• Home
dozvědět se více
Zásady ochrany osobních údajů (podrobné)

Děkujeme vám za váš zájem o naši domovskou stránku. I přes pečlivou kontrolu obsahu nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za externí odkazy na obsah třetích stran. Ochrana vašich osobních údajů při shromažďování, zpracování a používání při vaší návštěvě naší domovské stránky je pro nás důležitým zájmem. Vaše údaje budou chráněny v rámci právních předpisů. Níže naleznete informace o tom, které údaje jsou shromažďovány během vaší návštěvy naší domovské stránky a jak jsou používány:

1. shromažďování a zpracování údajů

Každý přístup na naši domovskou stránku a každé načtení souboru uloženého na domovské stránce se zaznamenává. Úložiště slouží k interním systémovým a statistickým účelům. Zaznamenávají se následující údaje: Název načteného souboru, datum a čas načtení, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načtení, webový prohlížeč a požadující doména.

Kromě toho jsou zaznamenávány IP adresy počítačů, které podaly žádost. Na některých místech webové stránky používají tzv. cookies.

Soubory cookie jsou malé množství dat ve formě textových informací, které webový server odesílá do vašeho prohlížeče. Ty jsou uloženy na pevném disku. Některé z těchto souborů cookie jsou nezbytné pro provoz webových stránek a nelze je zrušit v nástroji pro souhlas, který předchází webové stránce. Tyto soubory cookie používáme v rámci oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).
U všech ostatních souborů cookie máte v tomto nástroji souhlasu možnost volby, zda je chcete povolit. Pokud je povolíte, jedná se o souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Změny lze kdykoli provést v nástroji pro udělování souhlasu: Nástroj pro udělení souhlasu

  • Vždy povolte a uložte soubory cookie,
  • Povolte soubory cookie, ale po každé relaci je odstraňte,
  • Zakázat soubory cookie.

Pokud soubory cookie zásadně zakážete, může to mít za následek funkční omezení a chybová hlášení na webových stránkách.

Pokud jste se zaregistrovali k odběru našeho newsletteru nebo jste nám jinak poskytli e-mailovou adresu pro zasílání newsletteru, použijeme pro tento newsletter vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Pokud se tato e-mailová adresa liší od adresy používané pro jinou komunikaci, budeme ji používat výhradně pro zasílání newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Pokud jste nám poskytli exkluzivní e-mailovou adresu pro zasílání newsletteru, po odhlášení ji okamžitě vymažeme.

V rámci procesu rozesílání newsletteru můžeme sledovat, zda jste newsletter otevřeli a na které odkazy v newsletteru jste klikli. Tyto údaje využíváme k efektivnějšímu navrhování budoucích newsletterů.

Další osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že je poskytnete dobrovolně, například když nás kontaktujete.

2. používání a zveřejňování osobních údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, použijeme je pouze k zodpovězení vašich dotazů, ke zpracování smluv s vámi uzavřených a k technické správě.

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám nebo jinak předány pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro účely zpracování smlouvy, pokud je to nutné pro účely fakturace nebo pokud jste k tomu dali předchozí souhlas. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna.

K vymazání nebo zablokování uložených osobních údajů dojde, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich uložením, pokud jejich znalost již není nutná pro splnění účelu, který se uložením sleduje, nebo pokud je jejich uložení nepřípustné z jiných právních důvodů.

3 Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Další informace naleznete na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo privacy.google.com/businesses/controllerterms/ (obecné informace o službě Google Analytics a ochraně údajů). Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp();", který zajišťuje anonymní sběr IP adres (tzv. maskování IP).

4 Piwik

Naše webové stránky používají ke statistické analýze přístupů návštěvníků software Piwik s otevřeným zdrojovým kódem.

Společnost Piwik používá k vyhodnocování přístupů uživatelů soubory cookie. Pomocí těchto textových souborů, které jsou uloženy v počítači příslušného uživatele, je možné analyzovat používání webových stránek. Informace a údaje generované soubory cookie jsou ukládány na serveru v Německu. IP adresa je před uložením anonymizována. Používání souborů cookie můžete deaktivovat v nastavení prohlížeče. To však může znamenat, že naše webové stránky již nebude možné používat v plném rozsahu.

Údaje nejsou předávány třetím stranám. Společnost Piwik používá údaje uživatelů v anonymizované podobě, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a služby. IP adresy jsou ve službě Piwik ukládány bez posledních číslic. V tomto ohledu můžeme určit, ze které sítě požadavek přichází. Přiřazení IP adresy počítači tedy není možné.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů společností Piwik ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely.

5 JW Player

Pokud jste s tím při vyvolání našich webových stránek souhlasili, používáme k zobrazování videí software JW Player. Přitom se údaje přenášejí výrobci. Toto zpracování je založeno na vašem výše uvedeném souhlasu, to splňuje podmínky § 25 TTDSG a tvoří právní důvod podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat jeho deaktivací v nástroji souhlasu na začátku webových stránek.
Přesné okolnosti zpracování naleznete ve vysvětlivkách v části "Zobrazit podrobnosti" v nástroji souhlasu.

6. pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vaše důvěra je pro nás důležitá, a proto bereme ochranu údajů velmi vážně. Proto bychom vám rádi byli kdykoli k dispozici a zodpověděli vám dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme jmenovali externího pověřence pro ochranu osobních údajů:

Henning Welz
gds Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH
Auf der Appeling 8
35043 Marburg-Cappel
www.gdsm.de
E-mail: datenschutz@gdsm.de

Pokud máte jakékoli dotazy, na které toto prohlášení o ochraně osobních údajů neodpovídá, nebo pokud chcete získat podrobnější informace k jakémukoli bodu, kdykoli se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů.

7. právo na informace

Na písemnou žádost vás rádi informujeme o osobních údajích, které o vás uchováváme.

Bezpečnostní upozornění:

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom vaše osobní údaje uchovávali tak, aby nebyly přístupné třetím stranám, a to prostřednictvím veškerých technických a organizačních opatření. Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplné zabezpečení dat, proto doporučujeme zasílat důvěrné informace poštou.

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.