dozvědět se více

Werth Fibre Probe® WFP 2D

Vysoce přesná dotykově-optická 2D mikrosonda

Výhody

Přesné měření mikrostruktur

Patentovaná vláknová sonda Werth Fibre Probe® WFP 2D již po desetiletí určuje průmyslový standard pro mikrosondy a umožňuje vysoce přesná hmatová měření extrémně malých geometrií s nejmenšími měřicími silami. Díky nízkým sondážním silám je přístroj WFP® vhodný také pro kalibraci optických měření na obrobcích s citlivým povrchem. Typickými aplikacemi jsou pryžové a plastové díly, měřidla, točítka, mikrozávity a mikrodíry na vstřikovacích tryskách a lopatkách turbín.

Chcete-li toto video sledovat, přijměte v nastavení možnost "Jiné".Další výhody

Další výhody

  • Díky přímému vyhodnocování sondovacího prvku dosahuje WFP® odchylky měření v rozsahu několika desetin mikrometru
  • Ohyb hřídele sondy nemá vliv na výsledek měření
  • Rozlišení vláknové sondy se pohybuje v řádu nanometrů a v konečném důsledku závisí pouze na použité optice
  • V režimu skenování Werth Fibre Probe® zaznamenává širokou škálu obrysů s velkým počtem měřicích bodů, přičemž sonda je neustále udržována v pohybu generátorem vibrací, aby se zabránilo efektu prokluzu
Technické údaje
Technické údaje

Princip senzoru

Hmatově-optické

Přesnost

Přípustná odchylka měření do 0,3 µm

Jak to funguje

Senzor pro zpracování obrazu (a) kamera, b) zobrazovací optika) se používá k měření výchylky ΔL kuličky sondy d) osvětlené LED diodou c) při pohybu obrobku e). V cílové výchylce se přesná poloha snímací kuličky překrývá se souřadnicemi stupnicových systémů zařízení a ukládá se jako měřicí bod nebo se používá pro proces snímání. U sond se dvěma kuličkami f) se při snímání dosahuje větší hloubky ponoru než u sond s jednou kuličkou g).

Jak to funguje
Principy kompatibilních snímačů
Werth Image Processing BV
Senzor
Werth Image Processing BV
Snímač automatického ostření
Senzor
Snímač automatického ostření
Zařízení a příslušenství
Filtr

Další vybavení pro Werth Fibre Probe® WFP 2D

ScopeCheck® S
Zařízení
ScopeCheck® S
ScopeCheck® FB
Zařízení
ScopeCheck® FB
ScopeCheck® MB
Zařízení
ScopeCheck® MB
ScopeCheck® V
Zařízení
ScopeCheck® V
StentCheck®
Zařízení
StentCheck®
NanoMatic
Zařízení
NanoMatic
VideoCheck® S
Zařízení
VideoCheck® S
VideoCheck® FB
Zařízení
VideoCheck® FB
VideoCheck® HA
Zařízení
VideoCheck® HA
VideoCheck® UA
Zařízení
VideoCheck® UA
VideoCheck® V HA
Zařízení
VideoCheck® V HA
Inspector® FQ
Zařízení
Inspector® FQ
Osa otáčení
Příslušenství
Osa otáčení
Rotačně-výkyvná osa
Příslušenství
Rotačně-výkyvná osa
Werth Zoom
Příslušenství
Werth Zoom
Telecentrické objektivy s konstantním zvětšením
Příslušenství
Telecentrické objektivy s konstantním zvětšením
Přestupní stanice
Příslušenství
Přestupní stanice
Osa zasouvání měniče
Příslušenství
Osa zasouvání měniče
Multisenzorový systém Werth WMS
Příslušenství
Multisenzorový systém Werth WMS
Optika pro otáčení a naklápění IP40T / IP110T
Příslušenství
Optika pro otáčení a naklápění IP40T / IP110T
Otočný kloub PH10M
Příslušenství
Otočný kloub PH10M
Software - Univerzální měřicí software pro souřadnicové měřicí stroje s optikou, sondami, počítačovou tomografií a multisenzorovou technologií.
Software

Univerzální měřicí software pro souřadnicové měřicí stroje s optikou, sondami, počítačovou tomografií a multisenzorovou technologií.

Obsluha zařízení s nejrůznějšími senzory, stejně jako vyhodnocování objemových dat a mračen bodů ...
dozvědět se více.

Služba - Komplexní servis kolem souřadnicového měřicího stroje
Služba

Komplexní servis kolem souřadnicového měřicího stroje

Služby od počátečního uvedení do provozu, školení a údržby až po modernizaci ...
dozvědět se více

Vysvětlení odborných termínů k tomuto tématu ve slovníčku pojmů

Souřadnicová měřicí technologie:  3D technologie měření souřadnic,3D metrologie,3D souřadnicový měřicí stroj,3D souřadnicový měřicí stroj,3D souřadnicové měření,3D měřicí stroj,Výrobní měření,Průmyslová metrologie,Souřadnicový měřicí stroj,CMM,Souřadnicový měřicí stroj,Měřicí stroj,Souřadnicový měřicí systém,Technologie měření délky,Zařízení pro měření délky,Měřicí systém,Metrologie,Měřicí a zkušební technika,Měření,Souřadnicové měření

Měření v souladu s normami:  ISO 10360,VDI/VDE 2617,IATF 16949,Sledovatelné výsledky měření,Kalibrace

Výrobce souřadnicového měřicího systému:  Výrobce CT,Výrobce souřadnicových měřicích strojů,Výrobce měřicích projektorů,Výrobce profilových projektorů,Výrobce rentgenové tomografie

Souřadnicový měřicí software:  Měřící software,Měření s daty CAD

Monitorování výroby:  Řízení výroby,Měření v blízkosti výroby,Měření na atlinu,Měření během výroby,Měření během výroby

Multisenzorová technologie:  Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj,Multisenzorový souřadnicový stroj,Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj,Multisenzorový měřicí stroj,Multisenzorový měřicí stroj,Multisenzorový měřicí systém,Multisenzorové a optické měřicí systémy,Multisenzorová souřadnicová měřicí technika,3D multisenzorová měřicí technologie,Multisenzorové měření,Multisenzorové měření,Senzor

Hmatové senzory:  3D dotyková sonda,Hmatové,Hmatové měření,Hmatový senzor,Hmatová sonda,Tlačítko,Tlačítkové měření,Hmatový souřadnicový měřicí stroj,Hmatový souřadnicový měřicí stroj,Hmatový souřadnicový měřicí systém,Hmatové měřicí zařízení,Hmatové měřicí zařízení,Technologie hmatového měření,Mikrosonda,Souřadnicový měřicí stroj s mikrosondou,Souřadnicový měřicí stroj s mikrosondou,Mikrosondový souřadnicový měřicí systém,Mikrotastrový měřicí stroj,Mikrosondový měřicí stroj

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.