dozvědět se více
Novinky o multisenzorických technologiích

Nová generace nejpřesnějšího multisenzorového souřadnicového měřicího stroje na světě

Nejpřesnější multisenzorový souřadnicový měřicí stroj na světě

Dr. Thomas Liebrich, odpovědný za oddělení vysoce a ultrapřesné výroby ve výzkumném a inovačním centru RhySearch v údolí Rýna: "Při posuzování vysoce a ultrapřesných obrobků, které vyrábíme s tvarovými, rozměrovými a polohovými tolerancemi až do rozsahu pod mikrometr, se spoléháme na mimořádně přesnou, ale zároveň velmi flexibilní měřicí techniku. Měříme například obrobky vyrobené z široké škály materiálů – od křehkých tvrdých po velmi citlivé –, ale také různé povrchy od reflexních po matné."

Díky systému VideoCheck® UA lze plně využít potenciál vysoce přesných senzorů. Společnost Werth Messtechnik má pravděpodobně největší výběr takových senzorů, jako je patentovaný Werth Fiber Probe® 3D, chromatický senzor zaostřovacího bodu nebo interferometrická sonda Werth. Prof. Dr.-Ing. Michael Marxer, vedoucí Kompetenčního centra pro výrobní metrologii na Východošvýcarské univerzitě aplikovaných věd OST v Buchsu: "S přístrojem Werth VideoCheck® UA máme k dispozici velké množství dotykových a optických senzorů na jednom měřicím zařízení, které můžeme optimálně využít pro velmi širokou škálu ultrapřesných měřicích úloh. Dosahujeme nejmenších nejistot měření při vysokých rychlostech měření."

 

Nejpřesnější multisenzorový souřadnicový měřicí stroj na světě

Mnohé normy nejsou dostatečně přesné pro minimální odchylky měření délky a sondování u přístroje VideoCheck® UA

Díky nové konstrukci optimalizované pro přesnost se MPE pro Euni snížila na (0,15 + L/2000) μm (volitelně). Nová zařízení mají lepší oddělování od okolních vibrací, lepší dlouhodobou teplotní stabilitu, a tedy minimální vliv na offset senzoru pro zlepšení nejistoty měření při vícesenzorových měřeních. Tím se dále zvýšila přesnost, zejména při časově náročných vícebodových měřeních s několika snímači v jednom referenčním systému. Marxer: "Systém VideoCheck® UA nám umožňuje hospodárné měření obrobků a kalibraci etalonů s vysokou přesností v nových oblastech použití s nejvyššími požadavky. V kombinaci s uživatelsky přívětivým softwarem je pro nás přístroj univerzálním nástrojem, který překračuje naše vysoké požadavky."

 

Nejpřesnější multisenzorový souřadnicový měřicí stroj na světě

VideoCheck® UA od společnosti RhySearch v měřicí laboratoři Kompetenčního centra pro výrobní metrologii na Východošvýcarské univerzitě aplikovaných věd OST v Buchsu/Švýcarsku má chromatický snímač ostřícího bodu s vysokou přesností, snímač pro zpracování obrazu s multisenzorovým systémem Werth pro přizpůsobení konvenční sondy, patentovanou 3D mikrosondu Werth Fiber Probe® a podobně patentovanou otočnou interferometrickou sondu Werth (zleva)

Přepracovaná koncepce přístroje se vyznačuje teplotně stabilními součástmi, optimalizovanou cirkulací tepla, aktivním chlazením součástí a rozšířenou softwarovou teplotní kompenzací. Liebrich: "Ve společnosti Werth Messtechnik jsme našli partnera, který splňuje naše vysoké požadavky díky širokému spektru senzorové techniky a navíc neustále zdokonaluje své multisenzorové souřadnicové měřicí stroje prostřednictvím různých optimalizací. Velmi si ceníme otevřeného a konstruktivního dialogu s týmem společnosti Werth Messtechnik."
Dalšími předpoklady pro zlepšení specifikace VideoCheck® UA jsou nové postupy a maximální péče při kalibraci softwarových korekcí, například přesné specifikace pro dosažení tepelné rovnováhy. Mnohé normy nejsou dostatečně přesné, aby prokázaly nízkou rozměrovou a tvarovou odchylku vysoce přesných snímačů na zařízení VideoCheck® UA. Například pro snímač Werth Fiber Probe® 3D musela být vytvořena speciální ultrapřesná koule.

 

Nejpřesnější multisenzorový souřadnicový měřicí stroj na světě

Polohová odchylka více senzorů pro pět různých poloh zkušební koule v měřicím objemu. Odchylka středových bodů měřených různými senzory na identické zkušební kouli je v každém případě stanovena na základě normy DIN EN ISO 10360 pro přístroj VideoCheck® UA ve standardním (nahoře) a přesností optimalizovaném provedení (dole)

Nejpřesnější multisenzorový souřadnicový měřicí stroj na světě

Další informace:

VideoCheck® UA

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.