meer weten

Boeken

Gespecialiseerde boeken met actuele technische informatie voor het dagelijkse werk van de metrologiegebruiker

Onder de titel "Multisensor Coordinate Metrology" werd in 2003 het eerste geconcentreerde verslag over deze technologie gepubliceerd (deel 248 uit de reeks "The Library of Technology"). In 2011 is deel 231 "Röntgentomografie in de industriële metrologie" verschenen, waarin de technologie van röntgencomputertomografie voor het eerst wordt gepresenteerd met een focus op industriële metrologie. Het werkingsprincipe, de mogelijke toepassingen, de specificatie en de meetonzekerheid, alsmede andere belangrijke speciale kenmerken van coördinatenmeetmachines met röntgencomputertomografie worden in een compacte en begrijpelijke vorm uitgelegd.
In het nieuwe deel 352 "Multisensor Coordinate Metrology: Dimensional Measurement with Optics, Scanners and X-ray Tomography" wordt het belang van multisensor-technologie in aanmerking genomen met een verruimd toepassingsgebied. Naast functie en toepassing zijn bijvoorbeeld ook tastkracht en de invloed van temperatuur opgenomen.
De specialistische boeken zijn gebaseerd op de specialistische kennis van de experts van Werth Messtechnik GmbH op het gebied van optische metrologie en multi-sensor technologie, opgebouwd in 70 jaar bedrijfshistorie, alsmede op de ervaring opgedaan in meer dan 15 jaar pionierswerk op het gebied van coördinatenmetrologie met X-ray sensor technologie.

Boeken

Multisensor coördinaten meettechnologie

<p>Onder de titel "Multisensor Coordinate Metrology" is in 2003 voor het eerst een geconcentreerd verslag over deze techniek gepubliceerd (deel 248). In 2006 werd de inhoud herzien en werd het onderwerp röntgentomografie toegevoegd. In 2011 is deel 231 gepubliceerd, dat uitsluitend betrekking heeft op coördinatenmetrologie met röntgentomografie. Dit was de reden voor de voorbereiding van het nieuwe deel 352 met de reeds ingevoerde titel. Hier wordt met een grotere reikwijdte rekening gehouden met het belang van de sensortechnologie. Dit wordt in detail gepresenteerd in functie en toepassing. Maar ook andere belangrijke onderwerpen, zoals de sondeerkracht en de invloed van de temperatuur, zijn aan bod gekomen.</p>
Uitgever: Süddeutscher Verlag onpact GmbH
Multisensor coördinaten meettechnologie

Röntgentomografie in industriële metrologie

<p>Het technische boek "Röntgentomografie in de industriële metrologie" uit de serie van "The Library of Technology" is een aanvulling op het boek "Multisensor Coordinate Metrology", dat enkele jaren geleden is verschenen. Voor het eerst wordt de technologie van röntgentomografie gepresenteerd met de nadruk op industriële metrologie. Het werkingsprincipe, de mogelijke toepassingen, de specificatie en de meetonzekerheid, alsmede andere belangrijke speciale kenmerken van coördinatenmeetmachines met röntgentomografie worden in een compacte en begrijpelijke vorm uitgelegd. De basis hiervoor is de specialistische kennis van de experts van Werth Messtechnik GmbH in contactloze meettechniek, opgebouwd in meer dan 60 jaar bedrijfshistorie, alsmede de ervaring opgedaan in 10 jaar pionierswerk op het gebied van coördinatenmeettechniek met röntgensensoren.</p> <p>Het boek is bijzonder geschikt om de geïnteresseerde specialist op het gebied van fabricage of metrologie de belangrijkste grondbeginselen voor het begrijpen van deze technologie bij te brengen. Het wordt aanbevolen als basiswerk voor iedereen die verantwoordelijk is voor het controleren van de geometrie van productieonderdelen.</p>
Uitgever: SZ Scala GmbH
Röntgentomografie in industriële metrologie
Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.