënt aanmaken van meetreeksen – Multisensor-coördinatenmetingen met CAD-gegevens

<p>Het programmeren van coördinaten meetmachines kan zeer tijdrovend zijn, vooral voor complexe werkstukken. Als het programmeren gebeurt met behulp van een 3D CAD-model, kan dit proces aanzienlijk worden versneld. Dit kan "online" direct op de meetmachine of "offline" met een werkstation op afstand van de machine; de meetmachine blijft dus beschikbaar voor het meten van werkstukken.</p>
Bestandsgrootte: 1.61 MB
Uitgang: QZ 2016/06
Efficiënt aanmaken van meetreeksen – Multisensor-coördinatenmetingen met CAD-gegevens

Precisie op een glasdraad – Hoe microgeometrieën kunnen worden gemeten

<p>In de coördinatenmetrologie is grootte niet altijd van belang, integendeel: de industriële toekomst ligt in miniaturisatie. Daarom is er steeds meer vraag naar intelligente microprobe-concepten. Hiermee kunnen zelfs ingewikkelde meettaken worden geklaard.</p>
Bestandsgrootte: 1.65 MB
Uitgang: QZ 2016/02
Precisie op een glasdraad – Hoe microgeometrieën kunnen worden gemeten

Voorkom projectiefouten – Meten van werkstukken in twee of drie dimensies

<p>De inspectietekeningen van werkstukken bevatten overwegend tweedimensionale maatdefinities, hetgeen vaak tot de conclusie leidt dat de meettaak kan worden opgelost met 2D coördinaten meettechnologie. Dit vereist echter een exacte mechanische uitlijning van de meestal driedimensionale werkstukken. Anders zijn aanzienlijke meetafwijkingen nauwelijks te vermijden. Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van 3D-coördinatenmeettechnologie.</p>
Bestandsgrootte: 1.53 MB
Uitgang: QZ 2015/12
Voorkom projectiefouten – Meten van werkstukken in twee of drie dimensies

De grenzen overschrijden – Hoe kan het gebruik van röntgentomografie worden uitgebreid?

<p>Bij coördinatenmetrologie met röntgentomografie moet vaak een keuze worden gemaakt tussen voldoende resolutie en voldoende meetbereik. Beide hangen in hoge mate af van de componenten van de gebruikte coördinatenmeetmachine met röntgensensortechnologie. Methoden ter verhoging van de resolutie breiden de toepassingsmogelijkheden van röntgentomografie-meetmachines uit tot buiten de grenzen van de machineonderdelen.</p>
Bestandsgrootte: 1.57 MB
Uitgang: QZ 2015/10
De grenzen overschrijden – Hoe kan het gebruik van röntgentomografie worden uitgebreid?

Scannen met en zonder vooraf ingesteld pad – Volledige geometrie-acquisitie met multi-sensor technologie

<p>Met scannen kunnen werkstukken met veel punten betrouwbaar worden gedetecteerd in het proces en kunnen dus dimensie, vorm en positie op een functioneel correcte manier worden gemeten. Het volgen van de contour wordt gerealiseerd door een regelalgoritme in de interactie van de sensor met de coördinatenmeetmachine. Door informatie over de nominale contour te gebruiken, kan het scannen aanzienlijk worden versneld.</p>
Bestandsgrootte: 1.58 MB
Uitgang: QZ 2015/08
Scannen met en zonder vooraf ingesteld pad – Volledige geometrie-acquisitie met multi-sensor technologie

Functionele inspectie met virtuele meetbank – Hoe uitval verminderen met contourvergelijking

<p>De waarneming van afzonderlijke meetwaarden en eenvoudige vorm- en positietoleranties zonder materiaalvoorwaarden kan leiden tot het afkeuren van functionele werkstukken. De evaluatie volgens het maximummateriaalprincipe en de contourvergelijking met tolerantiezone-afhankelijke passing bieden mogelijkheden voor functionele tests. Dit vermindert de uitval en maakt de productie economischer.</p>
Bestandsgrootte: 1.56 MB
Uitgang: QZ 2015/06
Functionele inspectie met virtuele meetbank – Hoe uitval verminderen met contourvergelijking

