meer weten
Nieuws over computertomografie

WinWerth® MultiMaterialScan

WinWerth® MultiMaterialScan

De WinWerth® MultiMaterialScan maakt de automatische, subvoxel nauwkeurige berekening mogelijk van afzonderlijke STL puntenwolken per materiaal uit CT volumegegevens, bijvoorbeeld voor plastic en metalen componenten van connectoren.

Conventionele algoritmen maken een automatische en voldoende nauwkeurige bepaling van oppervlaktepunten zonder voorafgaande informatie over het onderdeel (bijv. CAD-model of STL-puntenwolk van een masteronderdeel) alleen mogelijk voor meetobjecten die uit één materiaal bestaan. Met de nieuwe WinWerth® MultiMaterialScan wordt nu automatisch een aparte puntenwolk berekend voor elk materiaal, zelfs voor meetobjecten bestaande uit meerdere materialen die zeer verschillend absorberen. Typische toepassingen zijn bijvoorbeeld kunststof gegoten assemblages, zoals connectoren of pompkoppen met bijbehorende geïntegreerde metalen componenten.

De materialen die door het algoritme in aanmerking moeten worden genomen, kunnen door de operator worden gedefinieerd door eenvoudig meetvensters in te stellen in het volumegedeelte. De grijswaarden in de meetvensters worden automatisch toegewezen aan het desbetreffende materiaal. Deze toewijzing kan worden getest en, zo nodig, aangepast door middel van een preview met gekleurde markering van de materialen.

 

WinWerth® MultiMaterialScan

Volume van een connector

WinWerth® MultiMaterialScan

Volumedelen

WinWerth® MultiMaterialScan

Puntwolk van de plastic behuizing

WinWerth® MultiMaterialScan

Puntwolken voor de verschillende metalen onderdelen

Verdere informatie:

Meet software WinWerth®

Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.