dozvědět se více
Novinky o počítačové tomografii

Tomografie obrobků s vysokým poměrem stran

Tomografie obrobků s vysokým poměrem stran

Aby bylo dosaženo vysokého rozlišení, musí být vzdálenost mezi obrobkem a rentgenovou trubicí velmi malá. Pokud se mají tomografovat velké ploché obrobky, jako jsou desky s plošnými spoji, docházelo by při otáčení obrobku za účelem pořízení rentgenových snímků k jeho kolizi s rentgenovým zdrojem, a to z důvodu velkého poměru stran. Řešení nabízí kyvná a rovinná laminografie, při nichž je úhlový rozsah pro pořízení radiografických snímků značně omezen nebo se pohybuje pouze rovinně.
Při kyvné laminografii se obrobek otáčí pouze v určitém úhlovém rozsahu, např. ±20 stupňů. Při planární laminografii se obrobek pohybuje rentgenovým svazkem, přičemž detektor a rentgenka se pohybují v opačných směrech. Vzhledem ke kuželovitému tvaru rentgenového záření se úhel přenosu mění. Toto virtuální natočení obrobku poskytuje dostatek informací k rekonstrukci objemu obrobku. Příčné rozlišení v různých rovinách měření je velmi vysoké a je dáno zvoleným zvětšením. Axiální rozlišení je nižší, což ve 2D aplikacích obvykle nepředstavuje problém.
Laminografie se používá například pro analýzu a měření desek plošných spojů a elektronických sestav, analýzu archeologických vzorků, 2D měření velkých desek nebo plochých plastových dílů a pro měření bipolárních desek.

Tomografie obrobků s vysokým poměrem stran

Při planární laminografii je rotace obrobku nahrazena pohybem rentgenové trubice, obrobku a detektoru v různých směrech

Tomografie obrobků s vysokým poměrem stran

Typickým příkladem použití laminografie je testování styku desek s plošnými spoji v různých rovinách

Další informace:

Počítačová tomografie

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.