• Úvodní stránka
dozvědět se více
Zásady ochrany osobních údajů (podrobné)

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Werth Messtechnik GmbH

Děkujeme vám za váš zájem o naši domovskou stránku. I přes pečlivou kontrolu obsahu nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za externí odkazy na obsah třetích stran. Ochrana vašich osobních údajů při jejich shromažďování, zpracování a používání během vaší návštěvy naší domovské stránky je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje jsou chráněny v souladu s právními předpisy. Níže naleznete informace o tom, jaké údaje jsou během vaší návštěvy našich webových stránek shromažďovány a jak jsou používány:

1. shromažďování a zpracování údajů

Každý přístup na naši domovskou stránku a každé načtení souboru uloženého na domovské stránce se zaznamenává. Údaje se ukládají pro interní systémové a statistické účely. Zaznamenávají se následující údaje Název načteného souboru, datum a čas načtení, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném načtení, webový prohlížeč a požadující doména.

Zaznamenávají se také IP adresy počítačů, které žádost podaly. Na některých místech webové stránky používají tzv. soubory cookie.

Cookies jsou malá množství dat ve formě textových informací, které webový server odesílá do vašeho prohlížeče. Ty se ukládají na váš pevný disk. Některé z těchto souborů cookie jsou nezbytné pro provoz webových stránek; jejich výběr nelze zrušit v nástrojích pro souhlas nahoře na webových stránkách. Tyto soubory cookie používáme v rámci našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
U všech ostatních souborů cookie máte v tomto nástroji souhlasu možnost volby, zda je chcete povolit. Pokud je povolíte, jedná se o souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Změny lze kdykoli provést v nástroji pro udělování souhlasu: Nástroj pro udělování souhlasu

  • Vždy povolit a uložit soubory cookie,
  • Povolit soubory cookie, ale po každé relaci je vymazat,
  • Zakázat soubory cookie.

Pokud soubory cookie obecně zakážete, může to mít za následek funkční omezení a chybová hlášení na webových stránkách.

Pokud jste se zaregistrovali k odběru našeho newsletteru nebo jste nám poskytli e-mailovou adresu pro zasílání newsletteru jiným způsobem, použijeme pro tento newsletter vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Pokud se tato e-mailová adresa liší od adresy používané pro jinou komunikaci, použijeme ji výhradně pro zasílání newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Pokud jste poskytli výhradní e-mailovou adresu pro zasílání newsletteru, vymažeme ji ihned po odhlášení.

V rámci zasílání newsletteru můžeme sledovat, zda jste newsletter otevřeli a na které odkazy v newsletteru jste klikli. Tyto údaje používáme k zefektivnění budoucích newsletterů.

Další osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je poskytnete dobrovolně, například když nás kontaktujete.

2 Používání a zveřejňování osobních údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, použijeme je pouze k zodpovězení vašich dotazů, ke zpracování smluv s vámi uzavřených a k technické správě.

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám nebo jinak předány pouze tehdy, pokud to bude nezbytné pro účely zpracování smlouvy, pro účely fakturace nebo pokud jste k tomu dali předchozí souhlas. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Uložené osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich uložením, pokud znalost těchto údajů již není nutná k naplnění účelu, pro který byly uloženy, nebo pokud je jejich uložení nepřípustné z jiných právních důvodů.

3 Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa nejprve zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Další informace o tom najdete na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo na privacy.google.com/businesses/controllerterms/ (obecné informace o službě Google Analytics a ochraně údajů). Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp();", aby bylo zajištěno anonymní shromažďování IP adres (tzv. maskování IP).

4. Piwik

Naše webové stránky používají ke statistické analýze přístupů návštěvníků software Piwik s otevřeným zdrojovým kódem.

Piwik používá k analýze přístupů uživatelů "cookies". Tyto textové soubory, které se ukládají v počítači příslušného uživatele, umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace a údaje generované soubory cookie jsou ukládány na serveru v Německu. IP adresa je před uložením anonymizována. Používání souborů cookie můžete deaktivovat v nastavení svého prohlížeče. To však může znamenat, že naše webové stránky již nebude možné používat v plném rozsahu.

Údaje nebudou předávány třetím stranám. Společnost Piwik používá údaje uživatelů v anonymizované podobě, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a naše služby. IP adresy jsou společností Piwik ukládány bez posledních číslic. To nám umožňuje určit síť, ze které dotaz pochází. Proto není možné přiřadit IP adresu k počítači.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů společností Piwik ve výše popsaném rozsahu a za výše uvedeným účelem.

5 JW Player

Pokud jste při vstupu na naše webové stránky udělili souhlas, používáme k zobrazování videí software JW Player. Údaje jsou předávány výrobci. Toto zpracování je založeno na vašem výše uvedeném souhlasu, který splňuje podmínky § 25 TTDSG a tvoří právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat jeho deaktivací v nástroji pro udělování souhlasu na začátku webových stránek.
Přesné okolnosti zpracování naleznete ve vysvětlivkách v části "Zobrazit podrobnosti" v nástroji pro udělování souhlasu.

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vaše důvěra je pro nás důležitá, a proto bereme ochranu údajů velmi vážně. Rádi bychom proto byli schopni kdykoli zodpovědět vaše dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme jmenovali externího pověřence pro ochranu osobních údajů:

Henning Welz
gds Gesellschaft für Datenschutz Mittelhessen mbH
Auf der Appeling 8
35043 Marburg-Cappel
www.gdsm.de
E-mail: datenschutz@gdsm.de

Pokud máte jakékoli dotazy, které nejsou zodpovězeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete získat podrobnější informace k jakémukoli bodu, obraťte se kdykoli na pověřence pro ochranu osobních údajů.

7. Právo na informace

Na základě písemné žádosti vás rádi informujeme o osobních údajích, které o vás uchováváme.

Upozornění na bezpečnostní opatření:

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom využili všech technických a organizačních prostředků k uložení vašich osobních údajů tak, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplné zabezpečení údajů, proto doporučujeme zasílat důvěrné informace poštou.

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.