dozvědět se více
Novinky o multisenzorických technologiích

Nová verze WinWerth® 9.44

Nová verze WinWerth® 9.44

WinWerth® verze 9.44 obsahuje mnoho nových funkcí pro přístroje Werth ScopeCheck®, VideoCheck® a TomoScope® a také zlepšuje snadnost použití, rychlost a flexibilitu. Jedním z příkladů je rozšíření funkcí PMI. Po výběru geometrické vlastnosti, například polohové odchylky, se změří všechny požadované geometrické prvky s automatickým rozdělením bodů. Naměřená hodnota je vyvedena včetně odchylky od jmenovité hodnoty převzaté z modelu CAD.
Zařízení TomoScope® i multisenzorová zařízení umožňují stále kratší časy měření. Aby bylo možné vyhodnocovat v reálném čase i velké množství dat, byly do systému WinWerth® integrovány funkce pro paralelní vyhodnocování naměřených dat pomocí několika počítačů. Jakmile je aktuální vyhodnocení dokončeno, volný počítač automaticky načte další úlohu. Díky tomu lze kompletní měření včetně vyhodnocení organizovat i v bezobslužných směnách v noci nebo o víkendu.
Odchylky od různých místních jmenovitých/skutečných porovnání obrobku, rovněž v různých stavech seřízení, lze nyní zobrazit současně v barevně odlišené formě. Tato nová funkce je vhodná pro obrobky s několika funkčně relevantními oblastmi, jejichž vzájemná poloha se může výrazně lišit od jmenovitého stavu.
Nové snímání obálky se sledováním břitu umožňuje ještě rychlejší měření obrysů břitu rotačně symetrických nástrojů. Snímač pro zpracování obrazu sleduje příslušné ostří pomocí synchronizovaného pohybu os zařízení.

Nová verze WinWerth® 9.44

Měření pomocí údajů PMI: Po výběru kolmosti (červená) se dráhy snímání (zelená) automaticky rozdělí na válec a referenční rovinu pro předem definovaný snímač

Přístroje TomoScope® od svého uvedení na trh v roce 2005 efektivně pracují s továrně měřenými úrovněmi zvětšení. Nyní může obsluha plynule nastavit zvětšení podle svého výběru a okamžitě zahájit měření bez kalibrace. Správné zvětšení pro aktuální polohu osy se automaticky vypočítá pomocí pokročilé korekce geometrie. Tato zvýšená flexibilita zároveň šetří čas měření.
WinWerth® je pravděpodobně jediným softwarem pro souřadnicové měření, který v sobě spojuje všechny funkce pro řízení souřadnicových měřicích strojů s optickými a hmatovými snímači, jakož i počítačovou tomografii a související vyhodnocování dat. Například modely CAD, objemy voxelů, mračna bodů, prvky měření a výpočtů, geometrické vlastnosti, barevně odlišené reprezentace odchylek a video snímky lze zobrazit v několika pohledech současně. Měření lze provádět na objemových řezech pomocí softwaru pro zpracování obrazu, lze také zobrazit vrstvy libovolné tloušťky a měřit například spojovací dráty. Přenosové funkce, např. pro rozprostření určitých oblastí šedých hodnot pro podrobnější zobrazení, lze uložit a znovu vyvolat. Všechny funkce jsou k dispozici také pro měřicí sekvence CNC.
Pro vyhodnocování CT měření jsou zajímavé také nové funkce, jako je 3D měření tloušťky stěn, s jehož pomocí lze například velmi rychle a snadno kontrolovat láhve, a automatická detekce otřepů s barevným zobrazením odchylky a analytickými značkami, které zobrazují například maximální lokální délku otřepu každých 0,5 mm. Chybějící prvky v sestavě lze také automaticky identifikovat porovnáním s předlohou.

Další informace:

Další informace o
WinWerth®

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.