dozvědět se více
Novinky o multisenzorických technologiích

Nová verze WinWerth® 9.45

Nová verze WinWerth® 9.45

Verze 9.45 měřicího softwaru WinWerth® nabízí mnoho nových a vylepšených funkcí, například šroubovou tomografii pro zvýšení přesnosti s minimálními odchylkami měření v rozsahu 0,5 µm. Díky vícespektrální tomografii je možné provádět měření obrobků a sestav s vysokým rozlišením a nízkými artefakty, které jsou obtížně prozařitelné, v lepší kvalitě. Nový prohlížeč WinWerth® Viewer umožňuje automatické zpracování existujících projektů a dodatečné ruční vyhodnocení, stejně jako výstup protokolů o měření s řadou funkcí známých z WinWerth®.

Do měřicího softwaru byly přidány různé inteligentní funkce. I při měření pomocí snímače pro zpracování obrazu lze nyní automaticky oddělit obrysy několika obrobků měřených na jednom snímku. Další novou funkcí je následné filtrování zaznamenaných 3D měřicích dat s ohledem na procesní parametry senzorového systému, což může například při použití vícebodových senzorů výrazně snížit odchylky měření. Díky správě uživatelů WinWerth® lze uživatelská práva omezit na výběr obrobku, a to i pro automatické spuštění měřicího programu. Po dokončení měření je přístroj opět uložen automatickým odhlášením přihlášeného uživatele. Díky propojení s uživatelskými účty Windows lze jednotlivé uživatele spravovat přímo prostřednictvím adresáře Windows ActiveDirectory. Pro lepší přehlednost se v 3D grafice zobrazují pouze prvky nad bodem vložení. Grafiku lze nyní uložit přímo do protokolu Office.

 

Nová verze WinWerth® 9.45

V systému WinWerth® 9.45 lze nastavit různá toleranční pásma a jednotlivé barevné stupnice

Modernizované uživatelské rozhraní WinWerth® 9.45 s přehlednými liniemi a jednotnými zjednodušenými dialogy zvyšuje snadnost používání. U odchylek forem s různými tolerancemi může nyní uživatel v širokých mezích nastavit typ zobrazení odchylek. Velikost systematických a náhodných odchylek lze snadno posoudit pomocí barevného distribučního diagramu.

Rozsah funkcí byl rozšířen také v oblasti počítačové tomografie. Funkce OnTheFly CT (patentová přihláška) pro zvýšení rychlosti měření je nyní k dispozici pro všechny speciální metody měření, například také pro patentované Multi-ROI CT. Při offline programování pomocí programu TomoSim odpovídá kvalita simulovaného objemu následnému měření z hlediska rozlišení, artefaktů a mnoha dalších vlastností. Simulovaný obraz intenzity lze použít k optimalizaci výkonu trubice a polohy obrobku na detektoru.

Nová verze WinWerth® 9.45

OnTheFly CT (patentová přihláška) nyní umožňuje zvýšit rychlost měření i u speciálních měřicích metod, jako je například patentovaná tomografie s vícenásobným ROI

Do nové verze systému WinWerth® byly přidány různé výpočetní prvky. Standardizované vyhodnocení geometrických vlastností, jako jsou rozměry, se provádí zcela automaticky po výběru v měřicím softwaru. V souladu s novými normami lze také určit vzdálenost mezi rovnoběžnými rovinami a úhel rozevření rovin, které jsou vůči sobě v úhlu. Další nová funkce umožňuje určit obrys symetrie mezi dvěma obrysy. Z libovolných mračen bodů lze vypočítat ohraničující koule s nejmenším možným průměrem.

Několik stavových displejů poskytuje uživateli informace. Stav zařízení lze například přenášet do výrobního řídicího centra prostřednictvím protokolu OPC UA. V uživatelském rozhraní lze vyčíst absolutní dobu svazku rentgenky a stav opotřebení terče, čímž se předchází prostojům.

Další informace:

WinWerth

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.