dozvědět se více
Novinky o multisenzorických technologiích

Nová verze WinWerth® 9.44

Nová verze WinWerth® 9.44

WinWerth® verze 9.44 obsahuje mnoho nových funkcí pro přístroje Werth ScopeCheck®, VideoCheck® a TomoScope®, stejně jako vylepšené snadné použití, rychlost a flexibilitu. Jedním z příkladů je rozšíření funkcí PMI. Po výběru geometrické vlastnosti, například polohové odchylky, se změří všechny požadované geometrické prvky s automatickým rozdělením bodů. Naměřená hodnota je vyvedena na výstup včetně odchylky od cílové hodnoty převzaté z modelu CAD.
Přístroje TomoScope® i multisenzorové přístroje umožňují stále kratší časy měření. Aby bylo možné vyhodnocovat v reálném čase i velké množství dat, byly do systému WinWerth® integrovány funkce pro paralelní vyhodnocování naměřených dat pomocí několika počítačů. Jakmile je aktuální vyhodnocení dokončeno, nyní volný počítač automaticky spustí další úlohu. Díky tomu je také možné zorganizovat kompletní měření včetně vyhodnocení v bezobslužných směnách přes noc nebo o víkendu.
Odchylky od různých místních porovnání cíle/skutečnosti obrobku, a to i v různých stavech vyrovnání, lze nyní zobrazit současně v barevně odlišené podobě. Tato nová funkce je vhodná pro obrobky s několika funkčně relevantními oblastmi, jejichž vzájemná poloha se může výrazně odchylovat od cílového stavu.
Nové snímání obálky se sledováním břitu umožňuje ještě rychlejší měření obrysů břitu rotačně symetrických nástrojů. Snímač pro zpracování obrazu sleduje příslušnou řeznou hranu pomocí synchronizovaného pohybu os zařízení.

 

Nová verze WinWerth® 9.44

Měření s daty PMI: Po výběru kolmosti (červená) se dráhy snímání (zelená) automaticky rozdělí na válec a referenční rovinu pro předem definovaný snímač

Přístroje TomoScope® pracují efektivně s továrně kalibrovanými úrovněmi zvětšení již od svého uvedení na trh v roce 2005. Nyní může obsluha přístroje nastavit zvětšení podle svého výběru průběžně a okamžitě zahájit měření bez kalibrace. Správné zvětšení pro aktuální polohu osy se vypočítá automaticky pomocí rozšířené geometrické korekce. Tato zvýšená flexibilita také šetří čas měření.
WinWerth® je pravděpodobně jediným softwarem pro souřadnicové měření, který v sobě spojuje všechny funkce pro ovládání souřadnicových měřicích strojů s optickými a dotykovými snímači i počítačovou tomografii a související vyhodnocování dat. Například modely CAD, voxelové objemy, mračna bodů, měřicí a výpočetní prvky, geometrické vlastnosti, barevné zobrazení odchylek a video snímky lze zobrazovat současně v několika pohledech. Pomocí softwaru pro zpracování obrazu lze provádět měření objemových řezů, zobrazovat vrstvy o libovolné tloušťce a měřit například spojovací dráty. Přenosové funkce, např. pro rozprostření určitých rozsahů hodnot šedi pro podrobnější zobrazení, lze uložit a znovu vyvolat. Všechny funkce jsou k dispozici také pro měřicí sekvence CNC.
Pro vyhodnocování CT měření jsou zajímavé i nové funkce, jako je 3D měření tloušťky stěny, které lze využít k velmi rychlé a snadné kontrole lahví, a automatická detekce otřepů s barevným zobrazením odchylek a analytickými značkami pro zobrazení např. maximální lokální délky otřepu každých 0,5 mm. Chybějící prvky v sestavě lze také automaticky identifikovat porovnáním s předlohovým dílem.

Další informace:

Další informace o
WinWerth®

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.