dozvědět se více
Ekonomické měření pomocí multisenzorové technologie

Bezkontaktní optické senzory – Chromatický bod zaostření

Bezkontaktní optické senzory – Chromatický ostřící bod

U snímačů s chromatickým zaostřením se k určení vzdálenosti od povrchu obrobku používá úhlový vztah mezi aperturou optiky a pracovní vzdáleností. Automatická regulace intenzity a inteligentní software umožňují pohodlné a spolehlivé měření lesklých, reflexních, rozptylujících reflexních, absorpčních a transparentních povrchů.

Velké měřicí rozsahy snímače s chromatickým zaostřovacím bodem umožňují rychlé snímání bez řízeného navádění snímače na povrch obrobku. Snímač lze namontovat napevno nebo použít na plynule nastavitelném otočném kloubu Werth pro měření s vysokým rozlišením na strmých bocích s rychlostí 2000 měřicích bodů/s.
Světlo ze širokopásmového zdroje světla b) je promítáno z vyhodnocovacího boxu a) na obrobek (pozice 1), 2) nebo 3)) přes vláknovou spojku c), optické vlákno d) a zobrazovací optiku e). Intenzita odraženého světla je nejvyšší pro barvu, která odpovídá vzdálenosti od obrobku f). Ta se analyzuje pomocí spektrometru g). Snímač Chromatic Focus Line pracuje na stejném principu a nabízí jedinečnou kombinaci vysoké rychlosti měření a nízké nejistoty měření.

Bezkontaktní optické senzory – Chromatický ostřící bod

Další informace:

Optické senzory
Software

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.