meer weten

Boeken

Gespecialiseerde boeken met actuele technische informatie voor het dagelijkse werk van de metrologie gebruiker

Onder de titel "multisensor coördinaten metrologie" verscheen in 2003 het eerste geconcentreerde verslag over deze technologie (deel 248 uit de serie "Die Bibliothek der Technik"). In 2011 verscheen deel 231 "X-ray tomography in industrial metrologie", waarin de technologie van Röntgen computertomografie voor het eerst werd gepresenteerd met een focus op industriële metrologie. Het functionele principe, de mogelijke toepassingen, specificatie en de meetonzekerheid en andere belangrijke speciale kenmerken van coördinatenmeetmachines met Röntgen computertomografie worden uitgelegd in een compacte en begrijpelijke vorm.
In het nieuwe deel 352 "multisensor coördinaten metrologie: Dimensionelles meting mit Optik, taster und Röntgentomografie" (Dimensionele met Optiek, en Röntgentomografie), wordt het belang van multisensor systemen met een uitgebreid toepassingsgebied behandeld. Naast functie en toepassing zijn bijvoorbeeld ook taster kracht en de invloed van temperatuur opgenomen.
De basis van de naslagwerken is de vakkennis van de experts van Werth Messtechnik GmbH op het gebied van optische metrologie en multisensor systemen, opgebouwd gedurende 70 jaar ondernemingsgeschiedenis, alsmede de ervaring uit meer dan 15 jaar pionierswerk op het gebied van coördinatenmetrologie met röntgensensortechnologie.

Boeken

Multisensor coördinaten metrologie

<p>Het eerste geconcentreerde verslag over deze technologie werd gepubliceerd in 2003 met de titel "multisensor coördinaten metrologie" (Volume 248). Dit werd in 2006 gevolgd door een herziening van de inhoud en de toevoeging van röntgentomografie. In 2011 werd deel 231 gepubliceerd, dat uitsluitend coördinatenmetrologie met röntgentomografie behandelt. Dit was de aanleiding voor de ontwikkeling van het nieuwe deel 352 met de reeds bestaande titel. Hier wordt rekening gehouden met het belang van sensoren met een grotere reikwijdte. De functie en toepassing ervan worden in detail beschreven. Maar ook andere belangrijke onderwerpen zoals taster kracht en de invloed van temperatuur zijn opgenomen.</p>
Uitgever: Süddeutscher Verlag onpact GmbH
Multisensor coördinaten metrologie

Röntgentomografie in industriële toepassingen metrologie

<p>Het gespecialiseerde boek "Röntgentomografie in industriële toepassingen metrologie" uit de serie "The Library of Technology" is een aanvulling op het deel "multisensor coördinaten metrologie" dat enkele jaren geleden is gepubliceerd. Voor het eerst wordt de technologie van röntgentomografie gepresenteerd met een focus op industriële metrologie. Het functionele principe, mogelijke toepassingen, specificatie en meetonzekerheid en andere belangrijke speciale kenmerken van coördinatenmeetmachines met röntgentomografie worden uitgelegd in een compacte en begrijpelijke vorm. De basis hiervoor is de specialistische kennis van de experts van Werth Messtechnik GmbH op het gebied van contactloos meten metrologie, opgebouwd in meer dan 60 jaar bedrijfshistorie, evenals de ervaring die is opgedaan in 10 jaar pionierswerk op het gebied van coördinatenmetrologie met röntgensensoren.</p> <p>Het boek is met name geschikt om geïnteresseerde specialisten op het gebied van productie of metrologie te voorzien van de belangrijkste basiskennis om deze technologie te begrijpen. Het wordt aanbevolen als basiswerk voor iedereen die verantwoordelijk is voor het controleren van de geometrie van productieonderdelen.</p>
Uitgever: SZ Scala GmbH
Röntgentomografie in industriële toepassingen metrologie
Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.