meer weten

Praktische tips

Tips en trucs voor de efficiënte toepassing van Werth-metrologie

De artikelen behandelen vragen uit de dagelijkse praktijk en bieden geïnteresseerden beknopte kennis voor het oplossen van hun meettaken. Aan de hand van voorbeelden krijgt de meettechnicus suggesties voor doelgericht en tijdbesparend werken met optimale meetresultaten.

Praktische tips
Filter

Optimaal meten met multisensor systemen– Selectie van sensoren op multisensor coördinaten meetmachines

<p>Om complexe meettaken snel op te lossen, kunnen verschillende meetreeksen semi-automatisch worden gemaakt met multisensor coördinaten meetmachines en intelligente softwareprocessen. De apparaten maken gecombineerde metingen met verschillende sensoren mogelijk en vervangen dankzij hun flexibiliteit diverse apparaten voor éénmalig gebruik. Dankzij hun modulaire ontwerp kunnen ze op elk moment worden opgewaardeerd naar de nieuwste stand van de techniek.</p>
Bestandsgrootte: 2.71 MB
Uitgang: QZ 2019/09
Optimaal meten met multisensor systemen– Selectie van sensoren op multisensor coördinaten meetmachines

Meet net zo nauwkeurig als met taster of optiek – computertomografie in de coördinatenmetrologie

<p>Voor nauwkeurige metingen met Röntgen computertomografie (CT) was aanvankelijk Autocorrectie nodig, gebaseerd op een referentiemeting met een andere sensor. In de afgelopen jaren is de meetonzekerheid aanzienlijk verlaagd door de componenten van het apparaat en de software te verbeteren. Tegenwoordig is de meetnauwkeurigheid van zelfs compacte coördinatenmeetmachines met CT vergelijkbaar met die van apparaten met conventionele sensoren.</p>
Bestandsgrootte: 2.39 MB
Uitgang: QZ 2019/07
Meet net zo nauwkeurig als met taster of optiek – computertomografie in de coördinatenmetrologie

Licht in de details brengen – Beeldbewerking en focusvariatie op verschillende oppervlakken

<p>Voor multisensor coördinaten meetmachines met beeldverwerking en focusvariatiesensoren is het contrast van de beelden van het werkstukoppervlak bepalend voor de meetresultaten. Deze kunnen worden geoptimaliseerd met diverse functies zodat zelfs minder "meewerkende" werkstukken kunnen worden gemeten.</p>
Bestandsgrootte: 3.66 MB
Uitgang: QZ 2018/06
Licht in de details brengen – Beeldbewerking en focusvariatie op verschillende oppervlakken

Het geheel is groter dan de som der delen– Hoe de juiste röntgentomografie meetmachine te kiezen

<p>Naast hoge nauwkeurigheid zijn de beschikbare resolutie, de benodigde meettijd en de meetbereik doorslaggevend voor het oplossen van meettaken met coördinatenmeetmachines met röntgentomografie. Het modulaire ontwerp van de apparaten maakt de selectie van Röntgenbuis, detector en basisapparaat mogelijk, evenals de apparaatsoftware. Hierdoor kunnen de apparaten worden aangepast aan de respectievelijke eisen.</p>
Bestandsgrootte: 1.67 MB
Uitgang: QZ 2018/02
Het geheel is groter dan de som der delen– Hoe de juiste röntgentomografie meetmachine te kiezen

Zonder apparaten te verwisselen – Volledige meting met multisensor coördinatenmeetmachines

<p>Op coördinatenmetrologie worden sensoren gebruikt die gebaseerd zijn op verschillende fysische principes. Als meerdere oppervlakken met verschillende eigenschappen moeten worden gemeten op hetzelfde werkstuk, zijn vaak meerdere sensoren nodig. Met multisensor coördinaten meetmachines kunnen zulke metingen worden uitgevoerd zonder apparaten te verwisselen en alle elementen kunnen worden gekoppeld in dezelfde referentiesysteem.</p>
Bestandsgrootte: 1.75 MB
Uitgang: QZ 2017/12
Zonder apparaten te verwisselen – Volledige meting met multisensor coördinatenmeetmachines

