dozvědět se více
Úsporné měření pomocí počítačové tomografie

K čemu jsou vhodné jednotlivé barevné stupnice?

K čemu jsou vhodné jednotlivé barevné stupnice?

Jednotlivé barevné škály usnadňují identifikaci porušení tolerance u různých geometrických vlastností. Velikost systematických a náhodných odchylek lze snadno posoudit pomocí barevného distribučního diagramu.

Například typ zobrazení odchylky může uživatel flexibilně nastavit pro tvarové odchylky s různými tolerancemi. Pro každou lokální odchylku se pod příznakem rozměru zobrazí odpovídající toleranční pásmo a zvolená barevná škála. To umožňuje na první pohled vizualizovat různé tolerance na obrobku. Odchylky lze zobrazit jak v milimetrech, tak jako procentuální odchylku od tolerančních mezí.

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.