meer weten
Nieuws over multisensoriële technologie

Traploze draai-/kantelkop voor optische afstandssensoren en tasters

Traploze draai-/kantelkop voor optische afstandssensoren en tasters

De nieuwe WRT draai-/kantelkop maakt snelle, traploze positionering van sensoren mogelijk. De excentrische taster-bevestiging maakt het gebruik van draai-/kantelkoppen op kleine machines mogelijk.

Sommige werkstukken, zoals dun plaatmetaal, mogen niet worden aangeraakt of verplaatst, maar zijn ook te groot en te zwaar voor draaibare assen. In dergelijke gevallen is een draai-/kantelkop met multisensor capaciteit nodig voor metingen aan beide zijden. De nieuwe WRT kan hogere belastingen aan dan conventionele draai-/kantelkoppen en is daarom geschikt voor een breed scala aan sensoren. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt op coördinatenmeetmachines met een vaste brug of op de nieuwe VideoCheck® S met maximaal drie onafhankelijke sensorassen.

De WRT maakt metingen in elke meetrichting mogelijk, zowel met conventionele scannende tasters als bijvoorbeeld met de Chromatic Focus Point optische afstandssensor. De beperkende hoeken voor het vastleggen van het licht dat wordt gereflecteerd van het werkstukoppervlak, zoals gespecificeerd door de numerieke apertuur van de lens, en de resulterende beperkingen voor de oppervlakhoekigheid worden geëlimineerd. Gecombineerde metingen in verschillende kantelposities maken bijvoorbeeld het meten van zeer steile flanken mogelijk.

 

Traploze draai-/kantelkop voor optische afstandssensoren en tasters

Met de draai-/kantelkop Werth Rotary Tilt (WRT) kunnen optische afstandssensoren optimaal worden gepositioneerd ten opzichte van het werkstukoppervlak.

Hogere nauwkeurigheid en betere toegankelijkheid

Voor de scannende taster zorgt bijvoorbeeld de excentrische taster-bevestiging voor een kleinere afstand tussen de kantel-as en de styluspunt, en daarmee een kleinere kantelweg bij het meten van een complex werkstuk. Dit verbetert de nauwkeurigheid, aangezien de lengtemeetfout van de machines toeneemt met de meetlengte, voornamelijk als gevolg van temperatuur.

 

Traploze draai-/kantelkop voor optische afstandssensoren en tasters

Traploze positionering met een kleine kantelweg als gevolg van de kleine afstand tussen de kantel-as en de styluspunt.

Een ander voordeel ten opzichte van conventionele draai-/kantelkoppen is het traploos verstelbare bereik voor rotatie en kanteling, wat een betere toegankelijkheid biedt voor meetobjecten en elementen. De excentrische opstelling van de kantel-as resulteert ook in een groter bruikbaar meetbereik.

Brandstofcellen zijn een toepassingsvoorbeeld: een verticale opstelling van de bipolaire plaat maakt metingen van wanddikte, malcenteroffset en lascenteroffset mogelijk. De geometrie van het stroomveld kan worden vastgelegd bij de halve platen. Andere toepassingsgebieden zijn onder andere de meting van cilinderkoppakkingen, turbinebladen of beschermglas voor dashboards.

Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.