Normconform meten met minimale afkeur – De mogelijkheden van de nieuwe ISO-norm voor profielafwijkingen benutten

<p>ISO 1101 (2017) heeft de tekeningangen voor toleranties profielafwijkingen sterk uitgebreid. Om deze mogelijkheden te benutten, moet de meetsoftware eenvoudige oplossingen bieden voor een groot aantal meettaken. Als de meting niet alleen voldoet aan de norm, maar ook functioneel is, vermindert dit ook het aantal afkeuringen.</p>
Bestandsgrootte: 1.69 MB
Uitgang: QZ 2017/10
Normconform meten met minimale afkeur – De mogelijkheden van de nieuwe ISO-norm voor profielafwijkingen benutten

Betrouwbare meetresultaten in elke omgeving– Vermijden van meetafwijkingen door temperatuurcompensatie

<p>Afwijkingen van de referentietemperatuur kunnen grote meetafwijkingen veroorzaken. Door de temperatuur te registreren kunnen de thermische effecten op coördinaten meetmachine door berekening worden gecompenseerd. Dit resulteert in een aanzienlijk kosteneffectiever alternatief voor een zeer nauwkeurig geklimatiseerde meetkamer.</p>
Bestandsgrootte: 1.65 MB
Uitgang: QZ 2017/07
Betrouwbare meetresultaten in elke omgeving– Vermijden van meetafwijkingen door temperatuurcompensatie

Op de proef gesteld – Coördinatenmeetmachines: van kwalificatie tot de vermogen van het meetproces

<p>Discussies over de nauwkeurigheid van een coördinatenmeetmachine lopen vaak stuk op de definitie van de verschillende termen. De apparaten worden gekalibreerd door de fabrikant en de gedefinieerde specificaties worden gecontroleerd als onderdeel van het acceptatieproces. Om de vermogen van het meetproces te bepalen, moet de meetonzekerheid voor de betreffende meettaak worden geschat.</p>
Bestandsgrootte: 1.78 MB
Uitgang: QZ 2017/02
Op de proef gesteld – Coördinatenmeetmachines: van kwalificatie tot de vermogen van het meetproces

Tactiel en optisch meten – Welke sensor is geschikt voor welk werkstuk?

<p>Coördinatenmeetmachines met beeldverwerkingssensoren zijn bijzonder geschikt voor de snelle meting van werkstukken zoals profielen of 3D kunststof onderdelen. Conventionele schakelende tasters worden meestal gebruikt om geometrie en 3D positieafwijkingen te bepalen op grotere kubusvormige werkstukken. Met multisensor coördinaten meetmachines kunnen veel werkstukken volledig en in één opspanning gemeten worden.</p>
Bestandsgrootte: 1.63 MB
Uitgang: QZ 2016/12
Tactiel en optisch meten – Welke sensor is geschikt voor welk werkstuk?

Flexibele multisensor systemen – Meten met meerdere sensoren zonder beperkingen

<p>Met multisensor systemen in de coördinatenmetrologie kunnen alle maate worden bepaald met slechts één machine en meestal zonder opnieuw vast te klemmen. Innovatieve concepten zoals het gebruik van een multisensor systeem of onafhankelijke sensorassen bieden nog meer flexibiliteit en openen verdere toepassingsgebieden. De kosteneffectiviteit van de coördinaten meetmachine wordt ook verhoogd.</p>
Bestandsgrootte: 1.6 MB
Uitgang: QZ 2016/10
Flexibele multisensor systemen – Meten met meerdere sensoren zonder beperkingen

Een scherpe blik in het werkstuk – Structuur en lokale resolutie in röntgentomografie

