meer weten
Economisch meten met computertomografie

Waar is een roterende passing geschikt voor?

Waar is een roterende fitting geschikt voor?

Het passen van meetpuntenwolken op CAD-modellen is een eerste vereiste voor veel evaluatieopties, bijvoorbeeld voor 3D doel/werkelijke vergelijkingen en automatische braamdetectie in meetsoftware WinWerth® . Ontdek hier hoe betrouwbare passing in WinWerth® mogelijk is, zelfs voor werkstukken met minimale afwijkingen van rotatiesymmetrie.

Meetpuntenwolken kunnen worden gepast op het CAD-model met behulp van een conventionele Gaussiaanse fit. Het resultaat van de passing is een uniforme coördinatensysteem en, indien gewenst, een kleurgecodeerde weergave van de afwijking. De parameters van de passing kunnen ook zo gekozen worden dat slechts één as verschoven of geroteerd wordt rond geselecteerde assen.
Sommige werkstukken lijken op het eerste gezicht rotatiesymmetrisch, hoewel er kleine afwijkingen van de symmetrie voorkomen. Deze leiden tot een onjuiste passing bij gebruik van conventionele methoden. Bij roterend passen kunnen de afwijkingen van de rotatiesymmetrie gemarkeerd worden door een of meer snijvlakken loodrecht op de as van het werkstuk. Op deze manier kunnen de meetpuntenwolken van dergelijke werkstukken ook op een eenvoudige manier succesvol gepast worden.

Waar is een roterende fitting geschikt voor?

CAD en STL (linker afbeelding), resultaat van conventioneel passen (rechter afbeelding)

Waar is een roterende fitting geschikt voor?

Markeren van afwijking van de rotatiesymmetrie met snijvlak (linkerafbeelding), resultaat van rotatieaanpassing (rechterafbeelding)

Verdere informatie:

Software
Computertomografie

Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.