Flexibele zoomoptiek – Beeldverwerkingssensor voor elke toepassing

<p>Een beeldverwerkingssensor met zoomoptiek maakt verschillende vergrotingen mogelijk en breidt zo de toepassingsmogelijkheden van de coördinatenmeetmachine uit. Het wijzigen van de vergroting heeft echter ook gevolgen voor de andere parameters van de zoomlens. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het gebruik van een dergelijke lens.</p>
Bestandsgrootte: 2.13 MB
Uitgang: QZ 2015/02
Flexibele zoomoptiek – Beeldverwerkingssensor voor elke toepassing

De toepassing bepaalt de sensortechnologie – Multisensortechnologie of computertomografie?

<p>De keuze van de juiste meettechnologie voor dimensionale meettaken is zeer belangrijk. In principe bepaalt de toepassing de sensortechnologie. Hieronder wordt beschreven met welke aspecten de gebruiker rekening moet houden bij het nemen van een beslissing.</p>
Bestandsgrootte: 1.66 MB
Uitgang: QZ 2014/12
De toepassing bepaalt de sensortechnologie – Multisensortechnologie of computertomografie?

Afstandssensoren in vergelijking – Meten van werkstukoppervlakken met optische sensoren

<p>Er is een breed scala van contact- en contactloze sensoren voor het meten van werkstukoppervlakken. De juiste sensor wordt gekozen afhankelijk van de meettaak en het te meten oppervlak. De grootste flexibiliteit wordt bereikt met verschillende sensoren in één apparaat.</p>
Bestandsgrootte: 1.56 MB
Uitgang: QZ 2014/08
Afstandssensoren in vergelijking – Meten van werkstukoppervlakken met optische sensoren

Kostenverlaging met nauwkeurige coördinatenmeettechnologie – Meetonzekerheid in het spanningsveld tussen klanten en leveranciers

<p>Voor inkomende inspectie en productiebewaking van complexe werkstukken wordt steeds meer gebruik gemaakt van flexibele multi-sensor coördinaten meettechnologie met een keuze uit snellere of nauwkeuriger sensoren en apparaten. Als gevolg daarvan wordt de evaluatie van de meetonzekerheid steeds belangrijker. De interactie van toleranties en meetonzekerheden moet door klanten en leveranciers in aanmerking worden genomen bij het opzetten van hun samenwerking.</p>
Bestandsgrootte: 1.83 MB
Uitgang: QZ 2014/04
Kostenverlaging met nauwkeurige coördinatenmeettechnologie – Meetonzekerheid in het spanningsveld tussen klanten en leveranciers

Beïnvloedende variabelen, verwerving en optimalisering – Meetnauwkeurigheid in coördinatenmeettechniek

<p>Coördinaten meetmachines worden vaak gebruikt om werkstukken te meten met nauwe fabricagetoleranties. Nauwkeurigheid" is hier van centraal belang. Onder deze term worden verschillende categorieën samengevat.</p>
Bestandsgrootte: 2.07 MB
Uitgang: QZ 2014/02
Beïnvloedende variabelen, verwerving en optimalisering – Meetnauwkeurigheid in coördinatenmeettechniek

Meting "in het beeld" en "op het beeld" – Wat coördinatenmeetmachines met beeldverwerking kunnen doen

<p>Verschillende machineconcepten kunnen worden gebruikt voor coördinatenmeting met beeldverwerking. Maar welke machine is geschikt voor welke meting? Dit is afhankelijk van de meettaak, de meetonzekerheid en de meetsnelheid.</p>
Bestandsgrootte: 1.61 MB
Uitgang: QZ 2013/12
Meting "in het beeld" en "op het beeld" – Wat coördinatenmeetmachines met beeldverwerking kunnen doen
Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.