<p>Bij het kiezen van een coördinaten meetmachine met computertomografie-sensoren moet rekening gehouden worden met de resolutie die nodig is voor de meettaak. De interactie tussen de detector, röntgenbron en locatie van het werkstuk is hier cruciaal. Als de componenten van het apparaat op elkaar zijn afgestemd, kan micro kenmerk ook gemeten worden op dikwandige werkstukken van dichte materialen.</p>
Bestandsgrootte: 1.97 MB
Uitgang: QZ 2016/08
Een scherpe blik in het werkstuk – Structuur en lokale resolutie in röntgentomografie

Efficiënt meetreeksen maken – multisensor -Coördinatenmetingen met CAD-gegevens

<p>Het programmeren van coördinatenmeetmachines kan erg tijdrovend zijn, vooral voor complexe werkstukken. Als een 3D CAD model gebruikt wordt voor het programmeren, kan dit proces aanzienlijk versneld worden. Dit kan zowel "online" direct op meetmachine als "offline" met een extern werkstation, zodat meetmachine beschikbaar blijft voor meting werkstukken.</p>
Bestandsgrootte: 1.61 MB
Uitgang: QZ 2016/06
Efficiënt meetreeksen maken – multisensor -Coördinatenmetingen met CAD-gegevens

Precisie op een glazen draad – Hoe micro-geometrie kan worden vastgelegd

<p>Grootte is niet altijd belangrijk in coördinatenmetrologie, integendeel: de industriële toekomst ligt in miniaturisatie. Er is daarom steeds meer vraag naar intelligente micro taster concepten. Dit betekent dat zelfs ingewikkelde meettaken kunnen worden uitgevoerd.</p>
Bestandsgrootte: 1.65 MB
Uitgang: QZ 2016/02
Precisie op een glazen draad – Hoe micro-geometrie kan worden vastgelegd

Projectiefout – meting van werkstukken in twee of drie dimensies vermijden

<p>De inspectietekeningen van werkstukken bevatten voornamelijk tweedimensionale maatdefinities, wat vaak leidt tot de conclusie dat de meettaak kan worden opgelost met 2Dcoördinatenmetrologie. Dit vereist echter een nauwkeurige mechanische uitlijning van de meestal driedimensionale werkstukken. Anders kunnen aanzienlijke meetafwijkingen nauwelijks vermeden worden. Als alternatief kan 3D-coördinatenmetrologie gebruikt worden.</p>
Bestandsgrootte: 1.53 MB
Uitgang: QZ 2015/12
Projectiefout – meting van werkstukken in twee of drie dimensies vermijden

Over de grenzen – Hoe het gebruik van röntgentomografie uit te breiden

<p>Bij coördinatenmetrologie met röntgentomografie moet vaak een keuze worden gemaakt tussen voldoende resolutie en voldoende meetbereik. Beide zijn grotendeels afhankelijk van de componenten van de gebruikte coördinatenmeetmachine met röntgensensoren. Methoden om de resolutie te verhogen breiden de toepassingsmogelijkheden van röntgentomografie-meetapparatuur uit tot buiten de grenzen van de componenten van het apparaat.</p>
Bestandsgrootte: 1.57 MB
Uitgang: QZ 2015/10
Over de grenzen – Hoe het gebruik van röntgentomografie uit te breiden

Scannen met en zonder vooraf ingesteld pad – Volledige geometriemeting met multisensor systemen

<p>Met scannen kunnen werkstukken met veel punten betrouwbaar worden vastgelegd en kunnen dus afmetingen, vorm en locatie op een functionele manier worden gemeten. Contourvolgen wordt gerealiseerd door een regelalgoritme in de interactie tussen de sensor en de coördinaten meetmachine. Het scannen kan aanzienlijk worden versneld door gebruik te maken van informatie over de nominale contour.</p>
Bestandsgrootte: 1.58 MB
Uitgang: QZ 2015/08
Scannen met en zonder vooraf ingesteld pad – Volledige geometriemeting met multisensor systemen

Functioneel testen met virtueel meten – Hoe afkeur verminderen met contourvergelijking

