• Home
  • Zprávy
  • Tomografie obrobků s velkým poměrem stran
dozvědět se více
Novinky o počítačové tomografii

Tomografie obrobků s velkým poměrem stran

Tomografie obrobků s velkým poměrem stran

Aby bylo dosaženo vysokého rozlišení, musí být vzdálenost mezi obrobkem a rentgenovou trubicí velmi malá. Pokud se mají tomografovat velké ploché obrobky, jako jsou desky s plošnými spoji, docházelo by při otáčení obrobku za účelem pořízení rentgenových snímků k jeho kolizi se zdrojem rentgenového záření z důvodu velkého poměru stran. Řešení nabízí kyvná a rovinná laminografie, při nichž je úhlový rozsah pro pořizování rentgenových snímků značně omezen nebo se pohybuje pouze rovinně.
Při kyvné laminografii se obrobek otáčí pouze v určitém úhlovém rozsahu, např. ±20 stupňů. Při planární laminografii se obrobek pohybuje rentgenovým svazkem, přičemž detektor a rentgenka se pohybují v opačných směrech. Vzhledem ke kuželovitému tvaru rentgenového záření se mění úhel přenosu. Toto virtuální otáčení obrobku poskytuje dostatek informací pro rekonstrukci objemu obrobku. Boční rozlišení v různých rovinách měření je velmi vysoké a je dáno zvoleným zvětšením. Axiální rozlišení je nižší, což ve 2D aplikacích obvykle nepředstavuje problém.
Laminografie se používá například pro analýzu a měření desek plošných spojů a elektronických sestav, analýzu archeologických vzorků, 2D měření velkých kovových plechů nebo plochých plastových dílů a pro měření bipolárních desek.

Tomografie obrobků s velkým poměrem stran
Při planární laminografii je rotace obrobku nahrazena pohybem rentgenky, obrobku a detektoru v různých směrech
Tomografie obrobků s velkým poměrem stran
Typickým příkladem použití laminografie je testování styku desek s plošnými spoji v různých rovinách

Další informace:

Počítačová tomografie

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.