dozvědět se více
Novinky o počítačové tomografii

TomoScope® XS Plus se submikrofokusovou rentgenkou

TomoScope® XS Plus se submikrofokusovou rentgenkou

Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung se od svého založení v roce 1817 zabývá výzkumem vývoje Země a významem biologické rozmanitosti. Senckenbergovo muzeum přírody v hlavním sídle ve Frankfurtu nad Mohanem je jedním z největších přírodovědných muzeí v Evropě. Senckenbergovy přírodovědné sbírky – jsou nejrozsáhlejší v Německu a obsahují přibližně 41 milionů exemplářů –. Jako "archivy života" tvoří nepostradatelný základ pro výzkum našeho živého i neživého prostředí. Mnohé z těchto sbírek lze již dnes zkoumat online a využívat po celém světě. Digitální technologie mají zásadní význam pro zpřístupnění vědeckých sbírek všem. Způsob využívání sbírkového materiálu se totiž neustále vyvíjí. Technický pokrok a nové výzkumné metody umožňují získávat z předmětů stále více informací. Zařízení TomoScope® XS Plus s novou submikrofokační trubicí bylo společně financováno z prostředků HMWK (ERDF) a vlastních prostředků Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (včetně SOSA) pro vysoce přesnou digitalizaci unikátních výzkumných objektů.
2017 Společnost Werth Messtechnik představila přístroj TomoScope® XS, první kompaktní zařízení s rentgenovou počítačovou tomografií pro rychlá měření s vysokým strukturálním rozlišením. Díky inovativní konstrukci tubusu lze u těchto přístrojů poprvé prodloužit interval údržby až na 12 měsíců. S prvním přístrojem TomoScope® XS Plus – byl objem měření čtyřnásobně zvětšen při maximálním napětí 130 kV nebo 160 kV –. Dnes je tento kompaktní přístroj k dispozici s napětím trubice až 200 kV. Díky vyššímu napětí je vhodný pro použití i u obrobků z hustých materiálů, které se obtížně prozařují a mají velkou vyzařovací délku.

 

TomoScope® XS Plus se submikrofokusovou rentgenkou

Společnost Werth nyní uvádí na trh tento typ zařízení s první submikrofokusovou trubicí v monoblokovém provedení a s komponenty s dlouhou životností. Dosud byly submikrofokusové trubice náročné zejména na údržbu, což vedlo k dlouhým odstávkám a vysokým nákladům. Nové trubice s napětím až 160 kV umožňují vysokou dostupnost a výrazně nižší náklady na údržbu ve srovnání s běžnými submikrofokusovými trubicemi se samostatným generátorem.
Je to poprvé, kdy je k dispozici submikrofokusová trubice v této třídě zařízení. Maximální rozlišení struktury ve 2D přenosovém obraze je často specifikováno jako parametr. V praxi je zde důležitá pouze velikost ohniska zdroje rentgenového záření; ostatní ovlivňující proměnné se většinou zanedbávají. To umožňuje specifikovat velmi malé číselné hodnoty v řádu několika stovek nanometrů. U přístroje TomoScope® XS Plus s novou submikrofokusovou trubicí je tato hodnota přibližně 0,8 μm. Pro rozlišení struktury v 3D objemu je však zásadní také správná koordinace s ostatními součástmi přístroje, jako je osa otáčení a detektor. Na rozlišení v mezním rozsahu má zásadní vliv také teplota. Z tohoto důvodu se uvnitř zařízení používá aktivní regulace teploty na 20 °C ± 1 K. Kromě toho je automaticky korigován teplotní drift. Všechna tato opatření umožňují dosáhnout rozlišení 3D objemové struktury kolem 1 μm, které je prakticky nepřekonatelné i u běžných, tzv. nanofokusových systémů.

TomoScope® XS Plus se submikrofokusovou rentgenkou

Senckenbergův výzkumný ústav ve Frankfurtu nad Mohanem (zde diplodok (uprostřed) a leguanodon (vlevo) v Senckenbergově přírodovědném muzeu) je jedním z prvních uživatelů inovativního submikrofokálního rentgenového přístroje (zdroj: Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung)

V režimu submikrofokusu umožňuje rentgenka měřit struktury o velikosti jen několika mikrometrů s velmi vysokým rozlišením objemové struktury. V režimu vysokého výkonu, který je rovněž k dispozici, je možné rychlé měření objektů se strukturami o velikosti jen několika desítek mikrometrů s vysokým rozlišením při obvyklých krátkých časech měření přístrojů Werth TomoScope®.

 

TomoScope® XS Plus se submikrofokusovou rentgenkou

Pomocí přístroje Werth TomoScope® XS Plus lze digitalizovat miliony let staré exempláře, jako je tato moucha v jantaru, jako archiv života. Složené oči jsou jasně rozpoznatelné a lze změřit tloušťku chitinového karapaxu 3 μm (Zdroj: Dr. Solórzano Kraemer, Senckenberg Research Institute and Nature Museum)

TomoScope® XS Plus se submikrofokusovou rentgenkou

Další informace:

TomoScope® XS Plus

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.