<p>Het analyseren van individuele meetwaarden en eenvoudige vorm en positietoleranties zonder materiaalcondities kan leiden tot afkeur van functionele werkstukken. Evaluatie volgens het maximale materiaalprincipe en contourvergelijking met tolerantiezone-afhankelijke passing bieden mogelijkheden voor functioneel testen. Dit vermindert afkeur en maakt de productie economischer.</p>
Bestandsgrootte: 1.56 MB
Uitgang: QZ 2015/06
Functioneel testen met virtueel meten – Hoe afkeur verminderen met contourvergelijking

Flexibele zoomoptiek – Beeldverwerkingssensor voor elke toepassing

<p>Een beeldverwerkingssensor met zoomoptiek maakt verschillende vergrotingen mogelijk en breidt zo de toepassingsmogelijkheden van de coördinatenmeetmachine uit. Een verandering in vergroting heeft echter ook invloed op de andere parameters van de zoomlens. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het gebruik van een dergelijke lens.</p>
Bestandsgrootte: 2.13 MB
Uitgang: QZ 2015/02
Flexibele zoomoptiek – Beeldverwerkingssensor voor elke toepassing

De toepassing bepaalt de sensoren – multisensor systemen of computertomografie?

<p>Het kiezen van de juiste metrologie voor dimensionale meettaken is erg belangrijk. In principe bepaalt de toepassing de sensoren. Hieronder wordt beschreven met welke aspecten de gebruiker rekening moet houden bij het nemen van een beslissing.</p>
Bestandsgrootte: 1.66 MB
Uitgang: QZ 2014/12
De toepassing bepaalt de sensoren – multisensor systemen of computertomografie?

Vergelijking van afstandssensoren – meting van werkstukoppervlakken met optische sensoren

<p>Er zijn diverse contact- en contactloze sensoren beschikbaar voor meting werkstukoppervlakken. De juiste sensor wordt geselecteerd afhankelijk van de meettaak en het oppervlak in kwestie. De grootste flexibiliteit wordt bereikt met verschillende sensoren in één machine.</p>
Bestandsgrootte: 1.56 MB
Uitgang: QZ 2014/08
Vergelijking van afstandssensoren – meting van werkstukoppervlakken met optische sensoren

Kosten verlagen met nauwkeurige coördinatenmetrologie – Meetonzekerheid in het conflictgebied tussen klanten en leveranciers

<p>Flexibele multi-sensor coördinaten meettechnologie met een keuze uit snellere of nauwkeurigere sensoren en apparaten wordt steeds vaker gebruikt voor de inspectie van inkomende goederen en productiecontrole van complexe werkstukken. Als gevolg daarvan wordt de evaluatie van de meetonzekerheid steeds belangrijker. Klanten en leveranciers moeten rekening houden met de interactie van toleranties en meetonzekerheden bij het organiseren van hun samenwerking.</p>
Bestandsgrootte: 1.83 MB
Uitgang: QZ 2014/04
Kosten verlagen met nauwkeurige coördinatenmetrologie – Meetonzekerheid in het conflictgebied tussen klanten en leveranciers

Beïnvloedende variabelen, acquisitie en optimalisatie – Nauwkeurigheid meten in de coördinatenmetrologie

<p>Een coördinaten meetmachine wordt vaak gebruikt om werkstukken te meten die nauwe productietoleranties hebben. De "nauwkeurigheid" staat hier centraal. Onder deze term worden verschillende categorieën samengevat.</p>
Bestandsgrootte: 2.07 MB
Uitgang: QZ 2014/02
Beïnvloedende variabelen, acquisitie en optimalisatie – Nauwkeurigheid meten in de coördinatenmetrologie

Meting "in the picture" en "on the picture" – Wat coördinatenmeetmachines met beeldverwerking kunnen doen

<p>Verschillende apparaatconcepten kunnen worden gebruikt voor coördinatenmeting met beeldverwerking. Maar welke machine is geschikt voor welke meting? Dit hangt af van de meettaak, de meetonzekerheid en de meetsnelheid.</p>
Bestandsgrootte: 1.61 MB
Uitgang: QZ 2013/12
Meting "in the picture" en "on the picture" – Wat coördinatenmeetmachines met beeldverwerking kunnen doen
Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.